– Han ble diagnostisert på et sviktende grunnlag

Anders Behring Breivik må undersøkes på nytt, og ikke bare av psykiatere, mener historiker Terje Emberland.

Terje Emberland

Historiker Terje Emberland mener Anders Behring Breivik har blitt diagnostisert på et sviktende grunnlag.

Foto: Strand/Onsheim/NRK

Minst tre av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon mener rapporten om Anders Behring Breivik ikke holder mål.

Helt siden pykiatrirapporten om Anders Behring Breivik ble lagt fram for en måned siden har debatten rast.

Den rettsmedisinske kommisjon vurderer nå rapporten, og etter det NRK kjenner til er det tydelig uenighet i kommisjonen.

– Bør legges inn på sykehus for grundigere undersøkelse

Jon Arild Aasen er bistandsadvokat for tre av de overlevende fra Utøya.

Han mener at uenigheten i kommisjonen bør føre til at Breivik innlegges på sykehus for grundigere undersøkelse:

– Det er en bestemmelse i straffeprosessloven som må åpne for en mulighet til å kunne gjøre det: Døgnopphold i institusjon av flere ukers varighet. Det bør foretas etter min oppfatning, sier Aasen.

Nestlederen er kritisk

Kommisjonen, som skal godkjenne rapporten om Breivik, består av sju psykologer og psykiatere. Minst tre av dem har nå store innvendinger mot rapporten.

Spesielt nestlederen Gunnar Johanessen er kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig.

Andre er kritiske til at Breiviks ideologiske overbevisning ikke er diskutert i rapporten.

– Feiltolket Breiviks meninger

Historiker Terje Emberland mener spesielt dette punktet er gode nyheter. For han mener at rettspsykiaterne feiltolket Breiviks meninger:

– Hans forestilling om at han skal redde Europa fra undergangen er kjente holdninger i disse høyreekstreme miljøene. Så jeg vil si at de har diagnostisert han på et sviktende grunnlag, sier historikeren.

– Hva bør skje nå?

– Vi må ha en mye bredere sammensatt undersøkelse hvor en rekke fagfolk er involvert for å vurdere dette på nytt, sier Emberland som mener at det også bør være historikere representert.

SISTE NYTT

Siste meldinger