Nye smartmålere skaper debatt: – Vi vil ikke bli overvåket

Flere nekter å få montert nye smartmålere. – De truer både personvernet og helsen, hevder Ingriid Stella Oppebøen, talsperson for organisasjonen «STOPP smartmålere».

Utskifting av strømmåler.

SKAPER KONFLIKT: I løpet av neste år skal alle norske boliger få skiftet gamle strømmålere til automatiske. Det vil flere imidlertid verne seg mot.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Vi er blitt nettselskapenes «bitches». Jeg mener det bør være en frivillig ting å ha smartmåler. Folk vil bestemme i sine egne hjem. Vi lever i en tid der personopplysningene våre er en stor handelsvare, sier Ingriid Stella Oppebøen.

Innen neste år er alle norske boliger pålagt å få montert nye, moderne strømmålere som måler strømbruket automatisk.

Det vil ikke alle være med på.

Utskifting av strømmåler.

NYE: Alle norske boliger skal innen neste år ha automatiske strømmålere.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Datatilsynet: – Dette er virkelig en ny utfordring

Oppebøen har nylig tatt initiativ til å stifte organisasjonen «Stopp smartmålerne» sammen med fem andre. Hun forteller at mange mener målerne både truer personvernet, og har en negativ innvirkning på helsen.

– Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har laget en kryptert base der informasjon om deg og meg fra smartmålerne ligger. Hvorfor trenger vi en slik kryptert base? Bør det ikke være frivillig å få slike målere – når informasjonen blir ansett som så viktig? sier Oppebøen.

Sirii

SKEPTISK: Ingriid Stella Oppebøen mener de nye smartmålerne bør være frivillig.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs

Datatilsynet opplyser at de påpekte flere utfordringer ved å innføre smartmålere allerede i 2007.

– Vi stilte blant annet spørsmål ved behovet for å måle strøm så ofte som en gang i timen. Men da vi tapte den diskusjonen flyttet vi fokus til å ivareta sikkerheten, forteller Atle Årnes, fagdirektør i Datatilsynet.

Atle Årnes

NY UTFORDRING: Atle Årnes i Datatilsynet forsikrer om at personopplysningene fra strømmen din ikke skal komme på avveien. Likevel understreker han at sikkerhet er en ferskvare.

Foto: Datatilsynet

Så det er grunn til å være skeptisk til smartmålere?

– Ja, det er lurt med sunn skepsis. Men vi har sikret at dataen ikke brukes til annet enn det de er tiltenkt; å fakturere og ivareta strømnettet. Det som går til Elhuben, – basen der personopplysningene samles inn, er kryptert. Det kan leses mye ut av strømbruken din, og det er viktig at slike opplysninger ikke kommer på avveie og hackere plutselig finner en vei inn i systemet.

Årnes påpeker at all sikkerhet er en ferskvare, men at Datatilsynet skal følge nøye med på sikkerheten.

– Men det krever først og fremst regelmessig oppfølging fra selskaper som i utgangspunktet ikke er vant til å beskytte slike typer personopplysninger. De har virkelig fått en ny utfordring, sier fagdirektøren.

Gammel strømmåler

GAMLE: Flere nordmenn vil beholde de gamle strømmålerne sine.

Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Må ha legeattest for å slippe

NVE forteller at målerne i utgangspunktet skal inn i alle norsk hjem innen neste år, men at de nylig har åpent for ett unntak.

– Vi har vært i kontakt med en liten gruppe som er veldig engstelig for disse målerne, derfor har vi åpnet for at folk kan reservere seg dersom de føler på helsemessige ulemper som en lege kan gi attest på, forteller Guro Grøtterud, sjef for seksjon for sluttbrukermarked ved Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

NVE

UNNTAK: NVE opplyser at kunder kan søke om å reservere seg mot de nye målerne dersom de har legeattest om helseeffekter.

Foto: NVE

Til nå har 0.15 prosent av kundene fått reservere seg på grunn av negative helseeffekter.

Det får legene til å reagere.

– Det blir jo å be leger om å attestere noe som ikke er attesterbart, sier Petter Brelin, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin.

Ifølge Helsedirektoratet finnes det nemlig ikke faglig grunnlag for å si at strålingen fra målerne kan gi helseskade.

– Det er ikke mulig å se biologiske eller fysiologiske påvirkninger fra slike målere. Vi kan ikke ta en blodprøve eller røntgenbilder for å påvise slike helseulemper, forteller Brelin.

Petter Brelin

HÅPLØST: Petter Brelin i Norsk Forening for Allmennmedisin mener ikke legene bør ha noen rolle i moderniseringen av strømnettet.

Foto: Legeforeningen

Han synes det er uheldig at en konflikt mellom NVE og Helsedirektoratet nå skyves inn dørene til de allerede travle fastlegene.

– Dette er ikke reelle attester, vi kan ikke påvise noen ting. Vi kan heller ikke skrive attester på at folk er skeptiske. Det vi kan er å gi en attest basert på de helseulempene pasienten hevder å ha. Men det kunne NVE også gjort, forteller Brelin.

NVE mener imidlertid at det er vanskelig for dem å ta stilling til kundenes helseeffekter – og mener det er helsevesenets oppgave å vurdere.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger