88 alvorlige dataangrep mot norske interesser

Risikoen for at kritiske funksjoner i landet blir rammet av spionasje, sabotasje, terror og andre alvorlige handlinger er økende, melder Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Inne hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet

PASSER PÅ: Slik ser det ut inne hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Foto: NSM

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet håndterte i fjor 88 alvorlige dataangrep mot norske interesser. I 2013 var tallet 51.

Annette Tjaberg, assisterende direktør i NSM

ADVARER: Annette Tjaberg, assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Foto: NSM

De fleste angrepene var forsøk på spionasje mot næringsliv og offentlige virksomheter, og kommer oftest som ordinære e-poster med lenker som infiserer datasystemer med virus.

– Disse 88 dataangrepene er innenfor spionasjegruppen, for å si det på den måten, sier assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Annette Tjaberg.

Det kan være snakk om utenlandsk etterretning eller kriminelle aktører.

Sensornettverk

– Det varierer hvem som avslører dette. Noen ganger er det virksomhetene selv som oppdager det, andre ganger er det vi. Vi har et sensornettverk som er plassert hos en rekke virksomheter med kritisk infrastruktur. Hvis det går alarmer i det sensornettverket, så reagerer vi på det, forklarer Tjaberg.

Dataangrepene mot norske bedrifter er svært målrettede.

– De vil skaffe seg kunnskap. De vil skaffe seg fortrinnsrett, hvis det er i avanserte forhandlingsprosesser og slike ting. Vi ser også at de i stadig større grad gjør et godt fotarbeid. De kartlegger virksomhetene godt. De vet hvordan de skal gå inn, og de vet hva de vil ha tak i.

Tirsdag åpner Norges største sikkerhetskonferanse i Oslo sentrum. Konferansen samler i år over 700 besøkende.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver i rapporten Risiko 2015 at «risikoen for at sentrale kritiske funksjoner, samfunnsviktig infrastruktur, skjermingsverdig informasjon og mennesker blir rammet av spionasje, sabotasje, terror og andre alvorlige handlinger er økende.»

«Utviklingen skyldes en rekke faktorer, fra mangelfull sikring og teknologisk utvikling, til sikkerhetspolitiske endringer og nye trusler,» skriver NSM.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. NSM er et direktorat under Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Har stjålet informasjon

Det er tredje gangen i år representanter fra myndighetene roper varsku. Først ute var PST, så kom Etterretningstjenesten. Nå er det NSMs tur.

– Vi vet at virksomheter er blitt kompromittert. Det vil si at de som har gått inn, har fått tak i informasjon, sier Tjaberg.

Norge opplevde sommeren 2014 det største dataangrepet vi har sett så langt, målrettet mot olje- og energisektoren.

«Vi forventer flere dataangrep av denne typen fremover,» skriver NSM.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger