Hopp til innhold

Justisdepartementet: Regelverket kan stride mot straffeloven

Astrid Aas-Hansen i Justisdepartementet mener Jehovas vitners interne regelverk kan være i strid med straffeloven og minner om at avvergingsplikten står sterkt i overgrepssaker.

Statssekretær Astri Aas Hansen i Justisdepartementet.

Statssekretær Astri Aas Hansen i Justisdepartementet er bekymret over Jehovas vitners interne regelverk.

Foto: NRK

–Avvergingsplikten i straffeloven ble styrket i 2010 og innebærer blant annet at plikten til å hindre kriminelle handlinger som overgrep står over taushetsplikten. Verken religiøse ledere eller leger unntas fra regelen, sier hun.

NRK.no har satt søkelyset på Jehovas vitners indrejustis som ifølge flere kilder fører til svake rutiner rundt varsling om overgrep mot barn.
Regelverket førte til at overgrep mot en jente ble dysset ned, slo en knusende dom fast i California i sommer. Instrukser og regler fra hovedkontoret i New York er gjeldende for Jehovas vitner i Norge og i resten av verden, ifølge NRK.nos kilder.

I en hemmelig regelbok kalt «Shepherd the flock of God» slår Jehovas vitner fast at dersom det ikke er minst to vitner til «en ugjerning» skal saken legges død. Ifølge kildene er det nettopp denne praksisen som ligger grunn også når det dreier seg om overgrepssaker.

Dette regelverket reagerer Justisdepartementet på:

– Har man mistanke om at et barn er utsatt for overgrep, så skal man melde fra til politiet. I straffeloven står det at man har plikt til å avverge overgrep, slår Aas-Hansen fast.

LES OGSÅ: Dette er Jehovas vitner
LES OGSÅ: Slik svarer Jehovas vitner NRK

– Kan bli straffet for ikke å melde fra

Aas-Hansen kommer med en klar oppfordring:

– Har man mistanke om overgrep mot barn så skal det meldes til politiet. I verste fall kan man bli straffet for ikke å varsle. Overgrep mot barn er svært alvorlig kriminalitet som kan ha store konsekvenser for barnet det gjelder, sier hun.

– Hva bør gjøres når man vet at de har et slikt regelverk?

– Man bør gjøre det klart for alle at de har en plikt til å hindre at for eksempel overgrep mot barn blir begått. Folk må være oppmerksomme på at regelen er kjent og at den følges. Jeg oppfordrer alle som har med barn å gjøre at man har en særlig oppmerksomhet rettet inn mot disse spørsmålene.

– Kommer dere til å foreta dere noe?

– Det er for tidlig å si, men jeg blir bekymret når jeg hører om dette regelverket Jehovas vitner har utarbeidet med tanke på at det ikke står at det skal meldes til politiet, og at det ikke skal reises en intern sak dersom det ikke er to vitner til en ugjerning. Gjennomgående er det ikke vitner til overgrep mot barn, så hvis det ligger til grunn betyr det at man ikke tar tak i disse sakene, sier Aas Hansen.

Redd barna: – Det skal mye til før overgrep avdekkes i lukkede miljøer

– Isolasjonen i ett miljø, med små lukkede grupper hvor høy lojalitet råder, gjør at det skal mye til før overgrep blir avdekket, og det minker og sjansen for at barnet sier ifra, sier rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna.

Kaja Hegg

Kaja Hegg i Redd Barna.

Foto: Redd Barnabvg

Hun var koordinator for Go-On-prosjektet på begynnelsen av 2000-tallet, som kartla barn og unge som hadde brutt ut av isolerte, religiøse trossamfunn. Hun har jobbet jevnlig med problematikken siden.

Hegg understreker at hun ikke kjenner til konkrete overgrepssaker i Jehovas vitner.

– Det er høy grad av sosial kontroll i lukkede trossamfunn, og overgrep usynliggjøres og ties. Truslene mot å varsle om overgrep virker sterkere i slike miljøer. Selv om det er et problem nesten uansett i overgrepssaker, får truslene ekstra kraft av at de risikerer å bli utstøtt. Tabuene rundt blir mye sterkere, sier Hegg.

– Færre ser barna i kortene

Hegg mener at når barn lever i isolerte miljøer, er det færre som ser barna i kortene.

– «Vanlige» barn lever et aktivt sosialt liv på ulike arenaer hvor de møter ulike voksne, som igjen kan få kjennskap til slike ting og varsle. Jeg tenker da på voksne kontaktpersoner og andre barnet har tillit til.

Jehovas vitner fremstår som korrekte og oppfører seg deretter utad, mener Hegg.

– Det gjør det vanskelig for skole og hjelpeapparatet å komme i kontakt med dem og avdekke overgrep og omsorgssvikt. Det er kjempeviktig å få fokus på dette, for omverdenen, sier Hegg.

– En misforståelse

Pressetalsmann i Jehovas vitner avviser at trossamfunnet bryter avvergingsplikten.

Tom Frisvold i jehovas vitner

Tom Frisvold er pressekontakt i Jehovas vitner.

Foto: Bjørn Mikkelsen / Enebakk avis

– Hvordan forholder Jehovas vitner seg til at avvergingsplikten går foran taushetsplikten i trossamfunn?

– Jehovas vitner går umiddelbart til politiet hvis og når anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige blir kjent for menigheten eller dens tilsynsmenn, sier Frisvold.

– Justisdepartementet antyder langt på vei at praksisen beskrevet i eldsteboken kan være i strid med avvergingsplikten. Hva sier dere til det?

– Det må bero på en misforståelse. Vi har tidligere sørget for at justisdepartementet og andre instanser har fått informasjon fra oss som på en tydelig måte klargjør at Jehovas vitner fullt ut anerkjenner og handler i samsvar med norsk lov på dette området.

– Opplyser gjennom kurs og brev

– Kan dere vise til konkrete, nedfelte skriftlige eller på annen måte gjengitte formuleringer i deres regelverk som sier at man skal gå til politiet ved mistanke om overgrep?

– Det blir gjort regelmessig. For eksempel under jevnlige kurs for tilsynsmenn i menighetene, ved besøk av reisende representanter i alle menigheter og gjennom brev. Et slikt brev ble i oktober sendt til tilsynsmennene i menigheten, sier Frisvold og utdyper:

– Der ble det igjen understreket at man her i Norge er pålagt å gå til politiet hvis og når man får kjennskap anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige. «Mange land, deriblant Norge… pålegger tilsynsmenn i menigheten å melde fra til myndighetene om en anklage om dette.»

NRK.no har sett brevet Frisvold referer til. Det står ikke at politiet skal varsles. Det minnes riktignok at enkelte land har lover som krever at myndighetene varsles, men like fullt henvises det til avsnittet regelboken hvor det står at en «ugjerning» krever to vitner.

Utdrag fra brevet:

Most states have child-abuse reporting laws that, depending on the facts, mandate el-ders to report an accusation to the authorities. Thus, when elders learn of an accusation of child abuse, two elders from their congregation should immediately call the Legal Department for legal advice. In addition, the elders should investigate every allegation of child sexual abuse. When elders learn of an accusation, in addition to this letter, they should carefully review the direction outlined in the Shepherding textbook

Utdrag fra brev sendt til alle menigheter 1. oktober 2012

Hele regelboken til Jehovas vitner er vedlagt som fil i artikkelen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger