Hopp til innhold

185 norske jenter omskåret

Prisen for å lemleste et jentebarn er 150 kroner. Norsk-somaliske foreldre betaler.

Jente venter på omskjæring
Foto: Tormod Strand / NRK

Jordmor Safia Dualleh Farah

Safia Dualleh Farah arbeider mot kjønnslemlesting i Somaliland. På oppdrag fra NRK har hun samlet 10 omskjærere. Hadde jeg hatt bedre tid kunne jeg fått tak i 50 til, sier hun.

Foto: Tormod Strand / NRK

Minst 185 norsk-somaliske jenter er kjønnslemlestet de siste tre årene.

NRK Dagsrevyen har vært i Somalia, og intervjuet flere kvinner som omskjærer norsk-somaliske jenter.

NRK har intervjuet 10 omskjærere som sier de til sammen har omskåret 185 norsk-somaliske jenter - de fleste av dem de siste to årene.

Se video: Har omskåret 185 norsk-somaliere

Nå er det skoleslutt, og mange av de 18 000 somalierne i Norge drar hjem til ulike deler av Somalia på sommerferie.

150 kroner for lemlesting

I mange år har det vært spekulert i om norsk-somaliske jenter på sommeferie i foreldrenes hjemland, blir omskåret. Påstandene har vært mange, men det er aldri dokumentert at det skjer.

For første gang i europeisk sammenheng kan NRK nå dokumentere at kvinner som driver med omskjæring, bekrefter at de i stort omfang også omskjærer jenter som bor i Vest-Europa.  

Og, ikke minst; de forteller at norsk-somaliske foreldre er gode kunder - hver sommer - etter skoleslutt i Norge.

Foreldre fra Norge er blant dem som betaler best. 150 kroner er prisen for omskjæring av ei jente.  

Straffbart, men ingen dømt

Siden 1.1.1996 har det vært kriminelt i Norge å kjønnslemleste jenter. Det er også forbudt for personer bosatt i Norge å omskjære døtre i utlandet.

Dette straffes med fengsel i opptil 8 år. Men ingen er noen gang tiltalt eller dømt for dette i Norge.

Mye tyder på at i 11 år har norsk-somaliske foreldre i stort omfang reist hjem til Somalia i sommerferien, for i skjul å kjønnslemleste sine døtre.

Gruppe av kvinnelige omskjærere i Somaliland

OMSKJÆRERE: 10 kvinnelige omskjærere, samlet i en landsby i Somaliland.

Foto: Tormod Strand / NRK

Omskjærer på fritiden

NRK har intervjuet 10 kvinner som jobber som ufaglærte jordmødre på sykehus og helsestasjoner i Hargeisa, den største byen i nordvest-Somalia, kalt Somaliland.

På fritiden tjener de til livets opphold som omskjærere. De forteller at de til sammen har omskåret om lag 185 jenter med norsk-somalisk bakgrunn i årene 2005 og 2006.

Jeg har omskåret ganske mange fra Norge. Jeg husker ikke nøyaktig tallet, men jeg husker at jeg har omskåret rundt 40 jenter.

Omskjærer Foosiya Adan / til NRK Dagsrevyen
Somalisk omskjærer

Denne kvinnen tilbyr omskjæring for 150 kroner. Hun venter norske kunder til uken.

Foto: Tormod Strand / NRK

Radikal omskjæring

Omskjærerne forteller at de gjør den type omskjæring de norsk-somaliske foreldrene ber om; også den omfattende omskjæringen som kalles infibulasjon, der så godt som hele vaginalåpningen sys igjen.

Omskjærerne gjør også sunna-omskjæring, som betyr at hele eller deler av klitoris skjæres bort.

Flere av omskjærerne sa de nektet å utføre infibulasjon på norsk-somaliske jenter, selv om foreldrene krevde det.

Tillatt i Somalia

Disse omskjærerne gjør ikke noe kriminelt. Kjønnslemlesting er ikke forbudt i denne delen av Somalia.Det er de norsk-somaliske foreldrene som begår lovbrudd.

Omskjærerne sier de gjerne skulle sluttet med omskjæring. Mange av dem mener dette er en uheldig tradisjon.

De omskjærer jenter på fritiden, fordi de tjener lite penger på å jobbe på sykehus eller helsestasjon. De sier de ikke har råd til å la være. Omskjæring er levebrødet deres.

Jordmor Safia Dualleh Farah / til NRK Dagsrevyen

Jordmor Safia Dualleh Farah er utpekt av myndighetene i Somaliland til å være kontaktperson for internasjonale organisasjoner som støtter arbeid mot kjønnslemlesting i dette området av Somalia.

Flere av omskjærerne fortalte at de nå i sommer hadde avtaler med norsk-somaliske foreldre om omskjæring av jentebarn.

Som en av omskjærerne sier: 

De har ikke kommet ennå, skolen er ikke slutt ennå, men jeg håper de kommer til meg. Hvis gud vil.

Omskjærer i Somaliland / til NRK Dagsrevyen

 Se flere saker om kjønnslemlesting:

Dagsrevyen har denne våren satt fokus på kjønnslemlesting. Se Tv-reportasjene her:

Kveldsnytt 18.06.07: Somaliske kvinner i Norge vil omskjære egne døtre  Nyankomne somaliske kvinner i Norge har sterk tro på å kjønnslemleste sine egne døtre. Det nye er at religiøse begrunnelser dominerer.

Dokumentarfilm om omskjæring i Eritrea 6 år gamle Saida skal omskjæres. Dokumentarfilm om kjønnslemlestelse i Eritrea.

Stortinget skal ta stilling til nye forslag for å hindre og avdekke at kjønnslemlesting foregår. Det er uenighet om hvilke tiltak som hjelper. Men vet de hva omskjæring er? NRK inviterte stortingsrepresentantene på en filmvisning, de sent vil glemme. 

Halvparten av somaliske foreldre i Norge fortsetter omskjæringspraksis Halvparten av alle foreldre som kommer fra land der omskjæring er vanlig, fortsetter denne praksisen i Norge.

Det mener Suad Abdi Farah, utdannet jordmor i Somalia, og med gode kontakter i norske innvandrermiljøer. 50 prosent sender jentene til hjemlandet for omskjæring, mener hun.

To norske leger etterforskes for kjønnslemlestelse To norske leger etterforskes i forbindelse med kjønnslemlesting.

Den siste måneden har tre leger blitt kontaktet av foreldre som ønsket å omskjære døtrene sine, i Norge. Bare en av disse varslet myndighetene, slik de er pålagt å gjøre.

Helseundersøkelser av alle jentebarn i en bydel i Paris Systematiske helseundersøkelser av alle jentebarn i en bydel i Paris har ført til at skikken med kjønnslemlesting av jentebarn nærmest er utradert der.

Barneminister Karita Bekkemellem var i Paris for å lære, og sier hun er styrket i troen på å innføre helseundersøkelser også i Norge.

AKTUELT NÅ