– Norge mangler over 3000 barnehagelærere

Ifølge OECDs rapport er det for lite kvalifisert arbeidskraft og for mange ufaglærte i norske barnehager. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er enig i kritikken, og påpeker at det mangler over 3000 barnehagelærere.

Torbjørn Røe Isaksen diskuterer med OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio.

Torbjørn Røe Isaksen sammen med OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio, under fremleggelsen av rapporten.

Foto: Torunn Grymer / NRK

I dag la OECD fram sin analyse av norske barnehager. I rapporten kommer det blant annet fram at det er stor mangel på ansatte med relevant utdanning i norske barnehager.

– Norge har brukt mye ressurser på tilrettelegge for full barnehagedekning, men nå som det nesten er universell tilgang er det på tide på å fokusere på kvaliteten i barnehagene, sier OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio, til NRK.

Dette er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen enig i.

– Det viktigste spørsmålet er hva slags tilbud får barna. Det er veldig stort forskjell på hva barna får, basert på hvilken barnehage de går i. Det er stor forskjell på hvor mange barnehagelærere det er i den enkelte barnehage og hvor godt pedagogisk opplegg de har for barna. Det strekket må vi gjøre noe med, sier Isaksen.

Les hele OECDs analyse av norske barnehager her.

– Må lokkes til utdanning

Ifølge OECD hadde kun 37,5 prosent av alle ansette barnehagelærerutdanning i 2013. Isaksen mener man må komme med lukrative tilbud for å få flere ansatte til å ta utdannelse.

– Den letteste måten å få flere barnehagelærere på, er å lokke assistenter til å bli barnehagelærere gjennom å gi dem tilbud om å ta utdanning mens de jobber i barnehage, sier Isaksen til NRK.

OECD skriver også i rapporten at det er problematisk at kommunene utfører tilsyn i barnehager som de selv eier. De etterlyser derfor et ekstern organ som kan utføre tilsyn for å sikre mest mulig objektivitet.

Ifølge Isaksen er ikke dette aktuelt i førsteomgang.

– Det er ikke noe mål at alle tilbud skal være helt like, men vi må ha et mål om et minstekrav. I dag mangler vi mellom 3000 og 4000 barnehagelærere for å oppfylle minstekravet, sier han.

For få karrieremuligheter

Ifølge OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio, er det et stort spenn mellom utdanningen til de ansatte i barnehagene i dag. Mens barnehagelærerne har høy utdanning er det samtidig svært mange assistenter uten formell utdanning.

Hun påpeker at det er for liten forskjell mellom begynnerlønn og topplønn for barnehageansatte, og mener de som jobber i barnehagene ikke får god nok status, lønn eller karrieremuligheter.

– Begynnerlønna er god fordi den er lik som for landene som har høy startinntekt. Ser du derimot på forskjellen mellom begynnerlønn og topplønn, er forskjellene små sammenliknet med andre land, sier Gomendio.

SISTE NYTT

Siste meldinger