NRK Meny
Normal

- Vil vurdere politiavtale i 2012

- Vi vil vurdere om avtalen som sikrer politifolk 140 millioner i tarfiffestet årlig overtid skal videreføres når den utløper i 2012, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet.

Terje Moland Pedersen

Statssekretær Terje Moland Pedersen sier det er for tidlig å ta standpunkt til om tariffavtalen med Politeis fellesforbund bør forlenges.

Foto: John Petter Reinertsen

Samtidig som hver polititjenestemann i gjennomsnitt får en kompensasjon på opp mot 40.000 i året, er hver sjuende politistudent uten arbeid etter avlagt eksamen på Politihøgskolen.

Utbetalingene for fast overtid er nok til å lønne rundt 175 faste stillinger for nyutdannede politifolk.

Moland Pedersen sier myndighetene er bundet av avtalen som ble inngått i 2009 for å få slutt på en bitter konflikt med Politiets fellesforbund.

Partene ble enige om å utvide arbeidsuken med en time, og flere unntak fra arbeidstidsbestemmelsene slik at flere politifolk kunne jobbe mer. Da var det mangel på politifolk, men den situasjonen har snudd med økt opptak til Politihøgskolen.

Har foreløpig ikke vurdert

- I 2012 vil vi helt sikkert ikke være fremmede for å reforhandle avtalen, men har ikke vurdert å ta initiativ til det. Det er ikke mulig å si ja eller nei nå til om avtalen bør forlenges. Skulle det være ledige politifolk da, så faller jo noe av grunnlaget for avtalen bort, sier statsekretæren.

Moland Pedersen mener avtalen med Politiets fellesforbund var økonomisk fornuftig da den ble inngått i 2009, men vil ikke koble avtalen til situasjonen som er nå.

Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen, Frp, mener tariffavtalen fra 2009 bør forlenges til målsettingen om økt politidekning er på plass.

Foto: NRK

- I statsbudsjettet har vi lagt inn lønnsmidler til alle politistudentene som ble uteksaminert i fjor, og til alle som blir uteksaminert i år. Så er det opp til politiet å prioritere pengebruken, sier han.

- Politiet peker på at IKT-satsing legger beslag på store summer?

- Vi øremerker ikke pengene. Politiet må løse oppgavene, inkludert IKT-arbeidet, innenfor de driftsrammer man har. Det er politiets ansvar og jobb, sier Moland Pedersen.

- Bør beholde avtalen

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet sitter i justiskomiteen, og minner om bemanningsmålsettingen for politiet som er to polititjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020.

- Inntil den målsettingen er nådd, bør arbeidstidsavtalen for 2009 videreføres. Når målet er innfriedd, er det grunnlag for å vurdere om avtalen skal forlenges, eller om antallet politifolk skal økes ytterligere, mener Ørsal Johansen.

Anders B. Werp

Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp sier det er sløsing med menneskelige og offentlige ressurser at nyutdannede politifolk går ledig.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

Han sier Frp har lagt fram forslag i Stortinget om at alle nyutdannede politifolk med bestått eksamen skal garanteres jobb, men ble nedstemt av regjeringspartiene. Det tyder ikke på at de tar sine egne målsettinger alvorlig, sier Frp-representanten.

Høyres justispolitiske talsmann på Stortinget Anders B. Werp vil ikke kommentere tariffavtalen fra 2009 som partene i arbeidslivet har inngått.

- Politisk ansvar å gi nyutdannede jobb

- Det som imidlertid er et politisk ansvar er å gi nyutdannede politifolk jobb. Fortsatt er det 60 politiutdannede fra fjorårets kull på 420-430 studenter som ikke har fått jobb. Det er en sløsing med menneskelige og samfunnsmessige ressurser, slår han fast.

Justiskomiteen er i ferd med å avgi innstilling på grunnlag at et forslag fra Høyre.

- Det forslaget har to elementer. For det første er det nødvendig å få en plan for IKT-investeringer i politiet, slik at politiet har driftsmidler til å ansette nyutdannede. Samtidig er det nødvendig å sørge for at nyutdannede får jobb, sier Werp.

Han minner om at politidistriktene i år må ta 250 millioner fra driftsbudsjettene for å få på plass nødvendig dataoppdatering.

- Er du sikker på at politiet vil bruke pengene på å ansette nyutdannede, selv med en slik IKT-plan?

- Det er jeg overbevist om. Jeg har besøkt de aller fleste politidistriktene her i landet, og alle som en peker på mannskapsmangel som et problem.

Målsettingen er altså to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020, men Werp mener politidekningen er på vei ned.

- Den har sunket fra 1,7 per 1000 innbyggere i 2005, til 1,6 per 1000 nå, sier Høyres justispolitiske talsmann.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger