Hopp til innhold

«Norsk» kreftforskning kan gi håp for flere

En ny immunterapimetode kan gjøre langt flere kreftsyke friske, ifølge ny studie.

En ny metode for å behandle kreft med immunterapi vekker internasjonal oppsikt, og bak resultatet står norske og nederlandske forskere. De har funnet en metode som forventes å ha få bivirkninger og som i prinsippet kan skreddersys for alle kreftformer. Håpet er å kunne behandle kreftsyke nordmenn innen få år.

Samarbeidet mellom forskerne fra Universitet i Oslo (UiO), Oslo Universitetssykehus og Netherlands Cancer Institute har gitt svært lovende resultater.

Ifølge en ny studie som nettopp har blitt publisert i det anerkjente tidsskriftet «Science», er konklusjonen til forskerne at en ny metode for kreftbehandling med immunterapi kan hjelpe langt flere enn i dag.

Metoden går ut på å programmere pasienters immunceller til å bekjempe kreft ved hjelp av immunceller fra friske mennesker.

Uten bivirkninger

Johanna Olweus

Johanna Olweus er professor ved institutt for klinisk medisin og leder for K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft.

Foto: Helge Tvedten / NRK

– Den forsterker pasientens egen immunrespons ved å sette inn gener isolert fra cellene til friske givere, og gjør seg uavhengig av pasientens egne svekkede immunsystem, sier professor Johanna Olweus ved Institutt for klinisk medisin hos UiO, og leder for seksjon for kreftimmunologi ved OUS.

Behandlingen vil ikke ha bivirkninger, slik dagens behandling har, fordi immunforsvaret målrettet angriper kreftcellene uten å skade andre celler.

– Fordelen er at man målretter behandlingen spesifikt mot endringer som er bare i kreftcellene, og ikke finnes i normale celler. Dermed unngår man mange av bivirkningene som annen kreftbehandling har.

Immuncelle

Metoden går ut på å programmere pasienters immunceller til å bekjempe kreft. Bildet viser en immuncelle, en T-lymfocytt, sett i elektronmikroskop.

Foto: NIAID, CC

Metoden er så universell at den kan tilpasses alle krefttyper, forteller forskeren.

– Håpet er at man skal ha noe å tilby til alle som ikke har noen effekt av dagens kreftbehandling, og at den kan gi mye færre bivirkninger. Det er ressurskrevende å etablere, og det vil nok ta noen år før det kommer ut til pasientene.

– Et gjennombrudd

Direktør Gunnar Sæter ved Institutt for kreftforskning hos Oslo Universitetssykehus mener metoden snart kan være klar for neste steg.

– Selve teknologien og funnene er veldig klare, og vil kunne la seg omsette til klinisk utprøving ganske snart, kanskje i 2017 eller 2018. Det er imidlertid mye forberedelser som må gjøres, det er i tillegg et stykke fra klinisk utprøving og rutinemessig pasientbehandling, sier han.

Fagdirektør Gunnar Sæter
Foto: Ullevål Universitetssykehus

OUS har instrumentene og fasilitetene som trengs, men ifølge Sæter kan det ta lang tid å få den nødvendige finansieringen og godkjenningen på plass.

– Dette er mer en metode enn et medikament, så vi kan ikke uten videre forvente industristøtte. Det kommer til å bli ganske kostbart, sier han.

Metoden er likevel et gjennombrudd som foreløpig ser ut til å ha få bivirkninger, og nå skal det legges en strategi for klinisk utprøving.

– Dette er definitivt et gjennombrudd i den forstand at det er en persontilpasset immunterapi. En del av dette har vært prøvd tidligere på andre måter, men to ting er helt unikt: At man bruker de unormale trekkene i pasientens egen svulst og angriper akkurat den svulsten, og at man har en mye mer effektiv manipulering av immunsystemet ved å bruke immunsystemet til en frisk giver i forberedelsesprosessen.

AKTUELT NÅ