Hopp til innhold

4 av 10 fastleger bryter ventefrist – pasientene må vente mer enn fem dager

39 prosent av pasientene sier de ikke får time hos fastlegen innen fristen på fem dager for ikke-akutte hendelser. Forbrukerrådet mener flere burde klage.

4 av 10 fastleger bryter ventefrist

KRITISK: Fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, mener det er for dårlig at mange må vente mer enn fem dager på å få time hos fastlegen.

Femdagersfristen følger av fastlegeforskriften som sier at pasienter skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og «normalt innen fem virkedager», ved ikke-akutte henvendelser.

I en ny spørreundersøkelse, gjennomført for Forbrukerrådet, svarer 57 prosent at de fikk time innen fristen. Det er for dårlig, mener fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

– Å ikke få time kan være veldig alvorlig for dem det gjelder. Det kan være at man har oppdaget en kul i brystet, og vil ha avklart hva det er, så fort som mulig. I dag risikerer mange pasienter å vente lenger enn de fem dagene, sier Vie.

Mange venter over to uker

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet

BØR KLAGE: Pasienter som er misfornøyd med ventetiden bør klage til kommunen, sier Anne Kristin Vie.

Foto: Kjetil Kern, NRK

Forbrukerrådet mener undersøkelsen viser at de nasjonale retningslinjene ikke følges.

Vie reagerer særlig på at 10 prosent av de spurte oppgir at de må vente mer enn 14 dager på å få en time når det gjelder ikke-akutt sykdom.

– Det kan være vondt med så lang ventetid før man får bekreftet eller avkreftet om det er noe galt, og om man eventuelt må ha behandling, mener hun.

Det er store forskjeller fra kommune til kommune, men Vie påpeker at det ikke er mulig for alle å bytte fastlege. Mange steder i Norge er det kun én fastlege.

Behov for flere fastleger

Fastlege Odd Bøyesen på Markveien legesenter i Oslo har 43 års erfaring som lege.

– Vi fastleger har fått flere og flere oppgaver. Mye tid går med til møter, dokumentasjon og attester. Dette gjør at vi får mindre tid til pasientene. Kortversjonen av det som trengs, er flere fastleger, sier han.

Morten Bøyesen

MYE PAPIRARBEID: Fastlege Odd Bøyesen på Markveien legekontor på Grünerløkka i Oslo bruker stadig mer tid på annet enn pasientkontakt.

Foto: Tormod Strand, NRK

– Ikke direkte lovbrudd

Tom Ole Øren er leder for Allmennlegeforeningen.

– Forskriften sier at pasienten «normalt» skal ha en time innen fem virkedager. Det er ikke et absolutt krav, og dermed ikke et lovbrudd, sier han.

Allmennlege-lederen påpeker at undersøkelsen ikke sier noe om medisinsk prioritering.

– Alle leger må prioritere hvilke pasienter som trenger oss først ut fra medisinske forhold. Dermed kan noen pasienter måtte vente lenger, sier han.

Øren mener det også er grunn til å stille spørsmål ved om fastleger de siste årene har blitt pålagt for mange tidkrevende oppgaver utenfor kjerneoppdraget.

– Er 5-dagersfristen realistisk?

– Det er ikke sikkert at vi klarer å nå det. Vi må verne om våre kjerneoppgaver, som er de nære pasientmøtene og kontinuiteten.

Her kan du klage på for lang ventetid (eget skjema)

AKTUELT NÅ