Hopp til innhold

– Lommemannen er ikke pedofil

De sakkyndige har tidligere ment at Erik Andersen er pedofil. Det mener de ikke nå.

Rettspsykiaterne Kjersti Narum og Henning Værøy i Asker og Bærum tingrett

Rettspykiaterne Kjersti Narud og Henning Værøy mener at Andersen viser stor positiv endring

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Kriteriene for pedofili var oppfylt før, men det er de ikke lenger, sier Rettspsykiater Henning Værøy.

– Vi opplever at hans foretrukne seksualitet nå ikke er barn, men voksne, sier Kjersti Narud, som også er sakkyndig psykiater i rettssaken.

Viser empati

Begge psykiaterne mener at Erik Andersen har vist en svært god utvikling. Fra tidligere å ha vært opphengt i sin egen virkelighetsoppfatning klarer han nå å se hvordan hans adferd har påvirket ofrene, og han viser empati.

– Nå viser han evne til empati, han er reflektert. Dette er de vesentlige endringene som ikke var der før, sier Værøy som mener at dette er et godt grunnlag for videre behandling.

– I 2010 mente vi at det var høyrisiko for gjentakelse. I dag er det nevneverdig redusert, sier Værøy som mener at erkjennelse og innsikt er det viktigste steg på vegen til bedring.

Narsisisstiske trekk

Værøy har tidligere observert sterke narsissistiske trekk hos Andersen, men disse er ikke like fremtredende nå, mener Værøy.

Aktor mener det er vanskelig å forstå at han ikke skal være pedofil når man tar i betraktning alle overgrepene som har skjedd.

– Erik Andersen har vist preferanse for mindreårige gutter, selv om han har størst preferanse for kvinner. Bare det store antall han har forgrepet seg mot mener jeg er en god nok begrunnelse for det, sier Volledal.

Per Egil Volledal er aktor i prøveløslatelses-saken for Erik Andersen

Per Erik Volledal stiller kritiske spørsmål til rettspsykiaterne når det gjelder Erik Andersens troverdighet.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han stiller spørsmål til troverdigheten til Erik Andersen også fordi han tidligere har endret forklaring.

– Vi har ikke funnet noe inkonsistens i det han nå har sagt, sier Værøy.

Risikofaktorer

Aktor spurte de sakkyndige om hvilke risikofaktorer som kan gjøre at han får tilbakefall.

– Vi kan ikke spå i glasskulen, men vi ser ikke behovet for spenning som det største risikomomentet, sier Værøy.

– Rusmidler vil være en risikofaktor, at hans datter slår hånden av han, at han ikke kan leve av skogen, at det som er rundt ham rakner og forsvinner, slik at han blir helt alene uten den støtten som det er tilrettelagt for, sier Narud.

Hun presiserer at hun mener at han nå har god impulskontroll.

Aktor viser til at overgrepene skjedde på tross av andre risikofaktorer som er nevnt av de sakkyndige. Han hadde ikke et rusproblem, han hadde ordnede forhold økonomisk og med familie, og hadde også den gangen ett nettverk.

– Overgrepene har vært planlagt og de er begått på tross av en ordnet tilværelse med , sier Volledal.

– Jeg mener at det fortsatt er nærliggende fare for gjentakelse, sier Volledal.

Aktor mener at det må en større grad av tilpasning enn de få timene Andersen har til for å være sikker på at det ikke skal skje gjentakelse.

– Det er alt for lite til at man skal kunne si noe om en risiko. Han har vært i en boble på Ila siden 2008, mener Volledal.

Aktors påstand er at begjæringen om prøveløslatelse ikke tas til følge.

Andersens forsvarer, Gunhild Lærum, viser til at det ikke er noen tvil om at forvaringsdommen i utgangspunktet var riktig, fordi han på den tiden ikke hadde innsikt i situasjonen. Hun sier at det likevel er de nye opplysningene som skal tillegges vekt.

– Dere er i en unik posisjon i denne saken. Ilas egen risikovurdering sammenfaller helt med de sakkyndiges vurdering om gjentakelsesmuligheten. Alle som har kontakt med ham og bruker tid sammen med ham, er enige at de ser en endring hos ham, sier Lærum til domstolen.

Vilkår for eventuell løslatelse

Erik Andersen ber om prøveløslatelse fra forvaring. Vilkårene som legges til grunn dersom han blir løslatt er følgende:

•Må bo i sin egen bolig, må søke om tillatelse fra Kriminalomsorgen for å overnatte andre steder.•Kan ikke forlate Hordaland fylke uten etter tillatelse fra Kriminalomsorgen.
•Må ha oppfølging fra friomsorgen og akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk. I starten vil han ha ukentlig oppfølging.
•Han forbys å ha kontakt med barn under 16 år, unntatt er hans egne. familiemedlemmer når det er andre voksne til stede.
•Skal ikke ha kontakt med de fornærmede han er dømt for å ba begått overgrep mot.
•Andersen forbys å bruke offentlige bade- og idrettsanlegg hvor barn og unge naturlig samles.
•Han må delta i avtalte behandlingsopplegg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger