Hopp til innhold

- Vet for lite om beredskap i nord

Oljeberedskapen i nord må kartlegges på nytt. Det kommer frem i fagrapporten Erik Solheim fikk overlevert i dag.

De hvite strendene nord på Austvågøya i Lofoten.

- Oljeberedskapen i nord må kartlegges på nytt, konkluderer utvalg i ny rapport.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Rapporten vil være et viktig grunnlag når politikerene skal bestemme seg for om man skal utrede konsekvensene av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I rapporten heter det at:
”Det er behov for en ny kartlegging av beredskapsbehovet i forvaltningsplanområdet.”

Senja er mindre sårbart

Som NRK har meldt i dag tidlig: Rapporten trekker et klarere skille mellom hvilke områder som er sårbare og ikke. Dermed vil debatten fremover hardne til i diskusjoner om geografi, sårbarhet og åpning av mindre deler av de fire leteområdene.

Les: Færre sjøfugl i nordområdene

Les: Vil ikke ta for mye SV-hensyn om olje i nord

Les: Torsdag kommer svarene Jens gruer seg til

Neppe uhell

”Sannsynligheten for uhellshendelser vurderes som lav. For de analyserte ulykkesscenarioene vurderes utslipp i Nordland V og Nordland VI å gi alvorligere miljøkonsekvenser, samt høyere miljørisiko for fisk, sjøfugl, marine pattedyr og strand, enn tilsvarende utslipp i Nordland VII og Troms II.”

Dette betyr at rapporten blant annet konkluderer med at områdene i havet utenfor Senja er mindre sårbare enn området utenfor Røst og Lofoten.

Det er Nordland VI som er mest interessant for oljebransjen, Troms II er trolig lite interessant.

Sjøfugl og fisk

Målene for torskebestand skal være nådd, i følge rapporten. Verre er det for en del andre fiskebestander (uer, snabeluer, blåkveite og kysttorsk) og ikke minst sjøfugl.

Miljøbevegelsen vil nok bruke setningen ”Målet om at menneskeskapt spredning av organismer som ikke hører naturlig hjemme i økosystemene skal unngås er ikke oppnådd.” for hva den er verd.

Mye usikkert

Likevel er mye usikkert, også etter at ekspertene har sagt sitt. Rapporten gir grunnlag for like mange spørsmål, som den gir klare svar.

”På grunn av flere usikre og dårlig dokumenterte faktorer er det ikke mulig å si sikkert hvilke konsekvenser den samlede menneskelige aktiviteten faktisk har på økosystemet, men flere og alvorlige påvirkninger på samme sted og tid innebærer større risiko for konsekvenser på økosystemet.”

Rapporten er samtidig en viktig oppdatering av all kunnskap om natur og miljø i havområdene utenfor Lofoten.

- Denne rapporten er den faglige grunnsteinen for oppdatering av forvaltningsplanen. Det er viktig for meg at det er basert på en grundig diskusjon med berørte interesser, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