– Spesialenheten ikke godt nok rustet for store korrupsjonssaker

Tidligere polititopp Erling Grimstad mener Eirik Jensen-saken viser behov for å tenke nytt om Spesialenheten. I perioder av etterforskninga har de økt bemanninga mer enn 50 prosent.

Erling Grimstad

BEDRE I ANDRE LAND: – I Storbritannia har man en spesialenhet som er i stand til å etterforske større saker på egen hånd, sier assisterende sjef i Økokrim, Erling Grimstad.

Foto: NRK

Grimstad er tidligere assisterende sjef i Økokrim med over 25 års erfaring med å bekjempe korrupsjon. Han har selv jobbet «på gulvet» i politiet – og nå mener han det må gjøres noe med Spesialenheten for politisaker.

– Etter min oppfatning er ikke Spesialenheten rustet til å håndtere denne typen saker. Andre land i Europa har egne enheter som etterforsker korrupsjonsmistanker mot politiet. Det er folk som kan faget og enheter som undersøker når det kreves. Vi har ikke en sånn spesialenhet i Norge, sier Grimstad til NRK.

Han viser blant annet til Storbritannia.

– Der har man en robust enhet som er i stand til å etterforske den type saker, og som er satt opp for å gjøre det. De trenger ikke å hente inn ressurser slik som Spesialenheten her må gjøre.

20 innleide

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten

ØKT BEMANNING: Spesialenheten har leid inn 20 ekstra personer i Eirik Jensen-saken, sier etterforskningsleder Liv Øyen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker forteller at de i enkelte perioder av Eirik Jensen-saken har måttet hente inn opp mot 20 eksterne personer.

– Det er 35 fast ansatte i Spesialenheten. I begynnelsen jobbet alle etterforskerne med denne saken. Vi har også i perioder hatt opp mot 20 eksterne personer som gradvis har vært nedtrappet etter behovet i saken.

I går kunne NRK melde at Spesialenheten fikk 4,3 millioner kroner ekstra over revidert nasjonalbudsjett til etterforskninga av Jensen-saken.

Den totale prislappen ligger nå på rundt 22 millioner kroner. Øyen forteller at store deler går til nettopp å lønne eksterne medhjelpere.

– En sjelden sak

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet sier at Spesialenheten er rustet for normale oppgaver, og at det går lenge mellom saker som denne.

– Spesialenheten er i utgangspunktet ikke ment å få slike store saker, slike kommer sjelden og er ressurskrevende. Men vi er ikke dårligere stilt enn noen andre.

Spesialenheten har i fått kritikk for å ha for tette bånd til politiet, hvordan lages et skille når man må leie inn politifolk?

– Dette må vi se på i en evaluering. Det er politiet som har best kompetanse, men selvsagt problematisk at noen kan ha vært kollega med den som blir etterforsket. I denne saken har de ikke hatt kjennskap til den siktede, sier Karlsen.

Spesialenheten gjennomfører fortsatt avhør. I forrige uke ble det klart at Eirik Jensen igjen vil la seg avhøre, etter å ha nektet siden oktober i fjor.

– Vi er i en avsluttende fase av etterforskninga. Ut fra det vi vet i dag har vi grunn til å tro at saken avsluttes i løpet av sommeren, sier Øyen til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger