Hopp til innhold

– Må behandle det som ligger bak rusavhengigheten

– Man må slutte å dille i rusomsorgen, sier Lars Kittilsen. Som tidligere rusavhengig har Kittilsen dette budskapet til politikerne og helsepersonell – Det brukes mye penger på misforstått hjelp i rusomsorgen.

Lars Kittilsen.

MISBRUK: Tidligere rusmisbruker Lars Kittelsen mener sykdommen må behandles på linje med andre psykiske sykdommer.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

– Det er ingen «quick fix» å komme seg ut av avhengighet. Man må ville det selv og det er hardt arbeid frem, sier Lars Kittilsen.

45-åringen har sett både godsiden og den mørke siden ved livet.

Lars Kittilsen hadde tilsynelatende alt. Fire barn, et godt liv og en toppjobb som sjefredaktør i Varden.

Men han koste seg litt for mye med vin, litt for ofte. Til slutt ble han avhengig av å ruse seg.

Hjelp til å takle problemene fikk Kittilsen først da han åpnet seg for sine nærmeste.

– Uten åpenhet, hadde ikke min familie hatt en sjanse til å forstå og motivere meg, og da hadde jeg kanskje ikke dratt på behandling, sier Lars Kittilsen.

Må ville bli frisk

Hans åpenhet førte til bokprosjekt. Åpenheten er blitt lagt merke til av regjeringen.

Bent Høie

BEDRE RUSOMSORG: Helseminister Bent Høie hadde i dag invitert politikere, folk fra helsevesen og rusomsorg, brukere og pårørende for å få innspill til en ny og bedre behandling av rusavhengige.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Helseminister Bent Høie hadde i dag en konferanse om rusomsorg, med flere hundre deltakere fra politikk, helsevesen, brukere og pårørende. Fra talerstolen fortalte Bern Høie om Lars Kittilsens vei fra rusavhengighet og tilbake til et godt liv.

– Jeg vil gjerne trekke frem Lars Kittilsen som et godt eksempel på hvordan komme ut av rusavhengighet. Fra det øyeblikket han var åpen overfor sine nærmeste om sine rusproblemer, fikk han hjelp og kom i behandling, sa helseminister Bent Høie fra talerstolen.

– Oj, så hyggelig å bli lagt merke til. Det er godt å vite at min åpenhet kan bidra til å få redusere tabuene og det skambelagte ved rusavhengighet, sier Lars Kittilsen.

Etter å ha strevd med avhengighet, klarte han å legge vekk alkoholen etter behandling på en privat institusjon. Han sluttet etter hvert som journalist og redaktør, har fått et nytt og bedre liv, og har også begynt som kommunikasjonssjef ved Sykehuset i Telemark. Det er 25 måneder siden han smakte alkohol sist.

Regjeringen har åpnet for at man fritt kan velge behandlingssted og at man får dekket kostnader ved privatbehandling.

Svakhet

Hva mener du er den største utfordringen for norsk rusomsorg?

– Det er mange som vil bidra til en bedre rusomsorg, men det er mye misforstått hjelp. Den største mangelen er at det ikke er ansvarliggjøring av den som er rusavhengig. Det er for mange som diller og daller i omsorgen, og som rusmisbruker blir det altfor lett å skylde på andre enn seg selv, sier Kittilsen

Hvis du skulle gi regjeringen innspill for å få en bedre rusomsorg hva ville du si da?

– Man må begynne å se på rusavhengighet som en avhengighet og ikke som en fysisk sykdom. Det er en psykisk avhengighet på linje med sykdommer som spiseproblemer, og de som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten, sier Kittilsen.

Han er også kritisk til bruken av erstatninger til misbruket.

– Det er ingen løsning å erstatte alkohol med piller eller narkotika med heroinassistert behandling. Dette skaper bare ny avhengighet, sier han.

Man må ville bli rusfri og kalle det en sykdom man vil bli frisk av, Det betyr at, man må ta grep selv, sier Kittilsen.

AKTUELT NÅ