Hopp til innhold

Vikariater kan gi pensjonssmell

Jobber du i mange vikariater og midlertidige stillinger, kan du få en økonomisk overraskelse som pensjonist.

Penger i lommebok

Stadig flere jobber midlertidig, og kan miste verdifull pensjonsopptjening hvis de ikke kjenner regelverket.

Foto: Maria Elsness / NRK

Åtte prosent av arbeidsstokken er nå midlertidig ansatte.

– Med fjorårets oppmykning i regelverket for midlertidige ansettelser, vil andelen trolig øke fremover. Mange regner nok med at de fortløpende opparbeider tjenestepensjon. Men det er det slett ikke alle som gjør, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.

Hun mener det er viktig å kjenne reglene enten du jobber midlertidig som privatansatt eller i det offentlige.

– For å bli medlem i Statens pensjonskasse må du ha mer enn 37 prosent stilling. Ellers tjener du ikke opp én eneste krone i pensjon utover folketrygden, sier Picard til NRK.no.

Minstekravet om 37 prosent statlig ansettelse blir for øvrig redusert til 20 prosent fra 1. april i år.

Enda viktigere mener Picard det er at du må ha jobbet minst tre år i det offentlige før pensjonsopptjeningen begynner å rulle i Statens pensjonskasse.

Minimum ett år privat

Kristina Picard

Når pensjonsrettigheter skal opparbeides, stiller privatansatte med kortvarige kontrakter enda svakere enn offentlig ansatte, sier forbrukerøkonom Kristina Picard.

Foto: Storebrand

– Men heller ikke i det private tjener du opp pensjon fra første dag. Her må du være ansatt i minst ett år for å bli innmeldt i pensjonsordningen på jobben, forteller Picard.

I det offentlige er regelen riktignok at du må ha jobbet minst tre år til sammen før pensjonsopptjeningen starter. Du kan med andre ord "spare opp" tid gjennom flere ansettelser.

Som privatansatt har du ikke denne muligheten. Bytter du privat arbeidsgiver kan nedtellingen starte på nytt, slik at du må jobbe i minst ett år også hos den nye arbeidsgiveren. Sånn sett stiller altså privatansatte med kortvarige kontrakter enda svakere når pensjonsrettigheter skal opparbeides.

Kristina Picard bruker ett eksempel for å vise hvor uheldig systemet kan slå ut (se faktaboks).

– Ett tips er å be om høyere lønn ved ansettelsesintervjuet hvis stillingen er midlertidig, og begrunne det med at de ekstra pengene skal brukes til egen sparing med tanke på pensjonsalderen, sier hun.

– Folk er blitt flinkere

Alexandra Plathe

Husk at en dårlig pensjonsordning kan kompenseres i form av høyere lønn, sier pensjonsrådgiver Alexandra Plahte.

Foto: NRK

Også uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte tror at mange ansatte ser seg blinde på lønnsslippen.

– Noen glemmer at pensjonen ofte er det mest verdifulle godet utover selve lønna, sier hun.

– Men folk er blitt flinkere til å spørre om bedriftens pensjonsordninger i forbindelse med ansettelser, sier Plahte, som er leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte.

Hun minner om betydningen av å sette seg inn i bedriftens pensjonsordninger. En dårlig pensjonsordning kan kompenseres i form av høyere lønn.

Det er også viktig å huske på at pensjon er mer enn alderspensjon. Plahte oppfordrer derfor den enkelte til å sjekke hva man har av dekninger dersom det skulle smelle i morgen.

– Det hjelper lite å ha vært omfattet av en pensjonsordning i 11 måneder når kravet for å få med seg opparbeidet rettighet (fripolise) er 12 måneder, sier pensjonsrådgiveren.