Hopp til innhold

– Handlingsregelen ikke et mål i seg selv

– Handlingsregelen er viktig, men ikke noe mål i seg selv, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem statsbudsjettet for 2011

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem statsbudsjettet for 2011. Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) hører på.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Sigbjørn Johnsen ankommer Stortinget

Sigbjørn Johnsen ankommer Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
Finansminister Sigbjørn Johnsen på talerstolen

Finansminister Sigbjørn Johnsen på talerstolen i Stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011.

Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Finansministeren viser til at handlingsregelen sørger for at vi kan skille bruken av oljepenger fra opptjeningen, slik av vi over tid kan spare til fremtidige generasjoner.

Men han sier også at bruken av oljeinntektene i statsbudsjettet skal utjevne svingninger i økonomien, slik at vi skal bruke mer når tidene er dårlige, og mindre når tidene er gode.

– Handlingsregelen er ikke noe mål i seg selv. Heller ikke den såkalte fireprosentsbanen. De er derimot redskaper for å oppfylle viktige mål i politikken, og det fremste av disse er arbeid til alle, sier Johnsen.

– Tilbake på banen i 2012

Finansministeren sier budsjettet han legger frem i dag, er et stramt budsjett, og viser til at avstanden til fireprosentsregelen reduserers til 7,4 milliarder kroner i 2011.

– Ved om lag uendret oljepengebruk fra 2011 til 2012, kan vi være tilbake på banen i 2012. Det er viktig for å sikre arbeidsplasser og norsk industri og verdiskapning i hele landet, sier han.

Dermed kan budsjettet bidra til å sikre den langsiktige finansieringen av velferdsstaten, slik at kommende generasjoner og kan makte den oppgaven.

– Norge har klart seg bra

Johnsen mener Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping, og at dette har vært mulig fordi vi har lykkes godt gjennom finanskrisen.

– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre på disse gode resultatene, sier han.

Johnsen fremhever at det i krisetider ofte er de som har minst som må betale mest og at det er dette som gjør det så vanskelig å stramme inn når økonomien er i nedgang. Han mener det derfor er viktig at vi ikke lever over evne når tidene er gode.

Må holde folk i arbeid

– Tross vår sterke økonomiske stilling, er vi også sårbare, fordi vi er avhengige av verden rundt oss på godt og vondt, sier Johnsen.

Han viser til at finanskrise, klimautfordringer og terrortrussel er eksempler på det.

– Det beste vernet mot kriser og internasjonale tilbakeslag er at vi holder orden i eget hus, sier finansministeren.

Han mener vi har lykkes med en av våre viktigste oppgaver, nemlig å holde folk i arbeid.

– Det har ikke kommet av seg selv. Det er et resultat av politikken, slår han fast.

Budsjett for generasjoner

– Vi står på akslene til de som tok avgjørelser før oss. Nå er det vi som blir prøvd i den politiske hverdagen. Nå er det vi som skal gjøre de kloke valgene, sier finansministeren.

Han mener det politiske arbeidet må vere med å bygge opp under, og ikke fortrenge, mulighetene for å løse morgendagens løsninger, og sier regjeringen i dag presenterer et budsjett som et svar på dagens utfordringer.

– Men dette er også et svar for de som kommer etter oss. President, dette er et budsjett som styrker fellesskapet mellom generasjonene, avslutter finansminister Johnsen.

AKTUELT NÅ