Hopp til innhold

Måtte gå: Derfor tjente Omsorgsbygg-direktøren mer enn ordføreren i Oslo

En muntlig spesialavtale sikret direktør Per Morten Johansen automatisk lønnsøkning år etter år.

Per morten Johansen

Oslo kommune forsøkte i 2015 å lage en skriftlig arbeidsavtale med direktør Per Morten Johansen. Det greide de aldri. I stedet ble direktørens avtale fra første åremålsperiode videreført muntlig. Foto: NRK.

Foto: NRK

I dag går Per Morten Johansen (59) formelt av som direktør i det kommunale foretaket Omsorgsbygg.

Han ble fjernet fra stillingen etter høstens avsløringer om at norsk lov og kommunens regler ble brutt da hans forlover, datter og svigersønn ble ansatt i foretaket.

En rekke av jobbene var ikke mulig for andre å søke på fordi Omsorgsbygg brøt kommunens regler om å lyse ut stillingene offentlig.

Brukte topp-advokat

De siste ukene har Per Morten Johansen forhandlet fram en sluttavtale. Den sikrer at Johansen beholder millionlønnen han har hatt som direktør frem til 1. april 2019. Han er også gitt permisjon med lønn og uten arbeidsplikt til neste år.

I forhandlingene har Johansen blant annet kjøpt juridisk bistand fra høyesterettsadvokat og tidligere justisminister Else Bugge Fougner. Regningen – på 130.000 kroner før moms – tok Oslo kommune.

NRK kan i dag avdekke at Per Morten Johansen gikk inn i forhandlingene med en «superlønn» som var bedre enn kommunens retningslinjer tillater.

Johansen har som direktør hatt en årslønn på 1.461.750 kroner. Ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har til sammenligning 1.365.016 kroner i årslønn hver.

Flere toppbyråkrater i Oslo rådhus har kjent til direktørens gullkantede avtale, men valgte å la han beholde den.

I en kommentar til NRK viser Per Morten Johansen at hans personlige tillegg er fastsatt av styret, og at det er begrunnet i resultater og måloppnåelser.

– Jeg har aldri bedt om eller forhandlet om høyere lønn, uttaler Johansen. Han henviser til styret for alle spørsmål som har med hans kontrakt å gjøre.

Når direktørlønna stopper 1. april neste år, går Per Morten Johansen ned til 1.169.400 kroner i årslønn.

«Problematisk»

Floken rundt Johansens arbeidskontrakt oppsto etter at han ble ansatt i sitt andre åremål som direktør sommeren 2015. Styret ville gi Johansen en ny arbeidskontrakt, men fikk den ikke godkjent av kommunen.

Utkastet til kontrakt som HR-direktøren i Omsorgsbygg hadde sendt til kommunen la opp til at Johansen skulle plasseres høyere på kommunens lønnsstige. Men dette satte spesialrådgiver Odd Runar Evang ved byrådslederens kontor ned foten for.

I to e-poster til HR-direktøren i Omsorgsbygg skriver Evang at en økning i grunnlønnen «ikke er aktuelt», og Johansens faste personlige tillegg var «problematisk».

Johansens personlige tillegg var satt til 25 prosent av grunnlønnen, slik at det ble økt automatisk hver gang grunnlønnen justeres. Evang skriver:

«OBY-styrets vedtak i 2012 på fast tillegg på 25 prosent er over styrets delegerte myndighet. Videre er det også problematisk fordi det personlige tillegget er ment å være en resultatlønn som skal kunne justeres opp eller ned, eller stå stille. En fast prosentsats gir alltid uttelling og bryter dermed med den grunnleggende forutsetning…», skrev Evang i e-posten.

Evang ønsker ikke å intervjues av NRK, men henviser til kommunaldirektør Eli Vorkinn i byrådsavdelingen for næring og eierskap. Hun bekrefter overfor NRK at Johansens tillegg på 25 prosent lå utenfor styrets fullmakt i 2015.

