Støyen fra nye kampfly tvinger flyplass til å fjerne 420 parkeringsplasser

Evenes Lufthavn må avgrense områder for å hindre at folk får hørselsskader. Men fremdeles vil ikke alt være klart innen flyene kommer i høst.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes sett fra luften

Evenes Lufthavn må fjerne 420 parkeringsplasser.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I september skal Norges nye kampfly, F-35, innta Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Lufthavnen skal brukes som QRA (Quick Reaction Alert) mens Ørland flystasjon skal være hovedbase for flyene, som i løpet av 2021 skal erstatte de avtroppende F-16-flyene.

Men støyen de nye flyene lager er et problem som må løses.

F-35 tar av fra Rygge, september 2020

F-35 bråker mye – og derfor mister Evenes 420 parkeringsplasser.

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Støy over 115 desibel utgjør en risiko for hørselsskade. Dermed blir Evenes nødt til å fjerne nesten én tredjedel av de 1300 parkeringsplassene sine, sier lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad.

– Faren for hørselsskader gjør at vi må stenge ned en del av parkeringsplassen utenfor terminalen, til sammen 420 plasser. Vi kommer til å skilte tydelig når du kjører inn og ut av støysonen og innføre et varslingssystem som gir passasjerer og ansatte beskjed når flyene skal ta av.

Harstad Tidende omtalte saken først.

Må kanskje isolere tårnet

Men de midlertidige tiltakene er ikke nødvendigvis nok.

Det som også ligger i den røde støysonen er tårnet og deler av terminalen.

Ifølge Skogstad pågår det nå et arbeid for å forstå hvor omfattende de langsiktige tiltakene er. Han sier at disse undersøkelsene ikke vil bli ferdig før flyene kommer i september.

– Vi har startet et prosjekt for å se på hvordan vi skjermer oss for støyen på lengre sikt. Da vil det gjøres grundige målinger for de forskjellige rommene, hva som er de riktige verdiene innad tårnkabinen, kontor, garderober, og så videre.

Etter denne undersøkelsen vil det komme et forslag til hva som må gjøres.

F-35 ved Ørland kampflybase

I løpet av 2021 skal F-35 fases inn. Noen få fly vil være plassert på Evenes.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det kan være alt fra støyisolering av kontorer og tårn, til å bygge en passasjerbro fra og til passasjerflyene og terminalen. På den måten vil vi sørge for at den sivile trafikken kan ha en sameksistens med F-35, sier Skogstad.

– Men er det ikke et problem at disse tiltakene ikke gjøres før flyene kommer?

– Det er det vi løser ved å gjøre de midlertidige tiltakene. Eksempelvis vil ansatte på flysiden ha hørselvern med radioforbindelse, kontra vanlig propp i øret som de hadde før. På lengre sikt ønsker vi derimot å ha bedre løsninger på plass.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes

På langt sikt kan det være aktuelt for et parkeringshus ved lufthavnen. Men akkurat nå tror ikke lufthavnsjefen at de trenger flere parkeringsplasser, tross frafallet.

Foto: Avinor

Gjør ingenting med flytårnet

At det må gjøres grep i forbindelse med de nye flyene er det liten tvil om.

Carl Oscar Pedersen er prosjektsjef i Forsvarsbygg. Han sier avstengningen av parkeringsplassen, samt varselsystemet som vil hindre folk i å gå om bord i fly under avgang for F-35, vil være de eneste endringene Avinors kunder vil merke.

Carl Oscar Pedersen, utbyggingssjef, Ørland flystasjon, Forsvarsbygg.

Carl Oscar Pedersen sier Forsvarsbygg har folks sikkerhet i fokus da de fjerner 420 parkeringsplasser på Evenes.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi kan ikke ha folk gående i det området, og derfor må vi redusere antallet plasser parkering. Vi kan ikke gi folk hørselsskader, sier han og understreker:

– Folks sikkerhet kommer alltid først.

I selve terminalbygget skal også deler av Avinors kontorlokaler etterisoleres, men dette handler ikke om skadelig støy, men om mulighet for å sove.

Støysonekart, Evenes lufthavn, sensurert

Støysonekartet viser at F-35 gir spyr ut betydelig med støy. Dette gir konsekvenser for parkeringsplassen på Evenes.

Foto: Privat

– Vi etterisolerer noen av hvileområdene slik at Avinors ansatte kan hvile uten altfor mye støy.

Når det gjelder lydisolering av flytårnet og andre deler av terminalbygget sier Pedersen de i utgangspunktet ikke har behov for å gjøre stort.

– Gjennom innkjøringsperioden skal vi gjøre flere tester og vil eventuelt gjøre endringer basert på de erfaringene vi gjør oss. Flytårnet gjør vi for øyeblikket ingenting med da våre beregninger tilsier at det ikke er nødvendig, sier Pedersen og legger til:

– Vi vil ha en tett dialog med Avinor gjennom perioden.