Hopp til innhold

Ber om bot framfor utvisning av foreldre som id-jukser

Barn til norsksomaliere, som kom til Norge med falsk ID, må få bli, mener Norsk organisasjon for Asylsøkere (Noas). Organisasjonen mener foreldrene kan straffes på andre måter.

Barn til norsk-somaliere som kom til Norge med falsk ID må få bli, mener Norsk organisasjon for Asylsøkere. I går fortalte Dagsrevyen at rundt hundre norsk-somaliere skal utvises fordi de har jukset med identiteten.

UTVISES: Barn til norsk-somaliere som kom til Norge med falsk ID må få bli, mener Norsk organisasjon for Asylsøkere. I går fortalte Dagsrevyen at rundt hundre norsk-somaliere skal utvises fordi de har jukset med identiteten.

Onsdag fortalte NRK at over hundre norsksomaliere kan bli utvist fordi UDI mener de lurte norske myndigheter til å tro at de kom fra krigsherjede Somalia. Motivet var å få asylopphold i Norge.

Ifølge UDI kan utvisningen også ramme barna, selv om de er født og oppvokst i Norge.

– Det kan skje. Det er foreldrene som har gjort dette, men blir foreldrene sendt hjem, så er det klart at barna som regel følger med foreldrene, sier leder for oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Noas: – Straff på annen måte

– Dette er barn som helt opplagt har en sterk tilknytning til Norge, og hvor det i de aller fleste tilfeller er til barnets beste å få bli landet, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for Asylsøkere (Noas).

Austenå mener derimot at myndighetene må se på andre løsninger enn å kaste foreldrene ut av Norge. Hun nevner bøter, tilbaketrekning av pass og statsborgerskap som alternative løsninger.

– Det er mulig for norske myndigheter å la barna få opphold, og at foreldrene følger med sine barn på et humanitært grunnlag, men at det gis en straffereaksjon som ikke er en utvisning av foreldrene, sier hun.

Redd Barna: – Barn skal ikke lastes for sine foreldres handlinger

Gruppa det dreier seg om har bodd mellom ti og femten år i Norge. Rundt halvparten er norske statsborgere. Resten har andre oppholdstillatelser. I tett samarbeid med politiet går UDI gjennom hver sak og vurderer om de skal trekke tillatelsene tilbake.

Thale Skybak i Redd Barna mener det vil være galt å sende ut barn av Norge.

Hun trekker frem at det bryter med FNs Barnekonvensjon.

– I denne saken føler jeg et sterkt behov for å minne om at barn har selvstendige rettigheter, Og dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon, som også er nedfelt i norsk lov, sier Skybak.

– Barn skal ikke lastes for sine foreldres handlinger, sier hun.

AKTUELT NÅ