Hopp til innhold

Mener månedskortet er gammeldags – ber om andre løsninger

Månedskortet er blitt gammeldags, mener transportforsker Bård Norheim. – Har du først kjøpt månedskort, er du liksom forpliktet til å bruke det, ellers taper du penger, sier Martin Hjetland.

Martin Hjetland og andre reisende på Bybanen i Bergen.

– Større fleksibilitet hadde sikkert vært fint, sier Martin Hjetland, her på Bybanen i Bergen.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Han står med munnbind på Bybanen i Bergen, som i likhet med andre kollektive transportmidler har langt færre reisende enn før koronapandemien. Selv om han har månedskort, etterlyser han valgmuligheter.

– Større fleksibilitet hadde vært fint, sier han.

Bybanen hadde i forrige uke 25 prosent færre passasjerer enn tilsvarende uke i fjor. Også andre steder opplever kollektivtrafikken kraftig nedgang.

Nå tyder en ny rapport fra Urbanet Analyse på en varig nedgang i antallet kollektivreisende, også etter at koronapandemien er over.

Anita Paasche på Bybanen i Bergen.

Anita Paasche sier hun ikke har reist med Bybanen på lenge og ikke har hatt månedskort siden før koronapandemien.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Flere misliker trengsel

– Noe skyldes at flere arbeider mer hjemmefra. Men den viktigste forklaringen er at folk synes det er mer utrygt når det er trangt på kollektivtransporten. Ulempen ved trengsel har økt kraftig, sier Bård Norheim, daglig leder i Urbanet Analyse.

Bård Norheim, daglig leder i Urbanet Analyse

Bård Norheim, transportforsker og daglig leder i Urbanet Analyse.

Rapporten er lagd for kollektivselskapene Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus og Skyss/Kringom. Den bygger på en spørreundersøkelse blant reisende og på modellanalyser.

Den varige nedgangen i passasjertall kan bli på mellom 13 og 17 prosent, noe som kan føre til et inntektstap på 2,3 milliarder for kollektivtrafikken.

– Men hvordan kan folk vite allerede hvordan de vil opptre når koronapandemien er over?

– Alle prognoser er usikre. Men vi har både spurt folk hva de tror de vil gjøre og så har vi tatt utgangspunkt i det reisemønsteret de har og hvordan ulempen ved trengsel vil påvirke. De to svarene gir omtrent samme bilde og dermed er det sikrere. Likevel er det overraskende hvis prognosen slår helt til.

Skremmer folk bort

Staten må kanskje bidra mer. Men Bård Norheim mener dagens månedskort ikke passer til en situasjon der flere arbeider hjemmefra noen dager i uka eller reiser til jobb på andre måter enn med buss, båt, tog, trikk eller bane.

– Hvis du daglig har reist kollektivt og går over til å bare reise tre ganger i uka, så øker prisen med 60-70 prosent, hvis du fortsatt skal bruke periodekort. Det skremmer folk bort fra kollektivtransporten, sier Norheim.

Foreslår fleksibelt kundekort

Mange reisende ser etter andre måter å komme seg til jobb på.

– Pandemiperioden har nok gjort at en er mer bevisst. Så det kan godt hende jeg investerer i en sykkel slik at jeg oftere kan unngå kollektivtrafikken, sier Rune Grønås.

Rune Grønås.

Rune Grønås vurderer sykkel.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Bård Norheim foreslår at det innføres et kundekort som du betaler en liten avgift for å ha. Samtidig får du en stor rabatt sammenlignet med å bruke enkeltbillett.

– Det passer bedre for dem som reiser til jobben tre dager i uka og jobber hjemmefra de to øvrige, sier Norheim.

Et moderne kundekort kan også gjøre at du reiser til halv pris utenfor den mest hektiske rushtida. Det kan spre trafikken.

– Noen reiser da i kanskje i sjutida i stedet for å reise i halv åtte eller åtte. Andre vil reise nærmere ni i stedet for å reise kvart over åtte. Det er den effekten man da vil få, sier Norheim.

Reisende på Bybanen i Bergen.

Passasjerer på Bybanen i Bergen. Hjemmekontor og smittefrykt vil føre til at færre reiser kollektivt også etter pandemien, ifølge en ny rapport.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Fra månedskort til elbil

– Jeg hadde månedskort før pandemien kom. Da den kom, valgte jeg å kjøpe elbil og kjøre til jobb i stedet, sier Anita Paasche.

Vi treffer henne på Bybanen, som hun har brukt lite de siste månedene.

– Jeg jobber på Haukeland sjukehus og vil jo gjerne holde meg frisk, sier hun.

Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen har langt færre reisende enn før pandemien. Sånn kan det bli også etter pandemien, ifølge en ny rapport.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger