NRK Meny
Normal

– Tusenvis av julegaver ble borte fra Fattighuset

OPPDATERT MED PFU-FELLELSE AV NRK

Julegaver for hundretusenvis av kroner forsvant etter at de ble samlet inn til Fattighuset i Oslo i fjor, og bare noen få gaver nådde frem til byens fattige, hevder tidligere frivillige.

Video Tidligere frivillige hevder gaver ble borte fra Fattighuset i fjor

HEVDER GAVER FORSVANT: NRK har snakket med flere tidligere og nåværende frivillige ved Fattighuset som bekrefter at store mengder gaver forsvant i fjor.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nyhetsreportasjer om at frivillige ved Fattighuset skal ha forsynt seg med julegaver av betydelig verdi i etterkant av julen 2010. To tidligere medlemmer av Fattighusets styre står frem og ønsker å ta et oppgjør med det de kaller en ukultur. Fattighusets talskvinne avviser påstandene, og kaller dem for fantasier. Hun vedgår imidlertid at de ikke kan ha full kontroll på gavene til enhver tid, og at de ikke vet hvordan gaver har forsvunnet. Partirepresentanter fra Frp og KrF ber i den oppfølgende reportasjen om at Fattighuset rydder opp.

Klager er Fattighuset, som reagerer på at NRK bygger sin sak på utsagn fra to kilder som er ekskludert og suspendert fra organisasjonen som følge av personalkonflikter. Klagerne mener det er en hevnaksjon, og viser til at påstandene ikke stemmer, da gavene det er snakk om skal ha blitt delt ut som bursdagsgaver utover 2011. Klagerne mener NRK bringer feilaktige påstander, og at politikernes utsagn bygger på disse feilaktige påstandene.

NRK avviser klagen, og mener Fattighuset må tåle et kritisk søkelys. Det vises til at hovedkildenes påstander er bekreftet av flere anonyme kilder, og til at klagers forklaringer om gavene har vært sprikende. NRK påpeker også at klager har fått anledning til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg mener NRK hadde god grunn til å se nærmere på påstanden fra de tidligere frivillige ved Fattighuset. Når det gjelder den andre reportasjen NRK publiserte, mener utvalget utsagnene i denne må være innenfor det presseetisk akseptable, da de politiske utspillene må forstås slik at behovet for opprydning betinges av at dagens situasjon faktisk er rotete. Forbeholdet fremgår også av introduksjonen til reportasjen.

Begge de innklagede reportasjene bringer beskyldninger om at gaver av betydelig verdi skal ha forsvunnet fra Fattighuset. Slik utvalget ser det, utløser dette helt klart retten til samtidig imøtegåelse, slik denne er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» I de påklagede tilfellene har Fattighuset fått anledning til samtidig imøtegåelse, men slik utvalget ser det, burde NRK gjort mer for å sørge for at alle beskyldninger ble fremsatt og besvart. Utvalget finner det ikke godtgjort at klagerne har fått mulighet til å svare direkte på påstandene om at dette er en «inntektsgivende aktivitet» for de som driver Fattighuset, og at det finnes en korrupsjonskultur i organisasjonen.

Slik utvalget ser det, burde NRK også gjort seerne oppmerksom på bakgrunnen for at de to åpne kildene i reportasjen ikke lenger var tilknyttet Fattighuset, da utvalget anser dette premisset som viktig for forståelsen av sakens fasetter. Det vises i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2., der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. februar 2012

Hilde Haugsgjerd,
Kirsti Nielsen, Henrik Syse, Martin Riber Sparre
Alf Bjarne Johnsen, Eva Sannum, Reidun Førde

I fjor fikk Fattighuset i Oslo tusenvis av julegaver fra privatpersoner og bedrifter, ment for byens fattige.

Nå tar flere tidligere frivillige ved Fattighuset et kraftig oppgjør med organisasjonen. De mener mange av gavene ikke kom frem dit de skulle.

– Det tror jeg man trygt kan si. Eller man kan si at de kom frem til et lite, celebert, utvalg av Oslos fattige, sier Erling Westenvik til NRK.

– At en liten klikk med mennesker mottar til dels store mengder gaver fra det norske folk. Og folket gir, fordi man assosierer Fattighuset med det man har sett på TV eller i aviser, med bilder av matkøer utenfor, legegr han til.

Saken fortsetter under bildet

Erling Westenvik, tidligere frivillig ved Fattighuset i Oslo

FEIL MOTTAKER: Gavene kom frem til et lite, celebert, utvalg av Oslos fattige, sier Erling Westenvik.

Foto: Gimse / NRK

– Korrupt kultur

Som styreleder var det Gregory Starr som mottok dronning Sonja da hun 22. desember i fjor delte ut noen gaver til de fattige.

Men fortsatt lå mange pakker igjen på et lager på Fattighuset. Starr hevder at noen få gjør seg rike på de fattige i Oslo.

– Dette er en inntektsgivende aktivitet for folkene som driver Fattighuset i Oslo, du må skjønne det, sier Starr til NRK.

– Denne korrupsjonskulturen må endres, mener han.

NRK har snakket med flere tidligere og nåværende frivillige ved Fattighuset som bekrefter at store mengder gaver forsvant i fjor.

Saken fortsetter under bildet

Gaver på fattighuset

MANGE TIL OVERS: Fattighuset vedgår at mange julegaver ble til overs i fjor, men sier at disse ble utdelt som fødselsdagsgaver senere.

Foto: Onsheim / NRK

Avviser kritikken

Reidun Berger, daglig leder ved Fattighuset, avviser kategorisk kritikken.

– Det jeg vil si, er at dette er fantasi. Jeg etterlyser en roman om dette, sier Berger til NRK.

Fattighuset vedgår at mange julegaver ble til overs i fjor, men sier at disse ble utdelt som fødselsdagsgaver senere. De innrømmer også at det er vanskelig å kontrollere om gaver stjeles.

– Jeg er ikke alle steder på huset, og jeg er ikke synsk. Jeg kan ikke si at «Åh, nå er det noen som tar gaver der ute», sier Berger.

– Jeg kan ikke være overalt hele tiden. Jeg vet ikke hvordan dette har foregått.

Saken fortsetter under bildet

Reidun Berger, daglig leder ved Fattighuset

AVVISER: Reidun Berger, daglig leder ved Fattighuset, avviser kategorisk kritikken.

Foto: NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger