Hopp til innhold

- Truet omskjærere til taushet

Trusler og press ligger trolig bak forskningsrapporten som frikjenner det norsk-somaliske miljøet for kjønnslemlesting.

Omskjæring (Illustrasjon)

I sommer avslørte NRK at minst 185 norsk-somaliske jentebarn har blitt omskåret i foreldrenes hjemland.

Men i en rapport finanisert av Sosial- og helsedirektoratet, blir det norsk-somaliske miljøet nærmest frikjent for anklagene om kjønnslemlesting.

Nå kan NRK avdekke at omskjærerne ble truet og presset av Somalilands myndigheter, i samarbeid med en norsk-somalisk organisasjon.

Slo ned som en bombe

I juni i år besøkte NRK Hargeisa, hovedstaden i Somaliland, som er den nordvestlige delen av Somalia.

Oppdraget var å dokumentere at norsk-somaliske jenter ble kjønnslemlestet. 

Vi lette etter omskjærere som hadde omskåret norsk-somaliske jenter. 10 omskjærere fortalte til oss at de til sammen hadde omskåret 185 norsk-somaliske jenter gjennom en treårsperiode.

Les: 185 norske jenter omskåret

NRKs reportasjer slo ned som en bombe, også i det norsk-somaliske miljøet. Avsløringene utløste flere hastetiltak fra regjeringen.

Les: Iverksetter hastetiltak

Men i oktober kom en rapport fra Sosial- og helsedirektoratet som nærmest frikjente det norsk-somaliske miljøet.

Aud Talle

Angrep NRKs tall: Professor Aud Talle.

Foto: NRK

Angrep NRKs reportasjer

Sosialantropolog Aud Talle var ansvarlig for intervjuer med 40 omskjærere i Hargeisa og Burao i Somaliland.

Av rapporten går det fram at ingen av omskjærerne hadde omskjært norske jenter, og veldig få hadde omskjært jenter fra Europa i det hele tatt.

Talle skrev innlegg i avisene, der hun gikk løs på NRKs reportasjer.

Men gjennom vårt nettverk i Somaliland har vi trolig funnet svaret på hvorfor så få omskjærere har sagt at de omskjærer få europeiske jenter og ingen norske.

Les også: - Problematisk å tro på svarene

Omskjærere innkalt til møte

NRK kjenner til at Somalilands myndigheter, som kjemper for Somaliland som selvstendig stat, mislikte reportasjene om omskjæring, fordi de skapte et negativt bilde av landet.

Etter reportasjeserien, som ble sendt i slutten av juni, ble omskjærere i Hargeisa innkalt til et møte med representanter fra regjeringen til stede.

NRK har gjennom sitt nettverk funnet to av omskjærerne som var til stede på dette møtet.

- Vi ble fortalt at vi ikke skulle fortelle om omkjæring, at vi omskjærer jenter fra utlandet. Vi skulle fortelle at skikken ble stoppet og at vi ikke utøver omkjæring, sier en av dem på telefon fra Hargeisa.

Den andre omskjæreren sier de ble truet.

- "Si at det ikke finnes omkjæring i det hele tatt, ellers blir dere satt i fengsel", ble vi fortalt.

Les hele intervjuet med omskjærerne. 

Ble oppsøkt av norsk-somaliere

De to omskjærerne NRK snakket med, sier de etter dette ikke turte si sannheten til noen.

De to har til sammen omskåret rundt 20 europeiske jenter denne sommeren. Men det ble de bedt om ikke å fortelle dersom noen spurte.

De forteller at de fikk hundre dollar hver, rundt 550 norske kroner, for å stille opp på møtet. Det er mye penger i Somalia.

Av hensyn til deres sikkerhet beskytter NRK identiteten til de to omskjærerne.

Hvem var tilstede under dette møtet med om lag 40 omskjærere i Hargeisa? Ifølge de to omskjærerne var det to kvinner som sa de kom fra Norge.

NRK har sendt et bilde av lederen av en norsk-somalisk organisasjon til de to omskjærerne.

De bekrefter at kvinnen var til stede på møtet, og at hun også intervjuet omskjærerne (se egen faktaboks).

Si at det ikke finnes omskjæring i det hele tatt, ellers blir dere satt i fengsel.

Får statsstøtte

Organisasjonen som kvinnen er leder for i Norge, får norsk statstøtte, blant annet til arbeid mot kjønnslemlesting.

Kvinnen er også identisk med kvinnen som i sommer oppsøkte NRKs kilde i Hargeisa, Safia Dualleh Farah.

Farah hjalp NRK med å finne de 10 omskjærerne som ble intervjuet. Hun fortalte at hun etter NRKs reportasjer ble oppsøkt av kvinnen på sitt kontor i Hargeisa.

Farah sier hun ble truet av kvinnen, som sa hun ville miste jobben sin hvis hun ikke trakk tilbake uttalelsene hun hadde gitt til NRK. Safia Dualleh Farah sa hun bare hadde fortalt sannheten, og nektet å bøye seg for truslene.

Truslene og presset omskjærerne i Hargeisa ble utsatt for, er trolig forklaringen på at de 40 omskjærerne i Aud Talles forskningsrapport ikke nevner norske jenter - og nesten ingen europeiske.

De er etter det NRK har grunn til å tro truet til taushet av Somalilands myndigheter, i samarbeid med en norsk-somalisk organisasjon.

Fester ikke lit til NRKs opplysninger

Sosial- og helsedirektoratet finansierte rapporten til Aud Talle. Divisjonsdirektør Frode Forland sier det ikke er akseptabelt hvis Talles rapport er påvirket av press og trusler.

Forsker Aud Talle sier hun ikke fester lit til NRKs opplysninger, og mener de virker lite troverdige.

Talle mener det er vanskelig å kalle inn så mange omskjærere på så kort tid, og at det er usannsynlig at de har fått så mye penger som det omskjærerne sier de har fått.

Lederen for den norsk-somaliske organisasjonen ønsker ikke å stille opp til intervju med NRK. Hun avviser innholdet i reportasjen, og at hun skal ha vært med på å presse omskjærere til taushet.

 

Rapport om omskjæring
Foto: NRK

 

AKTUELT NÅ