Hopp til innhold

«Lommemannen» kan få bevege seg fritt i Hordaland

Dersom «Lommemannen» blir prøveløslatt kan han oppholde seg fritt i Hordaland. – Dette området er altfor stort, mener aktor.

Rettspsykiaterne Kjersti Narum og Henning Værøy

Rettspsykiaterne Kjersti Narud og Henning Værøy mener rammene rundt løslatelse er gode.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Aktor Per Erik Volledal mener at Erik Andersen ikke bør sendes ut i samfunnet, heller ikke med den lange listen av vilkår som kriminalomsorgen i Bergen har skissert.

Dersom retten likevel skulle gi Erik Andersen medhold i sitt ønske om å bli prøveløslatt fra forvaringsdommen, så mener Volledal at området for hans bevegelsesfrihet må begrenses.

– Hele Hordaland er altfor stort, sier Volledal.

Saken fortsetter under bildet

Per Erik Volledal er aktor i Erik Andersens prøveløslatelsessak

Per Erik Volledal er skeptisk til at Erik Andersen kan bevege seg fritt i hele Hordaland.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– God magefølelse

Kriminalomsorgen i Bergen mener at sannsynligheten for gjentakelse er svært liten og at det derfor er trygt å prøveløslate Erik Andersen, blant annet på vilkåret om at han må søke om å få oppholde seg utenfor Hordaland.

– Jeg har en veldig god magefølelse på at dette går bra, sier Kristin Rønning, som er assisterende leder i kriminalomsorgen i Bergen.

Da hun forklarer at Erik Andersen vil bli gjenkjent av mange på grunn av den store medieoppmerksomheten, så spør Volledal retorisk om hun mener at alle i Hordaland vil vite hvem han er.

– Hvis du spør om vi kan kontrollere hvor han er til enhver tid i Hordaland fylke er svaret nei, sier Rønning.

Hun presiserer at det ikke kommer til å bli satt opp noen bommer, for eksempel mellom Nord og Sør-Hordaland for å innskrenke Erik Andersens bevegelsesfrihet.

– Hvis en kontroll skulle være større så ville farligheten være så stor at det ikke ville aktuelt med en prøveløslatelse, sier Rønning.

Ønske om større kontroll

Hun mener at Erik Andersen har uttrykt et ønske om større kontroll enn det man har lagt opp til, fordi han er redd for å bli mistenkt.

Ettersom han ikke ønsker å bosette seg i en leilighet midt i Oslo og skifte navn, men i stedet ønsker å flytte til et sted langt fra folk, mener Rønning at han er genuin i sitt behov for å skape et nytt liv.

Aktor Volledal la vekt på at kun ett av de 66 overgrepene mot mindreårige gutter skal ha skjedd i Andersens nærområde, og at de resterende har skjedd når han har vært på reise.

– Vi vil ikke kunne kontrollere ham når han setter seg i bilen, svarer Rønning.

Andersen har selv sagt at han kommer til å ringe kriminalomsorgen hver gang han setter seg i bilen.

– Er velkommen

–Jeg føler at det er en liten smak av goodwill i miljøet så jeg håper det ikke skal gå for gale, sier overgrepsdømte Erik Andersen om området han ønsker å flytte til ved Voss.

Han viser sier at naboen til gården han har kjøpt skal hjelpe ham med å kjøpe en traktor og vise ham hvordan man driver skogsarbeid.

Også kriminalomsorgen i Bergen mener at han kan bli godt mottatt dersom han blir prøveløslatt.

– Jeg har ikke hørt noe dårlig. Han har gjort opp for seg, han er velkommen, Hun viser til tilbakemeldinger fra folk som er involvert i byggeprosessen på eiendommen.

Nytt og bedre liv

Andersen mener han er klar for å begynne et nytt og bedre liv utenfor fengselsmurene.

– Jeg kan garantere dere at det ikke kommer til å skje igjen. Det er teknisk umulig for meg, sier Erik Andersen om overgrepene og utdyper at han nå har vondt av ofrene sine.

– Jeg er et levende eksempel på hvor ille det kan gå, sier overgriperen som mener å ha funnet svaret på hvorfor han har misbrukt små gutter, i sin egen barndom. Han skal selv ha blitt utsatt for overgrep.

Andersen mener at han skal leve et stille og rolig liv som pensjonist og drive med skogsarbeid, og at dette livet er langt mindre stressende enn livet han levde da han utførte overgrepene.

Et liv med mange stressfaktorer skal ha vært en utløsende faktor for adferden med overgrep mot mindreårige gutter.

Forbys kontakt med barn

Vilkårene Andersen må forholde seg til dersom han blir prøveløslatt er følgende:

  • Han må bo i sin egen bolig, må søke om tillatelse fra Kriminalomsorgen for å overnatte andre steder.
  • Han kan ikke forlate Hordaland fylke uten etter tillatelse fra Kriminalomsorgen.
  • Han må ha oppfølging fra friomsorgen og akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk. I starten vil han ha ukentlig oppfølging.
  • Han forbys å ha kontakt med barn under 16 år, unntatt er hans egne. familiemedlemmer når det er andre voksne til stede.
  • Han skal ikke ha kontakt med de fornærmede han er dømt for å ba begått overgrep mot.
  • Andersen forbys å bruke offentlige bade- og idrettsanlegg hvor barn og unge naturlig samles.
  • Han må delta i avtalte behandlingsopplegg.
Rettspsykiaterne Kjersti Narud og Henning Værøy med forsvarer Gunhild Lærum

Forsvarer for Erik Andersen, Gunhild Lærum, støtter seg på vurderingen til rettspsykiaterne Kjersti Narud og Henning Værøy.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

AKTUELT NÅ