Hopp til innhold

– Et våpenkappløp helt ute av kontroll

Etikkrådet skal nå ta stilling til om det er greit at Oljefondet investeres i våpen som selv tar avgjørelsen om hvem som skal leve og dø. Det sier Johan H. Andresen, i det første intervjuet som leder for fondets etiske vaktbikkje.

Johan H. Andresen forteller om arbeidet i Etikkrådet til Oljefondet.

Industrieier Johan H. Andresen snakker om arbeidet i Oljefondets etikkråd i programmet Torp på NRK2 tirsdag kveld.

I programmet Torp på NRK 2 snakker milliardær og industrieier Johan H. Andresen for første gang offentlig om etikkarbeidet i Oljefondet.

I intervjuet forteller Andresen at rådet nå vurderer om våpensystemer som ennå ikke finnes, men er under utvikling, strider mot humanitære prinsipper og konvensjoner Norge har tiltrådt.

I dag investerer ikke fondet i bedrifter som lager landminer, klasevåpen eller atomvåpen.

Men etikkrådet er bekymret for at nye våpensystemer skal bryte med fondets retningslinjer.

Det gjør de hvis de ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

– Våpen som selv bestemmer over liv og død

– Det kommer nye våpensystemer som selv tar avgjørelser om hvem som skal leve og hvem som skal dø, uten at det sitter en person med joystick bak som tar avgjørelsen, sier Andresen i intervjuet.

Han sier at etikkrådet er tidlig bekymret for at slike våpensystemer strider mot retningslinjene til fondet.

– Dette er våpensystemer som ennå ikke eksisterer. Vi er inne i et våpenkappløp som er helt ute av kontroll, som er helt annerledes enn alle andre våpenkappløp vi har sett. For etikkrådets del er spørsmålet om de bryter med de humanitære prinsippene for krigføring, sier han.

I Torp på NRK2 forteller Johan H Andresen om hvordan IT-konsulenter med Asperger syndrom bidrar i selskapet FERD

– Behov for lederskap fra toppen

I programmet forteller Andresen også om sitt engasjement for sosiale entreprenører og hva han mener det offentlige og NAV har å lære av det private når man finner løsninger som fungerer.

– Vi har eksempler hvor folk med Aspergers syndrom går fra å sitte hjemme med NAV-puten i ryggen til å bli IT-konsulenter. Dette er eksempler på livsendrende atferd, sier han.

– Vi ser at det vi gjør funker. Det vi er litt forbannet over er at løsningene fungerer så godt at de burde blitt spredt mye raskere. Men det finnes ikke offentlige løsninger eller metoder for å spre gode løsninger raskt, sier Andresen.

AKTUELT NÅ