Flyplassorganisasjon: – Klimakrisen påvirker flytrafikken

Den europeiske lufthavnorganisasjonen ACI ser de første tegnene på at økningen i flytrafikken bremser opp som en reaksjon på klimasituasjonen.

Fly tar av mot sola i Tyskland

Særlig innenrikstrafikken i flere europeiske land har vist en nedgang i sommer, og noe av årsaken er at folk flyr mindre som følge av klimakrisen, mener ACI.

Foto: Michael Probst

Merk: Tittelen på saken er endret fra den første versjonen med at det er veksten i flytrafikken som dempes, og ikke flytrafikken totalt.

I juli i år var det en vesentlig lavere vekst i flytrafikken i Europa enn måneden før, viser tall fra Airports Council International, en paraplyorganisasjon for 280 flyplasser i Europa, inkludert 46 norske.

De slår fast at passasjertrafikken med fly i EU økte med 2,2 prosent i juli, som er den laveste veksten på fem år.

ACIs direktør, Olivier Jankovec, mener dette er et første signal på at klimabekymring bremser flytrafikken.

Olivier Jankovec

Olivier Jankovec i de europeiske flyplassenes organisasjon, ACI, mener han ser tegn på at klimabevissthet reduserer flytrafikken i Europa.

Foto: @L&M studio

– Innenrikstrafikken i Europa går ned med 1,5 prosent, og det kan bety at vi ser en begynnende effekt av en endret holdning til å fly, som følge av klimakrisen, skriver Jankovec i en månedsrapport som er publisert nå i september.

ACI peker spesielt på Sverige og Danmark, men også tendenser til holdningsendringer blant flykunder i Nederland og England.

Det nederlandske flyselskapet KLM varslet sist uke at de vil erstatte en av deres daglige avganger mellom Brussel og Amsterdam med tog, og har kjørt annonsekampanjer der de oppfordrer sine kunder til å "fly ansvarlig".

Flere årsaker

Men andre årsaker enn klimakrise regnes som enda viktigere. Økonomiske nedgangstider og politisk uro kommer i tillegg til problemene med flyleveranser, og at Boeings MAX-fly står på bakken fortsatt.

Dette har ført til at flyselskap er mer forsiktige med å opprette nye ruter og sette opp flere avganger.

Passasjertallene viser at flere europeiske land har svært ulik utvikling av flytrafikken.

EU-landene med størst nedgang i flytrafikken er Bulgaria, Slovakia, Sverige Litauen og Danmark. Her synker trafikken med mellom 1 og 9 prosent i juli.

I den andre enden har land som Østerrike, Latvia, Portugal, Finland, Ungarn, Kroatia og Romania fortsatt sterk vekst. I Østerrike økte flytrafikken med 14 prosent i juli.

Ifølge ACI har Østerrike en stor vekst fordi lavprisselskap setter opp nye ruter til og fra Wien, og Latvia er et viktig trafikknutepunkt for den baltiske regionen.

Lav andel, stor effekt

Flytrafikken står bare for to prosent av de globale klimagassutslippene, ifølge klimaforskere. Så hvorfor er det så viktig å redusere flyutslippene?

Seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero, senter for Klimaforskning, peker på den viktigste årsaken.

– Et fly høyt i atmosfæren gir sterkere klimaeffekter enn en bil på landjorda. I tillegg til drivhusgasser og partikler, har luftfart en ekstra joker; fly danner kondensstriper og fjærskyer, sier Aamaas.

Kort fortalt, det er verre å slippe ut eksos direkte oppe i de høydene der vi helst ikke vil ha det.

– Klimaeffekten dobler seg nesten fordi utslippene skjer der oppe, slår han fast.

Innenrikstrafikk ned i Norge

Siden mai har innenriks flytrafikk i Norge gått ned måned for måned. For august viser tallene fra Avinor en nedgang i passasjertallet på 2,8 prosent, og en nedgang på 0.7 prosent så langt i år for innenriks, mens reiser ut av landet har vist en økning på 1,7 prosent.

Veksten i den norske utenlandstrafikken er likevel bare rundt det halve av veksten i fjor.

Flybransjeanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror likevel ikke klimabevissthet er like avgjørende når nordmenn bestiller seg en ferietur med fly.

– Nei, jeg tror prisnivået er avgjørende. Det har kommet skatter og avgifter, blant med flypassasjeravgiften i 2016, som gjør at de som reiser for egen regning føler at flyreisene blir dyre, og man flyr mindre.

Arild Hermstad og Une Bastholm i MdG

Miljøpartiet de Grønnes nasjonale talspersoner, Arild Hermstad og Une Bastholm, jubler etter at partiet gjorde et godt valg nylig.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

I valget i høst fikk Miljøpartiet de Grønne et oppsving. Nasjonal talsmann Arild Hermstad har større tro på at folk tenker seg om en ekstra gang.

– Jeg tror mange får med seg de skremmende rapportene om hva som kan skje med klimaet vårt, og i mange land er det erklært unntakstilstand for klimaet. Det skulle bare mangle at ikke folk får en økt bevissthet til om de behøver å fly så ofte som før.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger