Hopp til innhold

- Vanskelig å se forskjell på SV og Høyre i skolepolitikken

Leder for Norsk Lektorlag mener det har blittt vanskelig å se forskjell på SV og Høyres skolepolitikk. - Helt absurd kritikk, sier SV-leder Kristin Halvorsen.

Video Skolepolitikk

NETT-TV: Leder for Norsk Lektorlag mener det er vanskelig å se forskjell på SV og Høyres skolepolitikk. Kristin Halvorsen er helt uenig.

Lektorene kommer nå med stikk mot SV der det gjør aller mest vondt. De hevder at det har blitt vanskelig å se forskjell på skolepolitikken til SV og Høyre.

– Jeg vil si at SV har beveget seg mot Høyre fordi de har videreført kunnskapsløftet. Begge partiene profilerer seg som skolepartier, men det er vanskelig å se hva som er forskjellen på dem, sier leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen til NRK.

Hun mener at de to partiene fører en felles nasjonal skolepolitikk. Også Peder Haug, professor i pedagogikk, mener SV ikke har satt noe stempel på norsk skole i årene de har hatt kunnskapsministeren. Han sier at Kristin Halvorsen ikke er spesielt synlig i skole-Norge.

Leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen

- Det interessante er at SV vil gjenvelges for å fortsette å føre en skolepolitikk som ikke er spesifikk for SV, sier leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen

Foto: NRK

– Hovedforklaringen på de endringene som har skjedd i skolen, er som følge av grunnlaget som ble lagt da kunnskapsløftet ble vedtatt under Kristin Clemet (H) som statsråd, sier Haug.

– Det som har blitt gjort i utdanningspolitikken etter den tid er å føre den politikken ut i live. Unntaket er at SV satte foten ned for privatskolene, sier Haug.

- Fører en felles nasjonal skolepolitikk

Paulsen i Lektorlaget mener at det vil være klokt av SV å justere sin egen politikk hvis de ser at andre har hatt gode forslag, sier hun.

Hun mener at det er SV som har justert sin kurs mer i retning av Høyre enn det motsatte.

- Halvorsen er en profilert statsråd, men det er vanskelig å se at det er SVs politikk hun fører. Det er mer en felles nasjonal skolepolitikk hun fronter. Det interessante er at de vil gjenvelges for å fortsette å føre en skolepolitikk som ikke er spesifikk for SV.

- Helt absurd

Svs leder Kristin Halvorsen på sin side er helt uenig i utspillene.

- Dette er jo helt absurd! Lektorlaget kritiserer her uten å komme med ett eneste konkret eksempel. Det er helt umulig å forholde seg til en kritikk som er så generell og synsete, sier Kristin Halvorsen på NRK P2s Politisk Kvarter.

Selv mener hun det er større forskjell mellom SV og Høyre i skolepolitikken nå enn det var tidligere.

Hun ramser opp tre skolesaker som hun mener skiller partiene:

- De vil ha mer testing i skolen, vi mener vi har nok tester fra før av. De vil ha karakterer på barnetrinnet, vi mener det ikke er noe faglig grunnlag for det. I tillegg vil de ha økt privatisering i skolen.

Halvorsen føyer også til at de har gjennomført de nasjonale prøvene slik at politikerne ikke ligger i krig med skole-Norge.

- Dette var prøver som var omdiskuterte og som lærere og elever ville boikotte. Vi tok en pause og la til rette for at det ikke skulle bli noen rangering av skolene.

I tillegg sier hun at de vil prioritere valgfag i ungdomsskolen for å øke motivasjonen.

- Dette er en klar ny kurs i forhold til hva Høyre ønsker med kunnskapsløftet, sier hun.

- Hvorfor er det viktig å plassere SV i periferien?

Selv om hun sier at forskjellene er store, er hun også glad for at partiene er enige om mye i skolepolitikken.

– Det er en styrke for skolen at de fleste partiene er enige om kjernen i det som skal gjøres i skolen. For eksempel tidlig innsats, og at alle elever skal lære å lese, skrive og regne. Og at vi skal ha et kjempetrykk for at flest mulig ungdommer gjennomfører videregående opplæring.

- Hvorfor er det da så viktig å si at det er store forskjeller mellom partiene?

- Hvorfor er det så viktig å si at SVs skolepolitikk er helt i periferien? SVs skolepolitikk handler som det som er det beste for alle elever i skolen. SVs skolepolitikk skal handle om mestring og å ha noe å strekke seg etter. Det er da viktig å jobbe variert og motiverende fordi altfor mange føler de sitter på venteliste på skolen.

AKTUELT NÅ