Per Morten Johansen har via kommunikasjonssjefen i Omsorgsbygg formidlet følgende uttalelse:

«At det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon på at avtalen er videreført, kan ikke lastes administrerende direktør, da det er arbeidsgivers ansvar å sikre dette».

Omsorgsbygg KF.

Det kommunale foretaket Omsorgsbygg omsetter årlig for over en milliard kroner i året, og er en del av Oslo kommune.

Foto: NRK

Uvanlig «misforståelse»

For å få forklart hva som er vanlig i Oslo kommune, har NRK kontaktet Per Steinar Aasebø, seksjonsleder i kommunens byrådsavdeling for finans, som har det øverste personalansvar i Oslo kommune.

– Det personlige tillegget skal fastsettes som et kronebeløp innenfor de prosentsatser som følger av vedtaket, forklarer Aasebø.

Når NRK spør Aasebø om han kjenner til andre tilfeller der toppledere har fått et personlig tillegg på en fast prosent av grunnlønnen i kommunen, svarer han:

– Jeg vet at dette kan ha blitt misforstått av styret i Omsorgsbygg. Ut over dette kjenner jeg ikke til konkrete tilfeller.

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune starter.

Seksjonssjef Per Steinar Aasebø ved byrådsavdeling for finans kjenner ikke til noen andre i Oslo kommune som har hatt et fast personlig tillegg på 25 % av den til enhver tids gjeldende grunnlønn.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dokumentene NRK har fått innsyn i viser at kommunen i 2015 var innstilt på å la Johansen beholde tillegget på 25 prosent, til tross for at styret bare hadde fullmakt til å gi 20 prosent.

Kommunaldirektør Eli Vorkinn forklarer at kommunen mente det likevel var riktig å la Johansen beholde tillegget når han begynte i sitt andre åremål. Dette fordi styrets beslutning vedrørende Johansens lønn ble fattet før kommunens regelverk på området ble strammet inn.

– Det er arbeidsrettslig problematisk å gi dårligere arbeidsvilkår i løpende arbeidsforhold. Derfor ble vilkårene videreført i åremålet fra 2015, sier Vorkinn. Hun leder byrådsavdelingen for næring og eierskap, som Omsorgsbygg hører inn under.

Muntlig avtale

Når NRK spør om innsyn i en skriftlig arbeidsavtale for den andre åremålsperioden som dokumenterer hvilke betingelser Per Morten Johansen og kommunen ble enige om, kommer kommunen til kort.

– Etter det jeg har blitt informert om, ble det muntlig avtalt mellom det forrige styret og administrerende direktør at vilkårene i avtalen fra 2009 ble videreført inntil eventuell ny avtale var på plass, sier Kari Andreassen, ny styreleder i Omsorgsbygg.

Daværende styreleder Øivind Christoffersen har ikke besvart NRKs spørsmål om hvorfor han inngikk en muntlig avtale med Per Morten Johansen om å videreføre et personlig tillegg som gikk ut over styrets fullmakter.

Men dokumenter NRK har innsyn i viser at Christoffersen høsten 2015 tok kontakt med byrådslederens kontor «for å få kontrakten gjennom den formelle prosessen i Oslo kommune».

– Det viste seg å være tidkrevende, sier Christoffersen.

Han uttaler til NRK at saken ble fulgt opp flere ganger fra hans side. Og at han så sent som høsten 2017 var i et møte med kommunen om saken.

– Ansettelseskontrakten var eneste tema på møtet. Jeg fikk da forståelsen av at det skulle komme en snarlig avklaring på forholdene rundt kontrakten og at direktørens betingelser fra første åremålsperiode skulle videreføres. Dette ble dessverre ikke ferdigstilt, sier Christoffersen.

Per Morten Johansen er broren til byrådsleder Raymond Johansen.

Direktøren i et av landets største eiendomsselskap nektet å stille i Debatten. Her gjør programleder Fredrik Solvang et poeng ut av det.

AKTUELT NÅ