Russiske krigsskip i gigantøvelse utenfor kysten av Norge

En større flåte med russiske krigsskip deltar i en storøvelse tett inn mot norske farvann. Flere enn 50 russiske fartøy skal befinne seg utenfor Vardø.

Pyotr Velikiy

«Pyotr Veliky» i Barentshavet. Bildet er tatt 20. oktober 2016.

Foto: FORSVARET / Afp

Det er The Independent Barents Observer som melder dette fredag. De russiske fartøyene skal befinne seg i internasjonalt område, men ikke langt unna norske grenselinjer.

Et av fartøyene som deltar i øvelsen er «Pyotr Veliky». Det er et av verdens største krigsskip og flaggskipet til den russiske Nordflåten.

Fartøyet er 252 meter langt, er atomdrevet og har et grunnmannskap på 727.

I tillegg til flaggskipet deltar mer enn 20 andre krigsfartøy, minst 10 ubåter, nærmere 20 støttefartøy og 30 fly og helikoptre.

Russiske fly skal også delta i øvelsen

Russiske fly skal også delta i øvelsen

Foto: AP

– Forsvaret har til daglig en god situasjonsforståelse av normalsituasjonen i Nordområdene. Dette gjør vi gjennom daglige aktiviteter på land, sjøen og i luften. Det er viktig for oss å opprettholde den gode situasjonsforståelsen også gjennom de kommende dagene og ukene ettersom øvelsen er så omfattende, sier pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jørgen Petersen.

Nato kritiserer

Øvelsen er en del av Zapad 2017 hvor styrker fra Russland og Hviterussland deltar. Den skal vare over seks dager og vil holdes i blant annet Østersjøen og Kaliningrad. I tillegg vil land- og flystyrker trene i russiske og hviterussiske områder.

Nato har allerede kritisert øvelsen fordi de mener Russland ikke har rapportert hvor mange soldater som skal delta. Det er også mistanke om at øvelsen varer lenger enn det som er oppgitt.

Russerne hevder at i underkant av 12 700 soldater deltar i øvelsen. Nato tror det kan være så mange som 100 000.

Det er ventet at Zapad 2017 er den største militærøvelsen russerne har holdt siden den kalde krigen.

Hviterussiske panserstyrker er klargjort for å delta i Zapad 2017

Hviterussiske panserstyrker er klargjort til å delta i Zapad 2017

Foto: AP

Forsvaret følger med på den russiske storøvelsen gjennom sine etterretningsorganer. Også utenlandske etterretningstjenester er involvert i overvåkingen.

– Forsvaret har iverksatt relevante tiltak uten at vi ønsker å beskrive disse ytterligere, men vi har ikke sett grunnlag for å iverksette formelle beredskapstiltak foreløpig, forteller Jørgen Petersen.

De russiske marinestyrkene utenfor norskekysten vil trene på å gjennomføre større angreps- og forsvarsoperasjoner. I tillegg vil responstiden på mannskapene i krisesituasjoner bli testet.

Sverige og Finland reagerer

Flere land som blir berørt av Zapad 2017 har reagert overfor Russland. I Østersjøen arrangerer den svenske forsvarsmakten øvelsen Aurora 2017. I denne øvelsen blir Sverige angrepet av en annen stat og får hjelp av vennligsinnede nasjoner.

Aurora 2017 er den største i sitt slag på flere år i Sverige, og også soldater fra Finland deltar.

SISTE NYTT

Siste nytt