– Kriser på hjemmebane kan ikke løses med sykepenger

Frp mener det er å lure arbeidsgiver hvis man sykmelder seg ved samlivsbrudd eller andre personlige problemer. – Sykdom er ikke bare beinbrudd, sier Dag Terje Andersen i Ap.

Erlend Wiborg

Erlend Wiborg i Frp sier det er best å spille med åpne kort overfor arbeidsgiver dersom man trenger fri av personlige årsaker.

Foto: www.erlendwiborg.com

NRK fortalte tidligere denne uka om det svensk-norske forskningsprosjektet «Social factors contributing to sickness absence» (SOFAC) som har kartlagt årsakene til at arbeidstakere blir sykmeldt.

Undersøkelsen viser at om lag halvparten oppga sosiale årsaker som grunnen til fraværet. I dette ligger også faktorer som samlivsbrudd, dødsfall i familien og andre forhold hvor arbeidstakeren selv ikke er syk.

I dag tidlig fortalte stortingsrepresentant Karin Andersen i SV at hun selv ble sykmeldt i forbindelse med en skilsmisse.

Karin Andersen (SV)

Karin Andersen (SV) ble sykemeldt etter skilsmissen.

Foto: Stig Marlon Weston / SV

– Jeg var ikke syk, men hadde blitt det hvis jeg ikke hadde fått tid til å få hodet over vannet og samle meg, sier Andersen. Hun etterlyser en debatt om sorg som sykmeldingsgrunn.

– Feil å lure arbeidsgiver

Arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Erlend Wiborg mener man må være varsom med å utvide begrepet for hva som gir rett til å få sykmelding.

– Hvis man ikke er syk, skal man heller ikke ha sykmelding, sier Wiborg.

Han sier han har forståelse for at folk trenger tid for seg selv ved personlige kriser som samlivsbrudd, men at det da må ordnes på andre måter.

– Det er bedre å ha en dialog med arbeidsgiver og kanskje avtale en kortere permisjon med eller uten lønn, sier han.

Wiborg understreker at sykmeldingsordningen er viktig og at den skal videreføres, men at man er avhengig av at den brukes ved reell sykdom.

– Loven er klar på at sykemeldinger skal brukes når man er syk. At man da ønsker å lure arbeidsgiver er ikke heldig. Da er det bedre å i størst mulig grad spille med åpne kort.

– Jeg forventer også at arbeidsgiver er fleksibel og legger forholdene til rette for den ansatte, og det har jeg inntrykk av at de fleste arbeidsgivere allerede gjør i dag, sier Wiborg.

Vil ha mer tilrettelegging

Anne Kari Bratten

Anne Kari Bratten i Spekter advarer mot å laste flere kostnader over på arbeidsgiverne.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Leder i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter Anne Kari Bratten er enig med Wiborg, men understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag og ikke om politiker Karin Andersens skilsmisse.

– Hvis man i perioder i livet har det vanskelig på grunn av et samlivsbrudd eller andre ting, så kan ikke det løses ved at man får sykepenger, sier Bratten til NRK.

Bratten har større tro på at tilrettelegging på arbeidsplassen ved hjelp av lettere arbeidsoppgaver og kortere arbeidsdager en periode kan være en bedre løsning.

– De fleste arbeidsgivere i Norge har omsorg for sine ansatte også i de fasene i livet hvor det går i motbakke. Min erfaring er at de søker etter å legge forholdene til rette så langt det er overhodet mulig for å sikre at folk kan være på jobb, sier Bratten.

– I Norge må man ha en sykdom eller en skade for å få en sykmelding. Jeg tror man skal være forsiktig med å laste flere kostnader over på arbeidsgiver.

Ifølge NHO arbeidsliv er ikke sykmelding noe organisasjonen gjør en vurdering av. Avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim mener det interessante er hvordan arbeidsgiver kan legge til rette for å få personen raskere tilbake i jobb igjen.

Dag Terje Andersen

Ap-politiker Dag Terje Andersen mener den medisinske vurderingen må ligge til grunn.

Foto: Roald / SCANPIX

– Arbeidsgiver har ikke noe mer årsak til sykmeldingen eller diagnosen, sier Hiim.

Medisinsk vurdering

Arbeiderparti-politiker Terje Andersen fra arbeids- og sosialkomiteen på
Stortinget mener det må være reelle sykdomsbehov. Men det kan være belastninger en er utsatt for som gjør at legen mener man trenger en «time-out».

– Det er viktig å understreke at sykdom ikke bare er somatisk eller beinbrudd, men det kan være andre grunner til det, sier Andersen som understreker at det må ligge en faglig vurdering bak.

– Det kan være at noen får en reaksjon etter en skilsmisse som legen vurderer som medisinsk grunn til sykemelding. Den medisinske vurderingen må ligge til grunn. Vi kan ikke politisk si at dette gir ikke grunnlag for sykmelding, sier han.

– Forebygger problemer i hjemmet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener sykemeldinger må vurderes ut fra hver enkelts situasjon.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad mener tallene fra undersøkelsen viser at man må øke det forebyggende arbeidet.

– Vi vet at det er arbeidsgivere som reklamerer eller legger til rette for at arbeidstakere for eksempel kan gå på samlivskurs. Også det å kunne bruke arbeidstida til ting som går på bedre psykisk helse og trening vil være med på å forebygge at en får andre problemer i hjemmet i etterkant, sier Ropstad til NRK.

Han er enig i at sykmeldinger skal komme som følge av sykdom, men at dette er noe som må vurderes ut fra hver enkelts situasjon.

– Vi så store utfordringer med dette etter terrorangrepene 22. juli. Så denne undersøkelsen belyser at dette er noe man må se på om man bør legge til rette for, sier Ropstad.

Tror folk praktiserer på en god måte

– Jeg tror at folk i dag praktiserer dette på en god måte. Men det er nok viktig å understreke at private problemer i utgangspunktet ikke skal gå utover jobben, og at man må skille mellom privatliv og arbeidsliv, sier Høyres mann i arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe til NRK.

Arve Kambe (H)

Høyre-politiker Arve Kambe mener man må skille mellom jobb og privatliv.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Samtidig er det ikke til å stikke under stol at sykdom, psykisk sykdom og ting som påvirker nattesøvn og dagsform er en del av det å være menneske.

Kambe sier han har tillit til at arbeidstakere og arbeidsgiver jobber sammen for å finne gode løsninger i slike situasjoner.

– De fleste skjønner at dødsfall eller familiekriser også går utover arbeidsinnsatsen. Om man tar ut egenmelding et par dager, kan det kanskje føre til at sykefraværet blir mindre i neste omgang, tror Kambe.

Regjeringen er nå i innspurten av forhandlingene med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene om den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv. Kambe tallene fra undersøkelsen er noe de vil ta med seg.

– Et annet spørsmål er om dette fraværet skal med på sykefraværsstatistikken, eller om det bør kategoriseres som noe annet, sier Kambe.

SISTE NYTT

Siste meldinger