Hopp til innhold

Færre sjøfugl i nordområdene

I en rapport om Lofoten og Barentshavet som presenteres i morgen kommer det frem at det stadig blir færre sjøfugl. Men at økt oljevirksomhet ikke nødvendigvis vil gi dem vanskeligere kår.

Skarv i flukt

Storskarv trives langs kysten, og hekker fra Trøndelag og nordover.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Den store kunnskapsrapporten om naturverdier og miljørisiko for Barentshavet-Lofoten legges frem i morgen. Rapporten vil ikke konkludere med et ja eller nei til oljeleting i nordområdene.

LES: Torsdag kommer svarene Jens gruer seg til

Det spørsmålet overlates til politikerne som må trekke konklusjoner i det meget politisk betente spørsmålet om hvorvidt områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal åpnes for oljevirksomhet.

Aksjon mot Oljeboring i nord

BARE BEGYNNELSEN: Det er nå kampen for eller mot oljeboring i Lofoten begynner.

Foto: Hans Erik Weiby

Stadig færre sjøfugl

Rapporten vil gi en oversikt over risikoen for det maritime miljøet. Etter det NRK erfarer, vil den i store trekk si at tilstanden i de enorme havområdene er bra.

Rapporten vil vise at det ikke er fare for sei og torskebestanden, mens det uttrykkes bekymring for bestanden av uer, blåkveite og kysttorsk.

LES: Hevder at oljeutslipp ikke vil true fisk

Etter det NRK erfarer vil rapporten vise at sjøfuglbestanden stadig minker. Men at antallet har gått nedover de siste tiårene, og dermed kan man ikke konkludere med at det er en bastant sammenheng mellom økt industrivirksomhet i havområdene og en forverret tilstand for sjøfugl. Altså kan man ikke forutsi at økt oljevirksomhet i nord vil gjøre det verre for sjøfuglene.

Kompromiss i regjeringen

Forskningsfunnene skal gjøre det enklere å skille hva som er sårbare områder og ikke sårbare områder utenfor Lofoten og Vesterålen. VG Nett melder at rapporten dermed kan åpne for et kompromiss mellom SV og Arbeiderpartiet i den betente saken.

De hvite strendene nord på Austvågøya i Lofoten.

De hvite strendene nord på Austvågøya i Lofoten.

Foto: Snorre Tønset / NRK

LES: Vil ikke ta for mye SV-hensyn om olje i nord

LES: KonKraft vil ha utredning av Lofoten og Vesterålen

– Vi har brukt 150 millioner kroner på å kartlegge bunnen utenfor Lofoten. Det gjør at vi for første gang kan differensiere hva som er sårbare områder og hva som ikke er det, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet.

Dette åpner for at deler av områdene i de omstridte feltene Nordland 7 og Troms 2 kan forbli stengt, mens det kan være forsvarlig å åpne andre områder.

Oljedirektør Bente Nyland lanserte i januar i fjor en tilsvarende løsning, der hun foreslo at oljeletingen i Vesterålen og Lofoten skal begrenses til de meste interessante områdene. Dette ble blankt avvist både av Norges Fiskarlag og Bellona.

Mindre olje enn antatt

Fredag kommer det også en rapport om oljevirksomheten i de omstridte områdene. Da legger Oljedirektoratet fram nye anslag over hvor mye olje og gass de tror befinner seg på havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen. Direktoratets sist kjente anslag er på 1,5 milliarder fat olje. Dagbladet.no skriver at Oljedirektoratet trolig kommer til å nedjustere dette anslaget.

Anslagene er en del av den kunnskapen som Arbeiderpartiet har ventet på for å kunne si ja eller nei til konsekvensutredning av oljeboring i nord.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger