Hopp til innhold

15 personer med IS-tilknytning er utvist fra Norge

Justisdepartementet fryktet at fremmedkrigere med oppholdstillatelse i Norge skulle returnere fra Syria og Irak.

Nøkkeloverrekkelse i justisdepartementet.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) forteller at 15 utenlandske statsborgere med tilknytning til Norge har fått oppholdstillatelsen trukket tilbake.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Derfor er det de siste månedene truffet flere vedtak om varig utvisning av fremmedkrigere med norsk tilknytning.

Nye tall fra Justisdepartementet viser at 15 personer med tilknytning til terrorgruppa IS er varig utvist fra Norge. Fire av vedtakene har skjedd etter mai i år.

Personene har vært tilknyttet terrorgruppa IS eller oppholdt seg i IS-kontrollert område.

– Dette er hovedsakelig IS-krigere og IS-mødre som har reist ut av landet vårt for å delta i IS. De har vært i utlandet i mer enn to år etter de forlot Norge. Da er det åpning i asylreglene for at man kan trekke tilbake oppholdstillatelsen, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

I sakene der personen hadde gyldig opphold er dette trukket tilbake. I resten av tilfellene er det fattet vedtak om bortfall.

– Det skulle bare mangle at vi ikke trakk tilbake oppholdstillatelsen deres. Hvis de kommer inn i Schengen-området vil de bli arrestert og anholdt etter brudd på utlendingsloven, sier Kallmyr.

Omkring 100 personer med norsk tilknytning har reist til Syria og Irak for å knytte seg til ekstreme islamistiske grupper.

Rundt 60 er utenlandske statsborgere med norsk tilknytning.

Fire utvist siden mai

I mai kom justisministeren med en ny instruks, der det ble presisert av også kvinner som var tilknyttet IS skulle hindres i å returnere til Norge.

I etterkant av at instruksen ble sendt, har fire personer blitt utvist. Justisdepartementet vil ikke opplyse om disse er kvinner eller menn.

Frem til vedtakene ble gjort, hadde Norge plikt til å ta imot fremmedkrigere som hadde opphold i Norge, ifølge justisministeren.

– Det må gjøres et aktivt vedtak for at oppholdstillatelsen skal opphøre. Dette har UDI nå gjort, sier Kallmyr.

Hvordan vet UDI at personene har deltatt i IS?

– Det er et godt samarbeid mellom PST og UDI. De har gått gjennom alle sakene sammen, sier han.

Rundt 20 personer med norsk tilknytning befinner seg fortsatt i Syria og Irak etter å ha knyttet seg til ekstreme islamistgrupper i området. Flere er utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge.

En av dem er en norskrussisk kvinne NRK møtte i den beryktede Al Hol-leiren i mars. Kvinnen fødte tre barn i Norge før hun dro til Syria. Det er ikke kjent om hun er en av de utviste personene.

UDI skriver i en e-post at de har forhåndsvarslet «i tilfellene der det har vært mulig», og at noen av de 15 har påklaget vedtakene sine.

Vil utvise alle

Justisministeren varsler nå at flere fremmedkrigere med tilknytning til Norge vil bli utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Politiets sikkerhetstjeneste har oversendt en liste med rundt 40 utenlandske fremmedkrigere til UDI. Fremmedkrigerne har tilknytning til Norge gjennom opphold eller familie.

Nå jobber UDI med å fatte vedtak i alle sakene.

– Vi kommer til å sørge for at ingen i denne porteføljen får komme tilbake til Norge. Det er fortsatt en del innhenting av informasjon som gjenstår. Mange er antatt døde, men siden vi ikke har verifikasjon på at de er omkommet, så vil vi utvise disse også, sier Kallmyr.

Hvilke muligheter har utlendingene til å klage?

– Man har teoretisk mulighet til å klage til UNE og gå til søksmål mot den norske stat. Men utlendingsloven er tindende klar, så det er veldig liten grunn til å klage, avslutter Kallmyr.

Vet ikke hvor mange

UDI-direktør Frode Forfang

Frode Forfang er direktør i Utlendingsdirektoratet.

Foto: HÅVARD GRØNLI / NRK

Direktør i Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, sier til NRK at de ikke har full oversikt over hvor mange som kan være en sikkerhetsrisiko, eller hvor de befinner seg, men at de har startet med de viktigste.

– Dersom de prøver å komme tilbake til Norge vil de bli stanset ved grensen. Dette er også lagt inn i Schengen-systemet, slik at de eventuelt også blir stoppet om de prøver å komme seg inn i et annet Schengen-land, sier han.

Forfang forteller at de samarbeider tett med PST i disse sakene, og at det er vurderingene til PST som ligger til grunn for utvisningsvedtaket. Han sier at de utviste har en ankemulighet, og at departementet er ankeinstans når det gjelder saker som har med rikets sikkerhet å gjøre.

AKTUELT NÅ