Hopp til innhold

- Omsorgsbygg-sjefer brøt reglene da direktørens nærstående fikk lønnsøkning og utdanning

– Tilliten er svekket, konkluderer Kommunerevisjonen i Oslo i en knusende rapport om Omsorgsbygg. Tre direktører får kritikk for hvordan de gikk frem da sjefens nærstående fikk fordeler.

Per morten Johansen

Tidligere administrerende direktør Per Morten Johansen beklager feilvurdering i forbindelse med lønnsøkningen til forloveren sin.

Foto: NRK

Per Morten Johansen ble nylig fjernet fra stillingen som direktør i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo. Dette skjedde etter avsløringer om hvordan både kommunens regler og norsk lov ble brutt i forbindelse med at hans forlover, datter og svigersønn fikk en rekke jobber i Omsorgsbygg. Styret ble også kastet av byråden på grunn av saken.

Omsorgsbygg er et av landets største eiendomsforetak, og eies av Oslo kommune. Per Morten Johansen er også broren til byrådsleder Raymond Johansen.

I en rapport fra Kommunerevisjonen som kom fredag ettermiddag får både Johansen og to direktører i Omsorgsbygg sterk kritikk for flere regelbrudd.

Regelbruddene skjedde til tross for gjentatte beskjeder fra overordnede i kommunen om hvordan saker som gjaldt Johansens nærstående skulle behandles, skriver Kommunerevisjonen.

NRK har fredag kveld gitt direktørens datter, svigersønn og forlover anledning til å kommentere rapporten.

Kommunerevisjonen har i sin rapport ikke rettet kritikk mot noen av Johansens nærstående.

Forlover fikk mer lønn

Dagbladet har tidligere omtalt hvordan Johansen i 2008 signerte både på innstillingen, jobbtilbudet og kontrakten til sin egen forlover.

Kommunerevisjonens rapport avdekker nå at direktørens forlover i 2016 fikk en lønnsøkning på to lønnstrinn, og at det var Per Morten Johansen selv som fattet beslutningen.

I Oslo kommune må alle ansatte signere på at de har forstått kommunens etiske regelverk, som fremhever at ledere har et særlig ansvar for både opplæring og etterlevelse.

– Det må legges til grunn at kommunens ledere er kjent med habilitetsreglene, skriver Kommunerevisjonen.

Revisjonen påpeker dessuten at Johansen og hans ledergruppe så sent som i 2013 hadde vært til stede på et foredrag som ble holdt for alle lederne i Omsorgsbygg.

«Kommunerevisjonen har fått opplyst at foredragsholder presiserte for tilhørerne at dersom administrerende direktør var inhabil, var alle de tilstedeværende inhabile til å fatte beslutninger. I slike tilfeller måtte saken fremlegges for styret», påpeker kommunerevisjonen.

Revisjonen er kritisk til at Johansen til tross for all informasjonen han hadde om habilitet, likevel valgte å gi sin egen forlover mer lønn så sent som i 2016.

Direktør Per Morten Johansen sier til NRK at det var forloverens nærmeste leder som tok initiativet til lønnsøkningen. Han har opplyst til kommunerevisjonen at han ikke anså seg som inhabil overfor sin forlover.

– Denne feilvurderingen beklager jeg, sier Johansen til NRK. Han har fremforhandlet en avtale med Oslo kommune som innebærer at han fra neste år beholder sin grunnlønn i en ny, fast stilling.

Omsorgsbygg KF.

Det har stormet rundt Omsorgsbygg etter avsløringene om habilitetskonflikter.

Foto: NRK

Svigersønn fikk 124.600 mer i lønn

Juridisk direktør Jon Søland og HR-direktør Tone Hølmebakk i Omsorgsbygg fikk høsten 2013 klar beskjed fra både kommuneadvokaten og daværende styreleder om hvordan de skulle forholde seg i saker som gjaldt direktør Johansens nærstående: Alle slike saker måtte gå gjennom styret i henhold til habilitetsreglene.

Nå får begge direktørene krass kritikk fra kommunerevisjonen for å ha opptrådt i strid med beskjedene de fikk.

Kommunerevisjonen beskriver hvordan Søland i 2014 fattet et «muntlig administrativt lønnsvedtak» som ga direktørens svigersønn en lønnsøkning på 124.600 kroner. Dette på et tidspunkt der Oslo kommune hadde gitt beskjed om lønnsstopp, ifølge Dagbladet.

Til tross for beskjeden han bare måneder tidligere hadde fått, om alltid å involvere styreleder i saker som gjaldt direktørens nærstående, sørget ikke Søland for å involvere styrelederen. Han konkluderte i stedet selv med at det var i foretakets interesse å gi direktørens svigersønn denne lønnsøkningen.

Søland sier til NRK at han «ikke er uenig i» kommunerevisjonens konklusjon om at styrelederen burde vært involvert. Gjennom sin stilling har Søland ifølge revisjonen «et særlig fagansvar for å sikre at beslutninger i foretaket utføres i samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer».

– Noen ganger er det dessverre slik at man kan trå feil, skriver Søland i en e-post til NRK.

Også direktør Johansen selv får kritikk for lønnsøkningen. Han ble orientert om beslutningen om lønnsøkning på e-post, men foretok seg ikke noe for å stoppe at habilitetsreglene ble brutt.

«Administrerende direktør kjente til saken i forkant, og slik Kommunerevisjonen vurderer det, burde ikke administrerende direktør forholdt seg passiv når han så at anbefalingen fra styreleder og Kommuneadvokaten ikke ble fulgt. Kommunerevisjonen mener at saken viser at administrerende direktør og juridisk direktør ikke innrettet seg etter anbefalingene fra styreleder i 2012 og Kommuneadvokaten i 2013», konkluderer kommunerevisjonen.

– Jeg var på ferie og forholdt meg passiv da jeg kom tilbake fordi saken lå hos styreleder, skriver Per Morten Johansen i en sms til NRK.

Kritiseres for forskjellsbehandling

Også HR-direktøren kritiseres nå for å ha fattet flere beslutninger selv i stedet for å involvere styrelederen.

Dagbladet har tidligere omtalt at direktørens datter i 2013 og 2014 fikk støtte av Omsorgsbygg for å studere til en mastergrad. Hun ble innvilget permisjon med lønn for å delta på alle studiesamlinger og eksamener. Kommunerevisjonens rapport kritiserer nå HR-direktøren for at hun ikke involverte styrelederen.

«HR-direktør har etter sitt stillingsinnhold et særlig fagansvar for at beslutninger vedrørende ansatte fattes på riktig måte og at likebehandling ivaretas. Det kan derfor forventes at HR-direktør har inngående kjennskap til habilitetsreglene og de etiske reglene», påpeker kommunerevisjonen.

I en tekstmelding skriver HR-direktør Tone Hølmebakk:

– Forholdene kommunerevisjonen beskriver er riktige og jeg sier meg enig i kritikken. Jeg burde hatt, men hadde ikke nok kunnskap om avledet habilitet.

Revisjonen kritiserer at både datteren og svigersønnen til direktøren fikk innvilget kurs mens andre fikk avslag.

«Kommunerevisjonens undersøkelse har vist at nærstående fikk finansiert deler av utdanning uten at det forelå tilstrekkelig vurdering av om studiet var nødvendig og relevant for foretakets virksomhet. Dette kan oppfattes som manglende likebehandling da det var andre som fikk avslag på sine søknader som følge av manglende relevans», fastslår Kommunerevisjonen.

Per Morten Johansen skriver i en tekstmelding til NRK at beslutningene om studiestøtte ble fattet uten at han visste noe om det.

Kommunerevisjonen konkluderer slik i rapporten:

«Samlet viser undersøkelsen at beslutningstakerne unnlot å løfte en rekke avgjørelser til styreleder for endelig vedtak. Beslutningstakerne har med dette ikke sikret seg mot at det i ettertid kan stilles spørsmål ved om det var tatt utenforliggende hensyn ved beslutningene. Konsekvensen er at tilliten til foretaket har blitt svekket».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger