Kraftselskapet slipper ikke inn hos Jørn: – Føler meg overvåket

– Jeg skal godkjenne persondataene som hentes inn om meg. De nye strømmålerne overvåker livet vårt.

Jørn Larsen

Jeg vil ikke bli overvåket. Hvordan jeg styrer hverdagen min er en privatsak, sier datamann og strømkunde, Jørn Larsen i Tromsø.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det sier datamann og strømkunde Jørn Larsen i Tromsø. Hver time leser nettselskapene av hvor mye strøm vi bruker. Det skjer via de 1,7 millionene nye smartmålerne som er montert hos norske privatkunder og bedrifter. Totalt skal det installeres 2,8 millioner slike målepunkter, opplyser NVE.

Montørene fra det lokale kraftselskapet slipper ikke inn i huset mitt. De spør ikke om jeg skal ha de nye målerne. De spør når jeg de skal komme å sette de opp. Det får de ikke lov til, sier Larsen.

Jørn Larsen

Til dette sikringsskapet slipper ikke kraftselskapet inn. Jørn Larsen vil ha kontroll på hvilke opplysninger om hans strømvaner.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Kraftleverandøren vil monteren nye målere, noe jeg ikke ønsker. De forklarer ikke hvorfor. De vil kartlegge og legge om mitt forbruksmønster. Det stiller jeg meg undrende til. Jeg vil ikke bli overvåket. Jeg vil ha kontroll på hvilke opplysninger om meg som går ut, sier han.

Nye smartmålere skaper debatt: – Vi vil ikke bli overvåket

Solid kompetanse

Larsen har solid datakompetanse og hevder han vet hva han snakker om. Han jobber med IKT i Helse Nord og har ansvaret for å rette opp uønskede hendelser med datanettet ved alle sykehus, luftambulanser og ambulansestasjoner i Nord-Norge. Om strømmålerne uttaler han seg som privatperson.

Jeg vil vite hvilken lovhjemmel de har. Har de en rettskjennelse for å påtvinge oss de nye målerne, spør tromsømannen.

Det er en ny forskrift som gjør at NVE har satt i gang arbeidet med å bytte ut de gamle og montere nye strømmålere i norske hjem og bedrifter. Larsen setter spørsmålstegn ved at dette kan skje uten at kundene blir spurt. Datatilsynet tok allerede i 2007 opp saken, fordi de var bekymret over at personvernet ikke ble overholdt, forteller fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Atle Årnes

– Vi var bekymret for at persondata skulle misbrukes, men tapte diskusjonen i høringsrunden, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen

Tapte kampen

– Dette er noe vi også har vært bekymret for, at selskapene via disse opplysningene kan se hva som skjer inne i hjemmet. Når strømforbruket blir avlest en gang i timen, så må dette behandles som personopplysninger som skal beskyttes. Men vi tapte diskusjonene om hyppigheten av avlesingen av målerne da dette var på høring, sier Årnes til NRK.

Etterpå har Datatilsynet fokusert på at opplysningene ikke misbrukes, slik Jørn Larsen frykter. Skjer det kan selskapene bli ilagt store bøter, sier Årnes.

Han sier Datatilsynet har stor forståelse med dem som er skeptisk og ikke vil ha de nye målerne inne i privatboligen sin.

– Målingene fortelle mye om den enkelte kraftkunde. Vil dette bli håndtert på en riktig måte? spør Atle Årnes.

Forsker avviser at «smarte» strømmålere er farlige

2500 fritak

Seksjonssjef i NVE, Guro Grøtterud sier dataene fra målerne kun skal brukes til fakturering. Hun sier at strålingen fra smart-målerne er langt under grenseverdien og at Statens strålevern sier at strålingen er ufarlig.

Likevel har 2500 strømkunder skaffet seg helseattest for å slippe å få de nye målerne inn i huset?

– Det er riktig. Hva legene og psykologene har basert sine helseattester på kjenner vi ikke til. Det er deres faglige vurdering som ligger bak. Det skal verken NVE etter nettselskapene å gå inn i, sier Grøtterud.

Guro Grøtterud

– Opplysningene skal bare brukes til fakturering, sier seksjonssjef Guro Grøtterud.

Foto: stst@nve.no / NVE

Strømkunde Jørn Larsen er ikke overbevist. Han fikk ikke helseattest fra sin fastlege for å slippe å få de nye smartmålene inn i huset. Han er også bekymret over personvernet, fordi Datatilsynet ikke fikk det helt som de ville.

– Hvordan jeg styrer hverdagen min er en privatsak, sier han.