Kjønnsgapet øker med tjenestepensjon – kvinnene taper

I snitt har hver nordmann en pensjonsformue på 2,9 millioner kroner, men fordelingen er ujevn. Kvinner med jobb i det offentlige får bare 88 prosent av det menn får.

Alexandra Plahte

Pensjonsrådgiver Alexandra Plahte advarer unge mot å lukke øyene når det gjelder pensjon, selv om det er vanskelig å få oversikt.

Foto: Gabler

Den første samlede oversikten over den norske pensjonsformuen viser at nordmenn har spart over 12.000.000.000.000 kroner (12 tusen milliarder). Denne formuen er samlet over tre ganger så stor som hele nasjonalbudsjettet.

I snitt utgjør pensjonen 2.899.000 kroner for hver person over 17 år som er bosatt i Norge. Men pengene er ujevnt fordelt. Noen får mer enn andre.

– Det dreier seg om et uoversiktlig, sammensatt og komplisert regelverk, sier uavhengig pensjonsekspert Alexandra Plahte fra Gabler AS.

Viser forskjeller

Hun har full forståelse for at mange – og særlig de unge – fort fristes til å lukke øynene når det kommer til tema pensjon.

– Samtidig er det de unge som i størst grad berøres av pensjonsreformen, og som i størst grad kan påvirke egen pensjon. De bør absolutt ta innover seg at ansvaret for egen pensjon i stor grad er overført til den enkelte, sier hun.

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvordan pensjonsformuen fordeler seg i befolkningen.

– Evner man å få frem god statistikk som sier noe om de pensjonsmessige forskjellene mellom kjønn, yrkesgrupper, bosted osv., er det viktig informasjon, sier Plahte.

Kjønnsgapet

Forskjellen mellom kjønnene er betydelig. De som kun har opptjening i folketrygden, har i snitt en beregnet pensjonsformue på 1,55 millioner kroner. Her er kvinnene i flertall. De kommer til å være pensjonister i flere år enn menn på grunn av høyere forventet levealder. Likevel har mennene samlet rett på 255.000 kroner mer, fordi de har hatt større inntekt gjennom livet.

Når vi ser på dem som har rett til tilleggspensjon, øker kjønnsforskjellene.

Det største gapet finner vi blant dem med rett til offentlig tjenestepensjon ved siden av folketrygden.

Kvinner i denne gruppen har i snitt opptjent 4,0 millioner kroner, mens menn har 4,6 millioner kroner. Kvinner får 88 prosent av det menn får. Årsaken er at menn har høyere lønn og at kvinner jobber mer deltid.

Det pensjonsområdet som viser den aller største forskjellen mellom kjønnene, er individuelle ordninger. Der har menn i snitt nesten dobbelt så mye penger som kvinner.

Pensjonsformue for dem med tjenestepensjon

Pensjonsordning

Menn

Kvinner

Ialt

4.487.000

3.857.000

Folketrygd

3.275.000

2.992.000

Off.tjenestepensjon

739.000

609.000

Privat tj.pensjon

451.000

244.000

Individuell sparing

21.000

12.000

Pensjonsformue for dem med tjenestepensjon. Gjennomsnitt per person over 17 år, bosatt i Norge, i 2017.

Kilde: SSB

– Se på mer enn lønn

Alexandra Plahte oppfordrer unge folk til å se på mer enn lønnen når de velger jobb.

– Altfor mange ser seg blind på lønnsslippen og glemmer verdien av en god tjenestepensjonsordning, sier hun.

– Er det lurt for unge å begynne med egen pensjonssparing?

– Vel, først bør man skaffe seg oversikt over hva man allerede ligger an til å få i pensjon, og hva man kan gjøre for å påvirke den. Deretter kan man finne en spareform som passer. Hun minner om at det er mange måter å spare på, og sier at for unge er BSU (Boligsparing for ungdom) en fornuftig spareform.

Les hele rapporten her

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger