Hopp til innhold

Går av som administrerende direktør i Omsorgsbygg

Det har i høst stormet rundt det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo. Nå går Per Morten Johansen av som administrerende direktør og beholder millionlønn.

Per morten Johansen

GÅR AV: Administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, går av etter 16. november.

Foto: NRK

Bakgrunnen for saken er at både norsk lov og kommunens regler ble brutt i forbindelse med at direktørens forlover, datter og svigersønn ble ansatt i foretaket.

17. oktober trakk styreleder Øivind Christoffersen seg. Samme dagen ba Johansen om «å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert». Det fremkom av en pressemelding fra foretaket.

Det er nå enighet mellom styret i det kommunale foretaket og Johansen om at han fra 16. november trekker seg. Per Morten Johansen er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap).

Beholder millionlønn

I avtalen gjort mellom partene kommer det frem at Johansen får dekket alle advokatutgifter i forbindelse med avviklingen av arbeidsforholdet. Dette beløpet er på 129.600 kroner.

Johansen opprettholder også lønnsvilkårene han har hatt som administrerende direktør frem til 1. april 2019. Etter dette vil han få lønn etter kategori C3, som tilsvarer over 1.1 millioner i årslønn.

Går av som direktør

Kari Andreassen ble ny styreleder i foretaket i høst. Hun sier at avtalen var klar i dag, og at det nye styret har fortsatt samtalene med Johansen.

– Det er i avtalen forutsatt at han skal få en ny stilling i Oslo kommune. Det er enda ikke avklart innholdet i den stillingen, men det skal avklares innen 1. januar 2019, sier hun.

Kari Andreassen

Styreleder i Omsorgsbygg, Kari Andreassen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Andreassen sier Johansen ikke beholder lønnen han fikk som direktør i en ny stilling.

– Han har inngått en avtale med kommunen og med oss om at han beholder det som er grunnlønnen, men ikke de personlige tilleggene i den nye stillingen.

De har ikke vurdert om Johansen skal bli sittende, sier Andreassen.

– Det har både vært interesse fra Johansen sin side og foretaket sin side at det skulle ende med et slikt resultat som det i dag har endt med.

Skiftet i styret

Omsorgsbygg i Oslo er et kommunalt selskap som er en av landets største eiendomsforvaltere og årlig omsetter for over 1 milliard kroner. Foretaket har ansvar for blant annet barnehager, sykehjem og brannstasjoner i hovedstaden.

Næringsbyråd i Oslo Ketil Lund skiftet også ut styret i foretaket i oktober.

– Vi har skiftet ut det gamle styret og fått inn et nytt. Bakgrunnen er situasjonen foretaket er i. Det er behov for ro i foretaket og for å ta det videre, bekreftet næringsbyråd Kjetil Lund til NRK i oktober.

Nye undersøkelser

NRK får opplyst at fire medarbeidere fra Kommunerevisjonen dukket opp på kort forvarsel i slutten av oktober. De hentet en rekke dokumenter knyttet til nye undersøkelser i Omsorgsbygg.

– På bakgrunn av ny informasjon var det nødvendig å gå raskt frem for å hente inn dokumentasjon, sier avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen til NRK.

Han kan bekrefte at revisjonen nå undersøker flere nye tips om Omsorgsbygg-saken, men ønsker ikke å være konkret på hvilke temaer eller dokumenter som undersøkes, eller hvor mange tips som er kommet inn.

Sluttavtalen til direktør Per Morten Johansen tar forbehold om eventuelle nye funn:

«Dersom ytterligere undersøkelser knyttet til OKF avdekker forhold som ville gi grunnlag for personalmessige reaksjoner overfor PMJ i stillingen som administrerende direktør, vil disse også kunne gjøres gjeldende i den nye stillingen», står det i avtalen.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Per Morten Johansen. Han har ikke besvart våre henvendelser.