Hopp til innhold

Hevder Jehovas vitner har et norsk overgrepsarkiv

Det finnes et internasjonalt, hemmelig overgrepsarkiv både ved Jehovas vitners hovedkontor og i alle land – også Norge, hevder grunnleggeren av støtteorganisasjonen for overgrepsofre i Jehovas vitner.

Jehovas Vitners hovedkontor i Skandinavia og William Bowen

HEMMELIG: Her ved Jehovas vitner i Norges hovedkontor, lokalisert i danske Holbæk, lagres informasjon om overgripere i et hemmelig arkiv, hevder tidligere leder William Bowen (innfelt).

Foto: Silentlambs/Kristian Ridder-Nielsen (montasje)

– Overgrepssaker i Jehovas vitner over hele verden er lagret i et arkiv i hovedkvarteret i Brooklyn, samtidig har alle land et eget arkiv, også Norge, sier William Bowen.

Han er grunnlegger av støtteorganisasjonen Silentlambs, som hjelper personer som har blitt utsatt for overgrep i Jehovas vitner.

– Rapporterte selv inn overgripere

I går skrev NRK.no om overgrepssakene som har blitt rullet opp i trossamfunnet flere steder i verden. En amerikansk kvinne fikk i sommer 26 millioner dollar i erstatning fordi retten mente Jehovas vitner har en indre justis som sier at overgrepssaker skal holdes innenfor organisasjonen, i frykt for å skade ryktet. I Storbritannia fikk Jehovas vitner liknende kritikk i høst, og flere kilder som har hatt lederverv i Jehovas vitner i Norge mener det samme er tilfelle i Norge også.

Den hemmelige "eldsteboken" i Jehovas vitner

HÅNDBOK: I Jehovas vitners hemmelige regelbok går det frem at all informasjon om overgrep i trossamfunnet skal lagres i et internt arkiv for alltid.

Foto: Skjermdump

Frykten for at organisasjonens navn svertes dersom slike forhold blir kjent utenfor gjør at seksuelle overgrep mot barn dysses ned, hevder NRK.nos kilder. Sentralt står et bibelsk prinsipp nedfelt i deres skriftlige regelverk om at det må være minst to vitner til en ugjerning, ellers legges den i Jehovas hender. Dette avviser Jehovas vitner i Norge, og sier at man umiddelbart går til politiet ved mistanke om overgrep innad i trossamfunnet.

Bowen var ekspertvitne da overgrepssaken i USA var oppe for retten, og har vært leder og menighetskoordinator i en Jehovas vitner-menighet i Kentucky. Han hevder å ha kjennskap til at «Det styrende råd», den internasjonale ledelsen i Jehovas vitner, har et høyt antall overgripere lagret i et arkiv i hovedkontoret Vakttårnet i New York.

– Jehovas vitner har navnene til 23.720 overgripere lagret i et hemmelig arkiv – og et eget overgrepsarkiv fins i Norge, hevder Bowen.

I tillegg til det internasjonale arkivet, fins det også nasjonale arkiv i alle land hvor Jehovas vitner er aktive – også i Norge, hevder han.

– Jeg rapporterte selv inn tre navn på personer som hadde misbrukt barn til overgrepsarkivet i hovedkvarteret i New York. Det tallet har jeg fått bekreftet fra uavhengige kilder på innsiden, sier Bowen til NRK.no.

«Lagres for alltid»

I Jehovas vitners hemmelige håndbok, av tidligere ledere beskrevet som en bibel med like stor gjennomslagskraft overalt hvor trossamfunnet er aktivt i verden, står det at informasjon om overgrep mot barn skal lagres i menighetens konfidensielle arkiv, merket «ikke ødelegg» og lagres for alltid.

Viktigheten av å lagre informasjon om overgrep gjentas flere ganger i boken og i et brev sendt ut 1. oktober i år:

«Information concerning an individual accused of child molestation, proved or otherwise, should be placed in the congregation confidential file and marked “Do Not Destroy” and kept indefinitely. This includes Notification of Disfellowshipping or Disassociation forms on individuals who have been disfellowshipped for child sexual abuse and then later reinstated».

Tom Frisvold i jehovas vitner

– AVSKYELIG: Seksuelle overgrep mot barn er avskyelig, sier Jehovas vitners pressetalsmann i Norge, Tom Frisvold. Hovedkontoret kontaktes for å unngå at overgripere får bevege seg fritt, sier han.

Foto: Bjørn Mikkelsen / Enebakk avis

NRK.no har forelagt Jehovas vitner i Norge påstanden fra William Bowen. Informasjonsansvarlig Tom Frisvold svarer følgende på spørsmål om det stemmer at det finnes et norsk overgrepsregister innad i Jehovas vitner, og hvordan informasjon om overgrepsanklager lagres:

– Seksuelle overgrep mot barn er avskyelig. Vi ønsker å beskytte våre barn mot det. I tillegg til at man her i Norge går til politiet umiddelbart med anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige som menigheten får kjennskap til, så kontakter man avdelingskontoret. Vi ønsker å forsikre oss om at eventuelle overgripere ikke under noen omstendighet får bevege seg fritt i våre menigheter, skriver Frisvold i en e-post til NRK.no.

