Hopp til innhold

– Treholt-overvåkingen var ulovlig

Romavlyttingen, overvåkingen og ransakingene som Polititets sikkerhetstjeneste (POT) gjennomførte i Arne Treholts leilighet, var ulovlig.

EOS-utvalget

EOS-utvalget fastslår at POT ikke hadde rettslig grunnlag til å overvåke Arne Treholts leilighet ved hjelp av blant annet videoovervåking.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

EOS-utvalget har gransket overvåkningen av Treholts leilighet før pågripelsen i 1984, for å avklare om POT beynttet ulovlige metoder.

Utvalget konkluderer med at POT bare hadde rettslig grunnlag for telefonavlytting.

– Romavlytningen, deler av videoovervåkningen og de gjentatte rasakningene var ulovlige, fasttslår EOS-lederen Helga Hernes.

Kamera og mikrofoner

Video Treholt-saken

Arne Treholt fikk forrige uke avslag på sin begjøring om å få saken sin gjenopptatt.

Foto: Nyhetsspiller

Arne Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

I godt over ett år – fra slutten av 1982 til pågripelsen i januar 1984 – hadde Politiets overvåkingstjeneste (POT) leiligheten til Arne Treholt og Kari Storækre under konstant oppsyn ved hjelp av en mengde videokameraer og mikrofoner.

POT etablerte en kontrollpost i en leilighet i etasjen over Treholts leilighet i Oscars gate 61 i Oslo.

Inne i leiligheten til Treholt installerte de tre mikrofoner - én i biblioteket, én på kjøkkenet og én på soverommet - som spanerne lyttet til.

De fulgte også med på videooverføring fra flere kameraer, og gjennomførte minst ni hemmelige ransakinger.

– Krenket Treholts privatliv

Eksteriør av Arne Treholts gamle leilighet i Oscars gate 61

Spanere hadde full kontroll på alt Arne Treholts foretok seg i sin gamle leilighet i Oscars gate 61.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

– Formålet med ransakingene var å vedlikeholde utstyr og å skaffe bevis. Overvåkingen innebar en betydelig krenkelse av deres privatliv, sa Hernes da EOS-utvalget tirsdag overleverte sin rapport til Stortinget.

Det skjer i kjølvannet av at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker før helgen avslo Treholts begjæring om gjenåpning av den 26 år gamle spionsaken. De to organisasjonene har samarbeidet om deler av utredningen.

Konklusjonen til EOS-utvalget er i tråd med professor Erling Johannes Husabøs vurdering. Husabø er ekspert i strafferett, og mener POTs metodebruk i overvåkingen av Treholt ikke har hjemmel i nødretten, og at den derfor (delvis) var ulovlig.

– Alvorlige lovbrudd

Helga Hernes i EOS-utvalget

Helga Hernes i EOS-utvalget omtaler POTs metoder i forbindelse med overvåkingen av Arne Treholt som 'alvorlige lovbrudd'.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Mye tyder på at Justisdepartementet kjente til overvåkingen, men det frikjenner ikke POT, fastslår utvalget.

Hernes i EOS sier det er viktig å huske på at overvåkingen av Treholt pågikk under den kalde krigen.

– Men vi har forsøkt å sette oss inn i den tiden det er snakk om. Dette er selvsagt alvorlige lovbrudd.

PST: – Mest historisk interesse

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) seier at de ikke ser noen grunn til å kommentere konklusjonen til EOS-utvalget, og at det de har funnet ut er mest av historisk interesse.

– Vi har siden den tid fått helt andre hjemler med hensyn til metodebruk, sier Bernsen.

EOS-utvalget er et kontrollorgan som er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten i Norge.

AKTUELT NÅ