– Arbeidsgivere som snyter deg for pensjon, slipper lett unna

Når arbeidsgiver først har snytt deg for pensjon gjennom mange år, er det vanskelig å få etterbetalt det man har krav på. – Det trengs sanksjonsmuligheter, mener Fellesforbundets leder.

Arbeiderpartiets landsmøte 2019

VIL HA PENSJONSKAMP, IGJEN: - Også på dette landsmøtet blir pensjon et viktig tema, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. De neste dagene er 535 delegater i Fellesforbundet på plass i Oslo. Viktige temaer blir blant annet EØS-avtalen og pensjon.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen vet hvor mange tusen nordmenn som ikke får pensjonen de har krav på. I alt 1,8 millioner arbeidstakere i privat sektor har såkalt Obligastorisk tjenestepensjon.

Selv om loven sier at alle som er ansatt over ett år, har rett på pensjon etter lovens minstekrav, er det fremdeles arbeidsgivere som snyter sine ansatte, særlig i bygg og anlegg.

– Det må bli enklere å få informasjon om arbeidsgivers pensjonsordninger, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, som foreslår at arbeidsgiver på hver lønnsslipp må være forpliktet til å opplyse om hvor mye pensjon som er innbetalt.

Konkurransefortrinn å snyte ansatte

Når en arbeidstaker i privat sektor oppdager at nåværende eller tidligere arbeidsgiver har unnlatt å betale inn tjenestepensjon, står de fleste uten reelle sanksjonsmuligheter.

Eneste mulighet kan være å saksøke arbeidsgiver. Men hvis arbeidsgiver er konkurs, har du ingen rettigheter.

Problemet er velkjent nnen bygg og anlegg, særlig i bedrifter der ansatte har dårlige norskkunnskaper.

– Tenk den dagen du blir pensjonist og finner ut at arbeidsgiver har snytt deg. I dag risikerer mange å sitte med svarteper. Og bedrifter som vinner anbud fordi de snyter ansatte, presser ut seriøse aktører. Dette er et samfunnsproblem, sier Lars Mamen, prosjektleder i Fair play bygg.

Lars Mamen

SAMMENLIGNER MED A-KRIM: - Tenk at man er pensjonist og finner ut at arbeidsgiver ikke har innbetalt pensjonen, sier Lars Mamen, i Fair play bygg. Han vil at sanksjoner mot dem som lurer ansatte må møtes med sanksjoner.

Foto: Håvard Sæbø / LO Media

Omkamp om pensjon fra første krone

De neste dagene samles 535 representanter fra Fellesforbundet på Folkets Hus i Oslo. Leder i forbundet varsler blant annet omkamp om retten til tjenestepensjon fra første inntjente krone.

  • Fellesforbundet vil ha pensjon fra første krone. Da mister flere arbeidsgivere et insentiv til å kvitte seg med folk innen ett år.
  • Når et vikariat varer mindre enn ett år, kan arbeidsgiver beholde alt du har betalt inn til pensjonsordningen. Slik bør det ikke være, mener Fellesforbundet.
  • Fellesforbundet mener arbeidsgivere som bevisst snyter ansatte, slipper for lett unna.
  • Dagens regelverk fører til stor usikkerhet om rettigheter og vanskeliggjør kontroll.
  • Det er de mest utsatte gruppene, med midlertidige jobber i useriøse bransjer, som blir lurt mest.

I Stavanger har flere medlemmer i Norsk Sjømannsforbund gått til rettssak mot arbeidsgiver som i åresvis brøt loven. Arbeidsgiveren sier de misforstod regelverket, skriver Frifagbevegelse.no.

Finans Norge: – Er enkelt nok

– Vi mener det er enkelt å sjekke pensjonen. På nettsiden norskpensjon.no får man en god oversikt ved å logge seg inn med BankID, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

Jan Erik Fåne

- LETT Å SJEKKE: - Å sjekkg hva arbeidsgiver betaler inn tjenestepensjonsordningen er enkelt, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Fåne peker på at arbeidstaker får jevnlig informasjon fra pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren innbetaler pensjon til. Vanligvis kommer et brev på våren.

Alt i alt mener Finans Norge det er gode muligheter til å sjekke at arbeidsgiver betaler inn Obligatorisk tjenestepensjon.

– Ikke alle vet hvordan de sjekker at pensjonen er korrekt. Særlig arbeidstakere med manglende norskkunnskaper, har store utfordringer, sier Lars Mamen.

En utredning er på vei

Mamen mener manglende pensjonsinnbetalinger må sees i sammenheng med arbeidslivskriminalitet.

– Når du ikke betaler inn det loven krever, er det lettere å vinne anbud. Dette må sees i sammenheng med arbeidslivskriminalitet, sier Mamen.

Det er Finanstilsynet som fører kontroll når det mistenkes at en arbeidsgiver unnlater å betale inn pensjon. Loven gir Finanstilsynet myndighet til å pålegge arbeidsgivere å etablere pensjonsordning, men å betale tilbake i tid, har de ingen mulighet til.

I Finansdepartementet er det bestilt en utredning fra Skatteetaten om Obligatorisk tjenestepensjon, som er ment å forenkle systemet. Utredningen leveres etter planen i november.

SISTE NYTT

Siste meldinger