Hopp til innhold

5 av 6 lærer ikke livredning

5 av 6 norske barneskoleelever får ikke opplæring i livredning som en del av svømmeundervisningen.

Drukningsulykke ved Svarttjern ved Romsås

Det er fortsatt uvisst om livbøyen ved Svarttjern ble brukt da to brødre druknet onsdag.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Det er et enormt potensial i å forbedre livredningskunnskapene i Norge, sier generalsekretær John-Inge Austad i Norges Livredningsselskap.

Lite svømmeundervisning

Denne uken druknet to brødre på 9 og 12 år i Svarttjern i Oslo, kun få meter fra en livbøye. Politiet vet ennå ikke om denne ble forsøkt brukt til å redde livet til de to guttene, som ikke kunne svømme.

Det viser seg nå at livrednings- og førstehjelpundervisningen i den norske skolen nærmest blir ignorert av barneskolelærere som underviser i svømming. Det til tross for at det ettertrykkelig står i lærerplanen at norske elever skal kunne enkel førstehjelp ved utgangen av 7. trinn.

En undersøkelse Opinion gjorde for Utdanningsdirektoratet i 2007 viser at 60 prosent av norske skoler ikke har svømmeundervisning de første fire årene av barneskolen. Av de som har undervisning er det kun 40 prosent som lærer elevene livredning og førstehjelp.

President i Norges svømmeforbund, Per Rune Eknes.

President Per Rune Eknes i Norges svømmeforbund er kritisk til den norske skolen.

Foto: Anders Engeland / NRK
Ragnhild Lied i Sentralstreikekomiteen i Unio

Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet mener svømmeopplæring blir nedprioritert.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Dette handler om prioriteringer. Læreplanen er i utgangspunktet god nok, men den følges ikke opp av de enkelte kommuner og rektorer, sier president Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund.

Han får støtte av Utdanningsforbundet.

– Denne opplæringen blir ikke prioritert. Disse målene i læreplanen er like viktige som alle de andre, men det blir nedprioritert i mange kommuner. Mange skylder på økonomi, men det er et paradoks at vi hadde bedre svømme-undervisning på 70-tallet, da vi hadde mindre penger å rutte med, sier Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet.

Halvparten kan ikke svømme

Ifølge læreplanen skal barn som går i den norske skolen være trygge i vannet og være svømmedyktig når de går ut av fjerde klasse, men ifølge Svømmeforbundet kan halvparten av norske tiåringer ikke svømme.

– Dette er rett og slett elendig sammenlignet med våre naboland. I Sverige, Island og Danmark kan så å si alle tiåringer svømme, sier Eknes. Og han får støtte av Livredderforbundet.

– Dagens lærerplan er god nok, det er gjennomføringen det skorter på. I dag gjennomføres halvparten av undervisningen av allmennlærere som ikke har spesialkompetanse i svømming og livredning, sier Austad, som mener at udanning av flere instruktører er bærebjelken i norsk svømmeundervisning.

– Ville du latt en ufaglært bilmekaniker fikse den nye bilen din? For det er nettopp det vi i stor grad gjør med barna våre når vi overlater svømme- og livredningsundervisning til ufaglærte lærere, sier Austad.

– Ulykkene kunne vært halvert

Både Svømmeforbundet og Livredderforbundet mener antallet drukningsulykker kunne vært halvert, hvis norske lærere og skoler hadde fulgt dagens lærerplan.

– Antallet drukningsulykker i Norge kunne vært halvert med bedre oppfølgning og gjennomføring av dagens lærerplan, og bedre ivaretakelse av sikkerheten ved fritidsbåtbruk, sier Austad.

– Dette handler om forståelse for hvor viktig dette området er, og det er viktig å etterutdanne lærere, sier Lied i Utdanningsforbundet.

Ønsker tiltak

I går ble det kjent at skolebyråden i Oslo også ønsker kraftige tiltak for å få ned antallet drukningsulykker.

– Jeg mener tiden er moden for drastiske tiltak, som for eksempel nasjonale tester som avdekker svømmeferdighetene til hver enkelt elev. Vi har jo nasjonale prøver i matematikk og norsk, sier byråd for kultur og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard.

Kunnskapsdepartementet oppfordrer heller til skjerpet innsats i kommunene, og avviser forslaget om nasjonale svømmeprøver.

– Det er ikke tester som er løsningen, det er trening og oppfølging, sier Lied i Utdanningsforbundet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