Bruker millioner på overtid, mens studenter går arbeidsledige

Hver syvende politistudent er uten arbeid, mens politiet betaler ut rundt 140 millioner kroner årlig i tariffavtalt «overtid».

Politi i Oslo før Obama-besøk

I forbindelse med Barack Obamas besøk i Oslo i 2009, var det stor bruk av overtid i politiet. Den gang fikk politiet en ekstrabevilgning, men i det daglige koster den «avtalte» overtiden 140 millioner kroner i året.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Etter tariffavtalen i 2009 ble partene enige om å utvide arbeidsuken med 1 time og gjøre flere unntak fra arbeidsmiljøloven slik at flere politifolk kunne jobbe mer.

Arne Johannessen i Politiets fellesforbund

Arne Johannessen i Politiets fellesforbund mener man ikke kan bryte dagens kompensasjonsavtale.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Dette betyr en kompensasjon opp mot 40.000 i året for den enkelte politi.

– Ordningen må stoppes

– Det var en annen situasjon i 2008 og 2009, da var det mangel på politifolk. Nå blir en av de viktigste oppgavene å sikre at kullene fra Polithøgskolen får jobb, sier leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, til NRK.

– Men det er uaktuelt for oss å bryte en skriftlig avtale midt i en tariffperiode, understreker han.

Avtalen som ble inngått i 2009, varer til 2012.

Kostnadene for ordningen er rundt 140 millioner kroner årlig, viser tall fra Politidirektoratet. Ifølge Politiets Fellesforbund tilsvarer det utgifter til omkring 175 faste stillinger for nyutdannede politifolk.

Petter Gottschalk, professor ved BI, mener «overtidsordningen» må stoppes umiddelbart.

– Det er ikke nødvendig å videreføre en slik ordning som det ikke er behov for, og som tapper politiet for midler. Pengene bør gå til de nyutdannede, sier Gottschalk.

Han mener dagens politi helt sikkert kan organiseres på en annen måte.

– For noen år siden, da det var politikrise, ble det ansatt en hel haug med sivilister i politiet som en midlertidig løsning. Disse stillingene bør nå fryses eller avvikles. Det vil øke rettssikkerheten og trygghetsfølelsen blant folk flest. For det er bare politiutdannede som kan gjøre politiarbeid, sier Gottschalk.

Antallet studenter øker

For tre år siden var det politikrise, nå nærmer det seg et politioverskudd. Tall fra Politidirektoratet viser at av de 389 som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i fjor, fikk 334 jobb i politidistriktene. Det betyr at 55, eller hver syvende av dem som ble ferdigutdannet politi våren 2010, står uten politijobb.

Om noen få måneder uteksamineres ytterligere 432 politiutdannede personer.

Petter Gottschalk

Petter Gottschalk fra BI mener kvalitet må gå foran kvantitet.

Foto: Frode Wik / NRK

Tallet vil bare fortsette å øke: Våren 2012 kommer 552 nye, i 2013 rekordhøye 720.

– Dilemmaet til de enkelte politidistriktene er at driftsbudsjettene er for små, og at det ikke er penger til nye stillinger. Når folk slutter eller går av med pensjon, blir ikke stillingene lyst ut. Handlingsrommet er rett og slett for knapt, sier Johannessen, som kalte forbundets forslag til tariffavtalt arbeidskompensasjon et historisk løft da det ble foreslått i desember 2008.

– Må omprioritere

Ropet på mer penger, får ikke gehør hos Petter Gottschalk. Han mener politiet har nok penger.

– I motsetning til Arne Johannessen, mener jeg at det er forskjell på penger og ressurser. Den viktigske ressursen er kunnskap. Derfor mener jeg at man kan heve kunnskapen til dagens politi og prioritere annerledes. Hvorfor skal det til en hver tid sitte 20 politifolk i Oslo tinghus, som har fulgt fanger dit, og drikke kaffe, og hvorfor skal titalls politifolk passe på dem som løper Holmenkollstafetten, spør Gottschalk.

Ifølge Politidirektoratet viser de nyeste tallene, som ble rapportert inn for et par måneder siden, at det er 147 ledige stillinger i politiet. De aller fleste krever normalt mer erfaring enn det nyutdannede studenter har.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Antall ledige politistillinger per 14. desember 2010

 

Ledige stillinger

Politibetjent

  1

Politibetjent 1

13

Politibetjent 2

19

Politibetjent 3

35

Politiførstebetjent

28

Politioverbetjent

46

Lensmann

  1

Politistasjonssjef

  2

Politiinspektør uten påtale

  2

(Politibetjent 1, 2 og 3 er normalt gradene av betjentstillinger før man blir førstebetjent. Lønnen øker med trinnene, og man «rykker opp» basert på ansiennitet.)

For å få nyutdannede politifolk ut i jobb, mener Arne Johannessen den eneste løsningen er å bevilge mer penger.

– Vi har foreslått i et brev til regjeringen at man ekstrabevilger 250 millioner kroner til IKT-satsningen. Da vil det samtidig frigjøres nok penger på driftsbudsjettet til å styrke bemanningen, sier Johannessen.

Gottschalk mener imidlertid at politiet i dag unngår de vanskelige sakene. I stedet for å ville ha mye synlig politi i gatene, mener han politiet i større grad bør prioritere større saker.

– Politiet bør i større grad bruke sine kunnskapsressurser på å bekjempe organisert kriminalitet og hvitsnippforbrytelser. Rett og slett å prioritere de vanskelige oppgavene og bekjempe alvorlig kriminalitet, sier Gottschalk.

Han understreker at det er positivt at politihøgskolen utdanner mange politifolk, men at kvalitet må gå foran kvantitet.

SISTE NYTT

Siste meldinger