Hopp til innhold

Ett F-35 støyer like mye som fem F-16: – Vi kjenner litt på klumpen i magen

Onsdag skrives forsvarshistorie i nord, når de første F-35 flyene lander på Luftforsvarets nye kampflybase. Det er de nærmeste naboene spente på.

Birgitte Rørvik Bruun ved flyplassen på Evenes.

STØY PÅ LANDET: Birgitte Rørvik Bruun håper familien kan ha en framtid i bygda, selv med en støyende nabo. Flyet på bildet er et vanlig rutefly.

Foto: Privat

1. september skjer det.

Da lander opptil åtte F-35-fly på Luftforsvarets nye kampflybase i nord, som er under bygging på Evenes.

Dermed starter forberedelsene til å overta Nato-beredskapen i nord. En oppgave F-16 har utført ut fra Bodø i 40 år.

– Dette er en milepæl for oss, og vi ser fram til å ta i bruk stasjonen, sier luftvingsjef, oberst Eirik Guldvog ved 133 luftving på Evenes.

Fra januar 2022 tar F-35 over QRA-beredskapen ut fra Evenes. Utover høsten skal Forsvaret øve og forberede seg på det viktige QRA-oppdraget, som innebærer at jagerflyene når som helst skal kunne gå på vingene når det oppdages uidentifisert aktivitet i nærheten av norsk luftrom.

I tillegg til Norges nye kampfly, skal fem splitter nye maritime overvåkingsfly dele flyplassområdet med den sivile delen av Evenes lufthavn, som hvert år har nær 800.000 flypassasjerer.

Støyer mer enn F-16

Med økt militær flyaktivitet følger også mer støy. Både naboer og ansatte i Forsvaret er bekymret for støyen fra F-35.

Ifølge målinger Sintef har gjort på Ørland hovedflystasjon har F-35 7 desibel høyere lydnivå enn F-16 når det tar av med etterbrenner.

F-35 ved Ørland flystasjon, og to piloter på vei til oppdrag

Totalt skal det investeres i overkant av 5 milliarder kroner i Kampbase Evenes.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det betyr at om fem F16 tok av akkurat samtidig ville de gi omtrent samme nivå som ett F-35, sier Idar Nilsen Granøien, som forsker på lyd i Sintef.

For hørselsinntrykket tilsvarer det nesten en dobling av støyen, ifølge Granøien.

Idar Granøyen fra Sintef

TESTER LYDNIVÅET: Idar Nilsen Granøien fra Sintef har testet desibelnivået på F-35 ved Ørland hovedflystasjon.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Når jagerflyene rykker ut for å avskjære fremmede fly, så vil de oftest starte med etterbrenner. Det er når etterbrenneren benyttes at det støyer mest, ifølge Granøien.

Dermed bærer lyden av F-35 lengre og det er bassen eller brummingen som bærer lengst, legger han til.

Støy over 115 desibel utgjør en risiko for hørselsskade. Aller mest støy blir det inne på flyplassen, hvor støydata viser at flystøyen kan nå dette desibelnivået.

Allerede er flere hundre parkeringsplasser fjernet fordi bilistene risikerer hørselsskader når de går til og fra bilene. NRK har også fortalt at de ansatte på den sivile delen av flyplassen er forberedt på å bruke hørselsvern på jobb ute når F-35 tar av.

Men også de som har hjemmene sine vær den nye flystasjonen må forberede seg på en ny hverdag.

Birgitte Rørvik Bruun bor midt i problematikken. Sammen med ektemannen Torbjørn Nilsen og tre barn. Halve gården, og et av våningshusene ligger tett inntil rød sone (se kart lenger ned i saken).

Hun forteller at F-35 i sommer fløy over rød sone på Evenes. Det merket naboene godt.

– Jeg måtte putte fingrene i ørene. Jeg husker at jeg tenkte at vi må skaffe oss hørselsvern, for å ha tilgjengelig når vi jobber ute.

Hun understreker at hun er positiv til flystasjonen.

– Det er bra for kommunen og området. Samtidig kjenner jeg på kroppen at «oi», var dette egentlig så lurt.

Huset hun og familien bor i ble bygd i 2016, og har godt isolerte vegger og torv på taket.

– Men vi kan jo ikke sitte «fanget» innendørs i vårt eget hjem. Vi skal jo ha et liv utendørs også, sier hun.

