Hopp til innhold

Dette er Jehovas Vitner

Syv menn i New York styrer Jehovas vitner med stø hånd og har ansvaret for organisasjonens lære over hele verden.

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York. Her holder ledelsen i Jehovas Vitner til, Det styrende råd.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

Jehovas Vitners hovedkontor i Skandinavia

Jehovas Vitners hovedkontor i Skandinavia, ligger i Holbæk i Danmark.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen

Det styrende råd utgjør Jehovas vitners internasjonale ledelse, og består av en gruppe menn som holder til ved hovedkontoret i New York. De utgjør Det styrende råd som sørger for bibelsk veiledning og undervisning for Jehovas vitner over hele verden.

Hver menighet har et eldsteråd som fører tilsyn med menigheten. Omkring 20 menigheter utgjør en krets, og rundt 10 kretser grupperes i et område. Menighetene får til tider besøk av reisende kretstilsynsmenn og områdetilsynsmenn.

LES: Tidligere ledere: – Jehovas vitner dysser ned overgrep mot barn
LES: Justisdepartementet: Regelverket kan stride mot straffeloven

Egen domstol

Det dømmende utvalg er Jehovas vitners egen domstol hvor minst tre eldste sitter og dømmer.

– Det begynner med at en person har begått overtramp, ofte ved at det er avdekket eller at andre varsler. Først blir det samtaler, handlingen kartlegges, deretter er det opp til personen som har begått overtrampet om han angrer og endrer atferden. Gjør den det, kan man forhindre utstøtelsen. Hvis vedkommende fortsetter, ender det med utstøtelse, sier Hege Kristin Ringnes som skriver en doktorgrad om Jehovas vitner ved Det teologiske menighetsfakultetet.

I hemmelige brev til menighetene NRK har lest står det at Det dømmende utvalg skal gjøre jobben sin, selv om «vanlige myndigheter» etterforsker saken. Det står også at man skal hindre at menighetshuset, Rikets sal, gjennomsøkes, ifølge et brev sendt til alle menigheter den 1. oktober 2012.

Lever i påvente av paradiset

Jehovas vitner mener at de lever i sannheten og jobber for å bli guds utvalgte når dommedag, Harmageddon, utsletter resten av oss.

– Jehovas vitner mener at de ikke er en del av denne verden. Verden styres av Satan, og man må være forsiktig. Jehovas vitner mener at de er Guds folk, sier Ringnes.

Hun forteller at den overhengende endetiden står sentralt hos Jehovas vitner.

– Jehovas vitner lever i påvente av et paradis på jorden. De ser på jobben sin, forkynnelse, som et svært viktig og livreddende arbeid siden vi nå lever i de siste dager.

– Flere trapper ned på vanlig arbeid for å prioritere forkynnelsen. Organisasjonen fører nøye regnskap over alle timene, forteller Ringnes.

Jehovas vitner prioriterer å ha venner innad i gruppen, fremfor utenfor.

– Flere Jehovas vitner vil si at de foretrekker mennesker innen menigheten som nære venner fremfor verdslige fordi «sannheten» er en så viktig og sentral del av livet. Disse opplever ikke det samme fellesskapet og nærheten med verdslige. Men det er selvsagt individuelle ulikheter, sier Ringnes.

Oppfyller sektkravet

Jehovas vitner oppfyller de sosiologiske kravene for å være en sekt; de mener de er den eneste sannhet, forholdet til resten av samfunnet preges av skepsis, medlemmene har et høyt aktivitetsnivå med hyppige møter og tidkrevende forkynning og det satses på individuell tilslutning.

Sektbegrepet har blitt et negativt ladet begrep, og de fleste religionseksperter velger derfor å kalle Jehovas vitner en religiøs minoritet, nyreligiøs bevegelse eller ungt kristent trossamfunn.

Dette tror Jehovas vitner på:

 • De tror på gud, Jehova
 • De tror vi lever i de siste dager, og at endetiden er nær.
 • De tror at Harmageddon «guds dom over verden» vil spare Jehovas vitner som er guds utvalgte folk.
 • Jehovas vitner tror at noen få utvalgte kommer til evig liv i paradiset.
 • Å være medlem i Jehovas vitner er ikke en garanti for å komme til paradiset. Det må jobbes for å komme dit.
 • De som ikke blir frelst og kommer til paradis blir utslettes i Harmageddon.
 • Satan og hans demoner er på jorden og forårsaker ondskap og nød.

Dette praktiserer Jehovas vitner

 • Trossamfunnet er kanskje mest kjent for sin forkynnervirksomhet, da de går fra dør til dør med informasjon om Jehovas vitner. Målet til forkynnerne er at flere mennesker skal finne det de kaller for sannheten.
 • Aktive medlemmer går på møte i møtelokalet Rikets sal flere ganger i uken.
 • I helgene går aktive medlemmer på Vakttårnstudiet.
 • Alle Jehovas vitner i verden følger samme studieprogram.
 • Jehovas vitner ser på ekteskapet som Guds ordning for seksuelt samliv og tar avstand fra utenomekteskapelig seksuell omgang.
 • Jehovas vitner har voksendåp. Dåpen skjer i et basseng, ofte på et stevne.
 • Vitnene praktiserer utstøting. I praksis betyr det at man mister all kontakt med venner og familie. De utstøtte behandles som ikke-eksisterende av troende som tar dette på alvor. Med henvisning til bibelen sies det at man ikke engang skal hilse på en som er utstøtt.

Dette praktiserer Jehovas vitner ikke

 • De feirer ikke jul, påske, 17. mai, bursdager eller pinse.
 • Jehovas vitner avviser blodtransfusjoner, som de betrakter som et brudd på Guds lover. De ønsker heller å ta i bruk medisinske alternativer, ifølge den amerikanske hjemmesiden.

Kilder: Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Jehovas vitner: en flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget., Hvalvik Reidar (1992). Drømmen om det tapte paradis: En bok om Jehovas vitners lære. Oslo: Credo Forlag, www.jw.org, Wikipedia, Store norske leksikon

AKTUELT NÅ