Hopp til innhold

– Ahmed (3) straffes for bestefars lovbrudd

Bestefarens proformaekteskap kan sende Ahmed (3) og søskenbarna hans ut av Norge. Snart skal retten ta stilling til om myndighetene kan straffe ham og andre barn for lovbrudd begått av nære slektninger flere generasjoner bakover i tid.

Bestefarens proformaekteskap kan sende Ahmed (3) og søskenbarna hans ut av Norge. Snart skal retten ta stilling til om myndighetene kan straffe ham og andre barn for tidligere slektgenerasjoners lovbrudd.

– Det er urettferdig, rett og slett. Ahmed og jeg vi har ikke gjort noe feil.

Fehmi Buga sitter med sin snart fire år gamle sønn på fanget. For tretten år siden kom han til Norge fra Tyrkia sammen med sine to søstre. Fehmis far og Ahmeds bestefar, Mustafa, reiste hit etter at hans tyrkiske tvangsekteskap gikk i oppløsning. Mustafa giftet seg på nytt med en norsk kone og alle de tre tyrkiske barna fikk oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening.

De tre søsknene er blitt voksne og har etablert seg i sitt nye hjemland. De har fått egne familier og alle har fått barn. I tillegg til Ahmed har Mustafa fire barnebarn i Norge, de to eldste begynner på skolen til høsten.

Men nå vil Utlendingsnemnda (UNE) ha de ut av landet. De mener Mustafas ekteskap var proforma. Oppholdstillatelsen de tre søsknene fikk gjennom familiegjenforening for tretten år siden er dermed ugyldig.

– Det er veldig trist at du kommer til et land og bor her i tretten år; går på norskkurs, skole, jobber og kjøper deg hus, og så dukker dette opp. Vi blir straffet for det faren min har gjort, mener Fehmi.

– Ingen utlendinger kan være trygge

– Jeg har aldri vært borti lignende, sier Arild Humlen, familiens advokat.

Arild Humlen

Advokat Arild Humlen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Han reagerer sterkt på det han kaller arvesynd.

– Det er faren som begår handlingene mens annen- og tredjegenerasjon må betale konsekvensene. Det er ikke riktig at barn og barnebarn på denne måten skal betale prisen for andre menneskers ugjerninger.

Når foreldre gjør noe galt i utlendings- og asylsaker, skiller man aldri foreldre og barn når det er snakk om mindreårige barn. Men når barna er voksne, og har fått egne barn, møter man plutselig på helt nye utfordringer.

I dette tilfellet har alle de tre søsknene fått permanent oppholdstillatelse, noe som innebærer rett til varig opphold i Norge og et vern mot utvisning. Dersom UNE vinner frem i retten mener Humlen at fremtidige vedtak ikke lenger er verdt papiret det blir skrevet på.

– Når man først har fått permanent oppholdstillatelse, må man ha trygghet på at den skal være varig. Det er helt avgjørende for at utlendinger skal integreres som fullverdige samfunnsborgere. Om denne familien nå mister hele sitt livsgrunnlag i Norge på grunn av farens ekteskapsinngåelse for 13 år siden, kan aldri noen utlendinger være trygge.

Det er svært få sammenlignbare saker som har vært prøvd for retten, men Humlen mener dette er et saksfelt som vil vokse.

– Det er grunn til å tro at dette er en tendens som man ønsker å forfølge videre fra Utlendingsmyndighetenes side. Dette er et nytt tilskudd i en forvaltningspraksis vi må være særdeles oppmerksom på, sier Humlen og legger til:

– Man kan få tilbakekallelse av oppholdstillatelse og statsborgerskap over generasjoner. Det er helt uholdbart.

– De kan få en ny oppholdstillatelse

Utlendingsnemnda vil ikke kommentere saken konkret før den skal opp i retten 10. februar. På generelt grunnlag mener etaten at det ikke er en straff å bli fratatt oppholdstillatelsen.

Mats Risbakken

Seksjonssjef i Utlendingsnemnda, Mats Risbakken.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Det er viktig å poengtere at vedtak om tilbakekall ikke er et hinder for at man kan få en ny oppholdstillatelse. Det kan for eksempel være familiegjenforening, studietillatelse eller arbeidstillatelse, dersom man oppfyller vilkårene for disse, sier seksjonssjef i UNE, Mats Risbakken.

Det avgjørende for UNE er at utlendinger som oppholder seg i Norge har fått oppholdstillatelsen på riktig grunnlag. Risbakken bestrider ikke at det i disse sakene er mor eller far, og ikke barn og barnebarn, som har gjort noe galt. Derfor er det bare Mustafa, og ikke resten av familien Buga, som for alltid utestenges fra en fremtid i Norge.

– Finnes det noen begrensninger for hvor mange generasjoner man kan tilbakekalle og sende ut av landet basert på noe tidligere generasjoner har gjort?

– Regelverket som sådan er slik utforma at det også kan fattes vedtak i tilfeller hvor det er snakk om barnebarn, for eksempel. Men, UNE vil alltid i disse tilfellene foreta en skjønnsmessig vurdering av om det skal fattes vedtak om tilbakekall.

Så langt er det kun tre lignende saker som har vært prøvd for retten, bare én av disse sakene har en rettskraftig dom. I lagmannsrettens avgjørelse drøfter retten det faktum at et uskyldig barn, som nå er voksen, rammes av foreldrenes handlinger. De kommer frem til at «byrden for tilbakekall ikke vil være uoverkommelig stor» og at «xxx vil ha gode muligheter til å reetablere seg i hjemlandet».

– Proformaekteskap er en utfordring for norske myndigheter. Både utlendingsmyndighetene, politiet og rettsvesenet bruker store ressurser på disse sakene hvert år. Det har også tingretten lagt avgjørende vekt på i de sakene som UNE frem til nå har hatt i retten.

UNE har vunnet frem i alle de tre sakene. Konklusjonen er at det ikke skal lønne seg, for noen familiemedlemmer, at en far eller mor bryter Utlendingsloven.

– Det er her jeg har jobb og bolig

Selv om Fehmi og hans to søstre er overbevist om at farens ekteskap var basert på kjærlighet, er ikke det årsaken til at de nå har saksøkt UNE for vedtaket om utsendelse.

– Da vi fikk permanent oppholdstillatelse i 2007, følte jeg meg trygg på at vi skulle være her. Så har vi kjøpt leiligheten vår, bil, startet noen bedrifter. Vi var sikre på at vi skulle bo i Norge, sier Fehmi som er eier av en dagligvarebutikk i Oslo.

UNEs svar om at familien fortsatt kan ha en fremtid i Norge, avviser familiens advokat. Humlen mener familiegjenforening blir umulig for dem, ettersom alle familiemedlemmene blir sendt ut av landet. De vil ha vanskeligheter for å fylle de strenge kravene til arbeidsinnvandring, og en studietillatelse er ikke egnet for en hel familie.

Fehmi sier han har vanskelig for å se for seg en fremtid i Tyrkia.

– Barna til søsknene mine er fem år, de gleder seg til å begynne på skolen til høsten. Ahmed har masse venner i barnehagen. Det blir vanskelig å integrere seg tilbake til Tyrkia selv om jeg har bodd der i 18 år. Det er her jeg har jobb og bolig.

Hvordan blir en fremtid i Tyrkia?

– Det er ikke noe som er planlagt for en fremtid i Tyrkia, vi planlegger å bo her.

AKTUELT NÅ