Jehovas vitner takket nei til å møte NRK til intervju, men har svart på påstandene per e-post. Hele tilsvaret kan du lese her.

Bowen, som var tilsynsmann, i Jehovas vitner kjent som «eldste», i 20 år, sa farvel til trossamfunnet i 2000.

– Jeg ga meg da jeg fikk innsikt i praksisen, sier han.

Etter at han startet støtteorganisasjonen Silentlambs har han ifølge seg selv vært i kontakt med over 7000 angivelige overgrepsofre som har vært eller er Jehovas vitner. Han hevder å ha rapportert inn over fem hundre overgripere til politiet, og ifølge han selv er flere av dem dømt.

(Artikkelen fortsetter)

– Vil fortsatt ha overgrepsproblem

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

HOVEDKVARTER: Her ved Jehovas vitners hovedkvarter Vakttårnet i New York lagres informasjon om tusenvis av overgripere, ifølge William Bown.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

Etter overgrepsskandalen hvor Jehovas vitner ble dømt for å ha skjult overgripere, ble det 1. oktober i år ut et brev fra hovedkontoret om hvordan overgrep mot barn skal behandles. Der understrekes det at alle mistanker om overgrep skal meldes inn til den juridiske avdelingen i Vakttårnet. Det verken rådes eller frarådes å gå til politiet.

– Det står ingenting i brevet om å kontakte politiet, kun Jehovas vitners egen lovavdeling. Barneovergripere stopper aldri og så lenge trossamfunnet ikke varsler om overgrep til politiet, så vil Jehovas vitner ha et problem med overgrep mot barn, sier han.

Tom Frisvold i Jehovas vitner mener på sin side at brevet fra oktober avklarte godt hvor Jehovas vitner står i slike saker.

– Det står blant annet i dette brevet at «Mange land, deriblant Norge, har lover om overgrep mot barn som avhengig av sakens fakta pålegger eldste (tilsynsmenn, red.anm.) å melde fra til myndighetene med anklager om dette. Jehovas vitner overlater i tråd med dette alle opplysninger de får om seksuelle overgrep mot mindreårige til politiet. Menigheten tar kun stilling til om en slik person kan forbli medlem i menigheten, sier han.

Jehovas vitners hemmelige håndbok fremhever videre at Jehovas vitner ikke bør ta personlige tvister for vanlige domstoler, men benytte seg av Jehovas vitners eget «Dømmende utvalg»:

«…Christians should not take other Christians before secular courts to settle personal disputes that should be settled with the help of the congregation elders. If an individual ignores God’s word on this matter, it may affect his congregation privileges.» Utdrag punkt, side 133.

– Har taushetsplikt

WATCHTOWERBREV

HOLDES INNENFOR: I dette brevet, sendt ut fra Jehovas vitners hovedsetet Vakttårnet i New York i 1989, går det frem at ledere i organisasjonen må være forsiktig med hva man sier utad, i frykt for å trigge søksmål fra utenforstående.

Ifølge et brev fra Vakttårnet i New York fra 1989, som var sentralt bevis da Jehovas vitner i sommer ble dømt i overgrepssaken i USA, bør tilsynsmennene være nøye med å forsikre seg om at det ikke snakkes om interne forhold utenfor trossamfunnet. Upassende «bruk av tungen» i slike saker kan føre til alvorlige, legale problemer både for den enkelte, menigheten og hele Jehovas vitners trossamfunn, heter det i brevet som NRK.no har sett.

– I håndboken heter det at en bror ikke skal ta en annen bror til en verdslig rettssak. Hvordan står dette prinsippet i forhold til at dere hevder å varsle politiet?

– Boken drøfter her det bibelske prinsippet i 1. korinterbrev kapittel seks, versene én til syv. Når man leser veiledningen i boken i sin sammenheng vil man fort se at det dreier seg om saker som også lovverket gir rom for at den enkelte kan løse sammen med sin motpart uten å måtte benytte domstolen, sier Frisvold.

Samtidig som han gjentatte ganger understreker at Jehovas vitners ledere alltid går til politiet med alle mistanker om overgrep, sier han at det også er flere hensyn å ta.

– Blir menighetens tilsynsmenn kjent med opplysninger som myndighetene har krav på å få kjennskap til, for eksempel seksuelle overgrep mot mindreårige, så går man til politiet med det. Men som åndelige hyrder har samtidig tilsynsmennene taushetsplikt når det gjelder opplysninger som blir dem betrodd. Menighetens medlemmer må ha denne tilliten til sine åndelige hyrder, svarer han.

– Hvorfor oppfordres det til umiddelbart å ringe Jehovas vitners egen lovavdeling? Bør det ikke være politiet som umiddelbart varsles?

– Vi ser det som en sikkerhet. Menighetens tilsynsmenn vet at politiet skal varsles. Det er heldigvis svært sjelden at noen tilsynsmenn blir kjent med slike anklager, om det i det hele tatt skjer. Ved at de kontakter avdelingskontoret umiddelbart vil man forsikre seg om at tilsynsmennene følger disse prosedyrene.

AKTUELT NÅ