På vegne av beitelaget har Bruun engasjert seg i støyundersøkelsene som gjøres på beitedyr. Tre av husene på gården er allerede kartlagt, og familien er spent på hvilke tiltak Forsvarsbygg vil tilby.

Birgitte Rørvik Bruun, Evenes

Birgitte Rørvik Bruun er sauebonde og lærer. og bor like sør for flyplassen.

Foto: Privat

Samtidig er hun bekymret for hva som skjer dersom det skulle vise seg at familien ikke klarer å bo på gården – til tross for støytiltak.

– Kan man rekke opp handa om tre år og si at dette klarer vi ikke. Hva skjer da? Må vi legge ned gårdsdrifta? Blir vi kjøpt ut av Forsvaret? Det er sånne spørsmål man helst ikke har lyst å tenke på, sier hun.

– Lyden går tvers gjennom veggene

Norsk forening mot støy har også engasjert seg i larmen fra Norges nye kampfly. De mener at flystøyen fra F-35 er kraftig undervurdert.

– Det er store utfordringer med å støyisolere bygninger mot F-35. Det ser vi på Ørlandet, ved kampflybasen i Danmark og i USA, som også har feilvurdert hvor mye disse flyene støyer, sier generalsekretær Ulf Winther.

Første norske F-35-pilot på vingene

F-35: Luftforsvaret returnerer til Evenes, 25 år etter at daglig drift ble avsluttet på basen midt på 1990-tallet.

Foto: Det Amerikanske Luftforsvaret

Ifølge han er årsaken at den lavfrekvente lyden trenger gjennom isolasjon som holder vanlig støy ute.

– Lyden er dypere og kommer tvers igjennom veggen, nesten uansett hvor mye du isolerer takene.

På Facebook-siden sin har foreningen lagt ut støymålinger fra F-35 fra Elgin-basen i Florida, hvor man sammenlikner F-35 med andre fly.

Ulf Winther, Norsk forening mot støy

HELSERISIKO: – Vedvarende støy skader helsen, sier Ulf Winther i Norsk forening for støy.

Foto: Privat

På kampflybasen på Ørland er det brukt over en milliard kroner på støytiltak. 176 eneboliger og 34 gårdsbruk er i rød støysone ved kampflybasen på Ørland.

– Her måtte Forsvaret kjøpe ut en god del flere hus enn det som var tenkt i utgangspunktet. En del valgte også å flytte fordi det anses som helsefarlig over tid å bo i så mye støy.

170 boliger

Det er et omfattende arbeid å støyisolere boliger. På Ørland ble jobben avsluttet i fjor – tre år etter at flyene kom.

På Evenes er det 175 boliger i gul og rød sone som vurderes for støytiltak. Det er Multiconsult som har fått oppdraget med å kartlegge boligene for Forsvarsbygg.

Støygrensa er satt til 30 desibel over døgnet. hvor øvre grense for innendørs lydnivå overskrides, vil få tilbud om støytiltak.

Noen av de viktigste støytiltakene på boligene er etterisolering av vegger, montering av såkalte støyvindu, bytte ut vanlige ventiler med støyventiler, og ikke minst bruk av gipsplater.

Det er gjennomsnittlige beregninger av støy gjennom året som legges til grunn for hvem som får bygd om boligene sine, og ikke målinger

Det skal også gjøres punktberegninger av hver enkelt bolig til å beregne innendørs lydnivå, som også legges til grunn for støytiltak.

Multiconsult har nå befart mer enn 20 boliger. Resten vil bli befart i høst og vinter, opplyser prosjektsjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Carl Oscar Pedersen, utbyggingssjef, Ørland flystasjon, Forsvarsbygg.

Carl Oscar Pedersen er prosjektsjef i Forsvarsbygg. – Vi har folks sikkerhet i fokus.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Selve byggeaktiviteten knyttet til støytiltak vil gjennomføres i 2022 og 2023.

– Man har jo utstrakt erfaring fra Ørland. Hvorfor blir ikke støytiltakene gjennomført før flyene kommer?

– Reguleringsplanen ble vedtatt november 2020, og det er her de formelle kravene og bestemmelsene til blant annet konsekvensene av støy er bestemt. Dette omsettes nå i tiltak som Forsvarsbygg nå iverksetter. Dette inkluderer også oppfølgingsundersøkelser innenfor landbruk og reindrift. Der vil vi undersøke støypåvirkning på beitende dyr og reindrift.

Ut fra støyberegningene som nå foreligger, er det ikke grunnlag for at boliger blir innløst på grunn av støy, ifølge Pedersen.

