– For vanskelig å finne ut hvem som betaler skatt

Offentlighetens mulighet til å finne ut av hva selskaper faktisk betaler i skatt til Norge er altfor dårlig, mener Tax Justice Norway.

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway

Vi bør gjøre som Danmark og gjøre det lettere å søke i skattelistene for bedrifter, mener Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Norway.

Foto: Johan B. Sættem

I Danmark har debatten rast om i hvilken grad multinasjonale selskaper bidrar med skatt til fellesskapet.

Før nyttår ble selskapenes skattelister lagt åpent tilgjengelig og søkbare ut på den danske skatteetatens nettsider.

I tillegg til å finne ut hvor mye skatt det enkelte selskapet betaler, fremkommer også opplysninger om alle andre selskaper som samskattes i konsernet.

Dette er det ikke mulig å finne ut av i Norge på en like enkel måte.

Tall Skattedirektoratet har utarbeidet for NRK.no, viser at 6 av 10 skattepliktige bedrifter i Norge ikke betaler skatt.

– Vet altfor lite om hvilke bedrifter som unndrar skatt

Det er altfor vanskelig å finne ut hva selskaper betaler i skatt til Norge, mener Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Norway, en ideell organisasjon som jobber for skatterettferd.

Hun mener at regjeringen som et første steg bør gjøre som Danmark, og offentliggjøre skattelistene for bedrifter på en skikkelig måte.

– Systemet er ikke godt nok. Vi trenger lister som er offentlig tilgjengelige, og som er slik at alle kan laste ned oversikter og gjøre analyser på tallene. Dette er tall som det er helt vesentlig at offentligheten har tilgjengelig, sier Jacobsen.

– Det vil åpne opp for en helt ny kunnskap på feltet, fordi det da vil bli mulig for studenter, journalister og forskere å hente ut og analysere tallene, sier hun.

Hun sier at vi i Norge vet altfor lite om i hvilke bransjer skatteunndragelsene foregår og om omfanget er størst i de største selskapene eller i små og mellomstore selskaper.

Innviklet å finne frem til selskapenes skattebetaling i Norge

For å finne ut av hva et norsk selskap faktisk betaler i skatt, må man først logge seg inn som seg selv på en nettside hos Skatteetaten.

Så kan man foreta enkeltvise søk på selskaper, og må vite hvilken kommune selskapet ligger i for å finne frem.

Man får kun informasjon om ett og ett selskap om gangen, og ingen informasjon om skattebetalingen i andre selskaper i samme konsern.

Men innsyn i konsernstrukturene er helt vesentlig, mener Klæboe Jacobsen..

– Det er helt vesentlig å ha innsikt i konsernstrukturen. Det gir ikke noe mening å se på ett selskap isolert, dersom du skal se på et konsern som består av 150 selskaper i like mange land, sier hun.

I Brønnøysundregistrene fremkommer opplysninger om forventet betalbar skatt for selskapene. Men dette er ikke nødvendigvis det samme som skatten som faktisk utliknes.

Fra 1. januar 2014 innfører Norge land-for-land-rapportering, noe som innebærer at multinasjonale selskaper må rapportere til myndighetene om utbetalinger de gjør i de enkelte land hvor de driver sin virksomhet.

– Ikke unødig kronglete

Men skattedirektør Svein Kristensen er ikke enig i at ordningen slik den fungerer i Norge er for dårlig, og viser til at tradisjonen med åpne skattelister i Norge går 80 år tilbake i tid.

– Vi har en ordning som er sånn, og jeg er helt sikker på at den er tilfredsstillende i de aller fleste tilfeller, sier Kristensen.

Han sier at han likevel skjønner at enkelte ønsker seg bedre tilrettelagt informasjon om selskapenes skattebetaling.

– Men ingen får ferdigtygde lister fra oss. Ordningen i Norge er slik at man kan søke på personer og bedrifter enkeltvis, sier skattedirektøren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger