Hopp til innhold

– Uføre vil tape 20-36 000 kroner med regjeringens forslag

Beregninger gjennomført av Unio viser at en ufør kan tape 20-36 000 kroner i året om det innføres. Levealdersjustering av uføres alderspensjoner er en logisk brist i regjeringens forslag, mener FFO.

Jarl Ovesen

Assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Jarl Ovesen, mener forslaget om levealdersjustering for uføre er en «logisk brist».

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Det er en logisk brist å gi uføre levealdersjustering når de går over til alderspensjon. For hvordan skal de kunne opparbeide seg høyere inntekt, spør Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Må stå lenger i jobb

Regjeringen vil levealdersjustere alle pensjoner, også uføres pensjoner. Det betyr at man må stå lenger i jobb for å få samme pensjon som i dag.

I et regnestykke gjennomført av sjeføkonom ved Unio, Erik Orskhaug, vil forslaget bety en nedgang på 20 000 kroner i året for en person som før han ble ufør hadde 300 000 kroner i inntekt.

For en person som hadde 550 000 kroner i inntekt før han ble ufør, vil utbetalingen medregnet levealdersjustering gi et pensjonstap på 36 000 kroner i året.

Beregningene under viser konsekvensene av levealderjustering av alderspensjon for uføre for personer født i 1963 og som blir 67 år i 2030:

Les også: Regjeringen vil spare 90 millioner på kutt hos unge uføre
Les mer: Vil nekte dem under 30 uførepensjon

– Logisk brist

– Det er en logisk brist i forhold til argumentasjonen. Vi forstår at man kan justere pensjonen etter levealder, dersom man er frisk og rask - men disse personene er for syke til å jobbe, sier assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen.

Han sier landets uføre liter på LO, og synes det er bekymringsverdig om de går tilbake på vedtaket de gjorde under LO-kongressen.

– Hvis man nå går for levealdersjustering av uføres alderspensjoner så vil verdien av fremtidas uførepensjoner svekkes, og det er det motsatte enn det vi ønsker. Vi ønsker å trygge dem, og vi trenger LO med oss i den solidaritetskampen, sier Ovesen.

På LO-kongressen ble følgende vedtatt:

«LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet.» (Fra Handlingsprogrammet, kapittel 5.)

– Ingenting er avgjort

I et intervju med NRK mandag sier LO-leder Roar Flåthen at LO vil gå i dialog for å få «skjermingsregler for de som blir pensjonister, som kommer fra uføre.»

Les mer: LO-forvirring om pensjon

Ovesen i FFO regner med at mye står igjen av forhandlinger i denne saken.

– Ingenting er avgjort, og vi håper LO står fast ved sitt kongress-vedtak, at de er allierte med FFO og jobber for å trygge uføres rettigheter. Det kan ikke legges opp til å straffe fremtidas uførepensjonister som vi nå frykter.

AKTUELT NÅ