F-35 ved Ørland kampflybase

PÅ VEI TIL EVENES: F-35 starter sin første innfasingsøvelse på Evenes i starten av september, før flyene kommer for fullt 1. januar.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Forsvarsbygg sier de er opptatt av at prosessene er transparente og forståelige slik at det er tillit til resultatene.

– Gjennom hele innfasingsøvelsen i september vil det gjennomføres omfattende støymålinger på et stort antall steder på Evenes. Målingene skal gjennomføres av uavhengige miljøer, og i nært samarbeid med Avinor, beitelag og reindriften.

Pedersen nevner nærområdet ved den sivile terminalen, beiteområder for sau og storfe, samt i reindistriktene Grovfjord og Tjeldøy.

De ansatte bekymret

Når kampflybasen står ferdig i 2025 og alle flyene er på plass, skal 800 ansatte og vernepliktige på Luftforsvarets nest største base operere i fred, krise og i ytterste konsekvens krigstid.

Det blir aktivitet døgnet rundt, 365 dager i året.

I tillegg skal Evenes ha kapasitet til å motta halve F-35-flåten om nødvendig, samt allierte forsterkninger.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes sett fra luften

KAMPFLYBASE OG FLYPLASS: Det blir aktivitet døgnet rundt når sivile og militære fly skal dele arealene på Evenes.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Torbjørn Bongo er forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), en av de største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret.

Han har selv oppholdt seg i nærheten av et F-35-fly, som tok av på Ørland.

Jeg skvatt skikkelig. Flyet bråker noe grønnjævlig. Jeg husker at jeg lurte på om man potensielt kan få en hørselsskade ved å bli utsatt en gang.

Torbjørn Bongo

BEKYMRET: – Hadde jeg bodd i området rundt flyplassen hadde jeg ikke følt meg beroliget. Mye er mulig, som å ta på seg hørselsvern. Men man kan ikke bruke det kontinuerlig, sier Torbjørn Bongo i NOF.

Foto: NOF

At basen skal være fullt operativ med F-35 før man har gjennomført støytiltakene synes han framstår som risikofylt.

Bongo stiller flere spørsmål rundt støytiltakene som nå skal iverksettes.

– Jeg frykter vi har regninger i milliardklassen som ikke er på bordet. Dette arbeidet er ikke skikkelig kostnadsberegnet. Utfordringen er at departementet neppe vil godkjenne et eneste tiltak som gjør at utbyggingen blir enda dyrere, i alle fall ikke før valget.

Det at flyplassen også har en sivil del, gir ekstra utfordringer. Geografien rundt Evenes er en annen årsak til at støytiltakene vil koste flesk, tror Bongo.

– Ørlandet er en relativ åpen flyplass med mye areal som gjør at man kan spre aktiviteten vekk fra selve rullebanen. Der er heller ingen høye fjell rundt flyplassen. På nordenden av Evenes er det fjell som gjør at du må ha en brattere oppstigning enn det som er vanlig. Det betyr at man må bruke ekstra motorkraft for å komme fort opp i høyde dersom man skal ta av mot nord, sier han.

Prosjektsjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg opplyser at det er tatt hensyn til geografien på Evenes.

– I beregningen er både terrenget og flygemønster som er forventet på Evenes tatt hensyn til.

Forsvarsbygg har også planene klare for den sivile delen av flyplassen:

– Tiltak ved den sivile terminalen vil være gjennomført før F35 blir operativ på Evenes. Erfaringer fra perioden september og ut året vil avgjøre om det må gjøres ytterligere støytiltak knyttet til den sivile terminalen, sier prosjektsjef Carl Oscar Pedersen.

Birgitte og lammene, Liakollen beiteområde i bakgrunnen

IDYLLISK: Birgitte Rørvik Bruun og familien driver både med sau og ammekyr.

Foto: Privat

Fra familiegården til Birgitte Rørvik Brun og familien kan hun se rullebanen, hvor det om få dager lander opp mot åtte F-35 kampfly.

Hun er avventende og spent på de neste ukene og månedene. Samtidig ligger det en klump og ulmer i magen.

– Dette er livet vårt, og gården er vår næringsvei. Vi skal bo her og våre tre barn skal vokse opp her. Vi kan ikke legge gården brakk.

Fremtidig støykart Evenes.

FRAMTIDIG STØYKART: Området på og utenfor flyplassen er inndelt i en rød og gul støysone.