Hopp til innhold

10-åring kastet brostein mot hodet til læreren

Nesten 350 lærere svarer i en fersk undersøkelse fra Utdanningsforbundet at de har vært utsatt for fysisk vold fra elever. De fleste av dem jobber i barneskolen.

Lærer i klasserom, illustrasjonsbilde.

LÆRERE I BARNESKOLEN UTSATT: Utdanningsforbundet har fått svar fra 820 lærere fra hele landet. 350 av dem svarer at de har vært utsatt for fysisk vold, flest av dem i barneskolen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Når jeg runder hjørnet er jeg helt uforberedt på at det kommer en stor brostein susende gjennom lufta, nær ved å treffe meg i hodet, forteller rektor Stein Roar Jakobsen fra Narvik.

Svein Roar Jakobsen, rektor Narvik

KLARTE Å DUKKE: Rektor Svein Roar Jakobsen i Narvik.

Foto: Privat

Han mener det bare var den raske refleksen som gjorde at brosteinen ikke traff ham. Gutten som kastet steinen var da 10 år gammel.

Utdanningsforbundet har fått utført en større undersøkelse blant lærere i grunnskolen der de også har spurt hvor ofte de har vært utsatt for vold eller trusler. Av de 820 som svarte, sier 344 at de i løpet av de fem siste årene har vært utsatt for fysisk vold. (se faktaboks)

Mest vold på barneskolen

Det er tydelig forskjell på om en lærer jobber i barne- eller ungdomsskolen. Halvparten av lærerne i barneskolen som har svart på undersøkelsen, sier de har vært utsatt for fysisk vold, mens 19 prosent av ungdomsskolelærerne sier det samme.

Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

ETTERLYSER OPPFØLGING: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal etterlyser bedre planer slik at man vet hva man skal gjøre når en lærer blir utsatt for vold eller trusler fra elever.

Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

– En 6-åring kan skade en lærere både ved å slå, sparke, spytte og utøve psykisk vold. Jeg tror ikke vi skal bli overrasket over det. Folk som har jobbet med barn og unge vet at det kan skje, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Nå etterlyser han bedre oppfølging av de lærerne som utsettes for vold eller trusler.

– Vi ser gang på gang at det er manglende rutiner både når voldsutøvelse skjer, men også at man ikke har forberedt seg på det, eller øvd på hva man skal gjøre.

Når jeg runder hjørnet er jeg helt uforberedt på at det kommer en stor brostein susende gjennom lufta og er nær ved å treffe meg i hodet.

Stein Roar Jakobsen, rektor Narvik

Trodde slag og spark var en del av jobben

Da Børge Skåland jobbet som spesialpedagog for rundt 20 år siden, opplevde han flere episoder han ikke meldte fra om.

– Jeg har blitt utsatt for slag, spark, spytting og bannskap, men jeg trodde faktisk det var en del av jobben min. Da jeg etter hvert skjønte at det ikke var en del av jobben, førte det til at jeg begynte å forske på vold og trusler mot lærere. Jeg skjønte at det skjer mye vi ikke snakker om.

– Hvis du hadde vært i jobb i dag og opplevd de samme hendelsene, ville du ha rapportert dem?

– Ja, det ville jeg helt klart.

Børge Skåland

MELDTE IKKE FRA: Børge Skåland har skrevet doktorgrad om hvordan vold og trusler påvirker lærere.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Da Skåland skrev doktorgrad om vold og trusler mot lærere, fant han ut at mange ikke føler seg ivaretatt av arbeidsgiver.

Fokuset ble på eleven

Etter episoden der brosteinen nesten traff Svein Roar Jakobsen, ble det arrangert en samtale med elev, foreldre, kontaktlærer og Svein Roar Jakobsen. Det ble også innkalt ekstern hjelp for å hjelpe eleven.

– Fikk du som lærer noen oppfølging?

– Nei, ikke noen annen oppfølging enn det vi snakket om som kolleger.

Jeg har blitt utsatt for slag, spark, spytting og bannskap, men jeg trodde faktisk det var en del av jobben min.

Børge Skåland, om da han jobbet som spesiallærer

AKTUELT NÅ