Hopp til innhold

- Nordmenn frykter å uttale seg

- Rasisme er ikke et problem i norske medier. Frykten for å uttale seg og dermed bli hengt ut som rasist, er imidlertid større enn vi liker å tro, sier Per Edgar Kokkvold.

Per Edgar Kokkvold
Foto: Roald Berit / SCANPIX

Et intervju med religionsforsker Hanne Herland skapte en voldsom debatt på NRKs nettsider. Det sentrale tema i intervjuet er hennes påstand om at "etniske norske nordmenn ikke tør kritisere innflyttere, spesielt ikke-vestlige, i frykt for å bli stemplet som rasister".

Grensa for hva som er lov å si og ikke lov å si i media er vanskelig å sette, men Kokkvold sier vi ikke har et problem med rasistiske uttalelser i mediene.

Bra dokumentasjon

Han mener mediene heller er aktivt antirasistisk.

- Mediene bør være aktivt anti-rasistisk, men man må ikke la være å trekke fram en sannhet fordi den kan bli møtt med kritikk for å være rasistisk, sier Kokkvold, som er generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Elisabeth Eide

Elisabeth Eide er førsteamanuensis ved Journalisthøgskolen i Oslo.

Foto: Privat

Elisabeth Eide, førsteamanuensis ved Journalisthøgskolen i Oslo, synes heller ikke rasisme i norsk presse er et problem.

- Jeg mener det er en bra årvåkenhet blant norske journalister. Mediene er flinke til å dokumentere diskriminering, som når folk med mer pigmenter i huden stadig blir stoppet av politiet, sier Eide til NRK.

- Tør ikke uttrykke seg

Kokkvold tror at frykten for å uttale seg er større enn vi liker å tro.

- Det er i alle fall mitt inntrykk, sier han, og fortsetter:

- Folk jeg kjenner godt, som jeg vet ikke er rasister, har synspunkter som de ikke tør uttrykke offentlig, sier Kokkvold.

Eide er delvis enig med Kokkvold i dette:

- Det er nok riktig at noen føler seg utrygge ved å ytre seg om ting ved minoriteter de ikke liker i sitt nærmiljø. Men se på bloggene. Der er det stor takhøyde for uttalelser som er ganske diskriminerende mot minoriteter, sier Eide, som legger til at det ikke går an å generalisere uten at man har forskning som støtter uttalelsene.

Sensurere debattinnlegg

Per Edgar Kokkvold

Per Edgar Kokkvold

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Rasisme retter seg ikke alltid en vei, noe Kokkvold mener er viktig å understreke i denne debatten.

- Rasisme er motbydelig og jeg reagerer også på tendenser til det omvendte, som altså betyr at man skal akseptere det meste når det gjelder mennesker med en annen hudfarge enn den hvite, sier Per-Edgar Kokkvold.

Frykten for å bli stemplet som rasister kan føre til ”en understrøm av kneblet raseri hos etnisk norske som nører under fremmedfrykten og gjør oss høyreekstreme”, ble det sagt i intervjuet med religionsforskeren . Dette handler blant annet om å sensurere debattinnlegg som ikke er i nærheten av å være rasistiske.

- Da kan man komme til å renske ut mye som ikke skulle vært rensket ut. Ting skal ikke få lov å vokse i det stille, sier Kokkvold.

Hva er greit og hva er ikke greit å si?
Eide og Kokkvold kommer med eksempler:

- Ikke rasistisk

- Er det rasistisk å si at en etnisk gruppe har en hang til å utnytte trygdesystemet for hva det er verdt, dersom du kan dokumentere at 40 prosent av denne gruppen som er kommet til Norge, går på trygd?

- Jeg vil ikke si rasistisk, men det er diskriminerende. Det er en slutning som de ikke har belegg for, uten å undersøke nøyere. Det kan jo hende at de går på trygd fordi de er nye i landet og fordi de ikke har fått den utdanningen og tilpasningen i arbeidslivet som er nødvendig, sier Eide.

Debatten er nå stengt for nye innlegg. Takk for deltakelsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