Hopp til innhold

LO-forvirring om pensjon

Dagsrevyen fortalte i kveld at LO går tilbake på det viktige kravet om at uføres alderspensjon ikke skal svekkes når befolkningen blir eldre. Nå har LO sendt ut dementi og skapt forvirring om hva de faktisk går inn for.

Video Roar Flåthen om pensjon

SE VIDEO: LO-leder Roar Flåthen later som det er snakk om justering av uførepensjonene. Til slutt medgir han at LO har akseptert at det blir justering av alderspensjon.

Regjeringen vil levealdersjustere alle pensjoner, også uføres pensjoner. Det betyr at man må stå lenger i jobb for å få samme pensjon som i dag.

Problemet er bare at uføre ikke har noen mulighet for å jobbe. Derfor vil de få redusert pensjonen i forhold til i dag dersom levealdersjustering innføres.

LO har gått kraftig i mot at uføre skal omfattes av justeringen. På LO-kongressen ble følgende vedtatt:

«Må minst ligge på dagens nivå»

«LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet.» (Fra Handlingsprogrammet, kapittel 5.)

Men i et intervju med NRK mandag sier LO-leder Roar Flåthen:

– Når Stortinget har vedtatt levealdersjustering, som skal gjelde for pensjon, så er vi nødt til å gå i dialog for å få skjermingsregler for de som blir pensjonister, som kommer fra uføre …

Bare hvis de uføre får 100 prosent skjerming fra levealdersjustering, vil det ikke bli innstramming i forhold til dagens situasjon. Dette kan Flåthen ikke love han går inn for i forhandlingene med Regjeringen.

Forvirrer

Mandag kveld sendte LO ut en pressemelding der det framgår at NRK har påstått at LO har gitt seg på kravet om at det ikke skal være levealdersjustering av uførepensjoner. Med dette blir det full forvirring ettersom det aldri har vært snakk om å levealdersjustere uførepensjonene, bare alderspensjonene.

Forslagsstillerne som fikk flertall på LO-kongressen i fjor, gjør det klart overfor NRK at uttalelsen omhandler alderspensjon for uføre, ikke uførepensjon.

I intervjuet forsøker Flåthen flere ganger å late som det er snakk om justering av uførepensjonene. Til slutt medgir han at LO nå har akseptert at det blir justering av alderspensjon.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger