Passasjerer rammes av store kutt i Widerøe

Samferdselsdepartementet vedtok for fire dager siden å øke avgiften Widerøe betaler for å bruke Avinors lufthavner. Dette gjør at selskapet neste år må redusere tilbudet sitt med 1600 flyruter.

Widerøe

I 2013 vil det bli betydelig færre Widerøe-ruter i Nord-Norge.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Dette vil bety at det vil bli et dårligere tilbud ganske mange steder. Det er 58.000 flyseter som vil forsvinne fra distrikts-Norge, så tilbudet vil bli betydelig dårligere, sier Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe til NRK.

Samferdselsdepartementets vedtak om 24 prosent økning i startavgiftene ved Avinors lufthavner fra 1. januar vil ramme mange flyruter i nord. Ifølge en pressemelding fra Widerøe skal avgiftsøkningen finansiere en lettelse i avgiften for store fly.

Dette har gjort at Widerøe må kutte ruter som ikke lenger vil være lønnsomme. Widerøe vil starte kuttene i januar, og redusere suksessivt.

Richard Kongsteien, Widerøe

Richard Kongsteien mener at avgiftsøkningen er distriktsfiendtlig, og håper vedtaket blir reversert.

Foto: Widerøe

– For vår del har vi ikke noe valg. Mange av rutene vi flyr er marginalt lønnsomme, det er så vidt det går rundt. Med denne avgiftsøkningen derimot, går det ikke rundt lenger, og da må vi sikre økonomien vår med å kutte i rutene, sier Kongsteien.

Går mest utover Nord-Norge

De nye direkterutene mellom Oslo-Mo, og Oslo-Mosjøen vil ikke bli noe av, selv om etterspørselen på disse rutene har vært stor de siste årene.

– Dette er ruter vi har ønsket å få til, og er typiske ruter som balanserer så vidt på lønnsomheten.

Avgiftsøkningen vil ikke gjøre disse rutene lønnsomme likevel, og Kongsteien sier at de ikke automatisk kan sende avgiften ut til kundene.

– Kundene ha jo en prissensivitet, så det er grenser for hvor høye priser vi kan ha på flybillettene våre.

Han forteller videre at Widerøe har hatt muligheten til å starte kommersielle flygninger i Nord-Norge på grunn av mye passasjerer og flyposisjon, men at de økte avgiftene gjør at de ikke kan opprettholde et kommersielt tilbud.

Stilte seg negative

– Vi stilte oss negative til denen avgiften hele veien, også i høringsprosessen. Der la vi også merke til at ingen andre i luftfartsnæringen var for forslaget, forteller Kongsteien.

Likevel har nå Samferdselsdepartementet vedtatt at disse avgiftene skal økes.

– Håper de snur

Den eneste måten å berge flyrutene på, er i følge Kongsteien at Samferdselsdepartementet gjør det selv.

– Det er de som varslet at de ville innføre denne avgiften og det er de som kan reversere det. Etter vårt syn er det ikke nødvendig å øke avgiftene. De kan fint opprettholdes på et 2012-nivå.

Kongsteien håper departementet snur i avgjørelsen sin, da de oppdager hva dette vil ha og si for distriktene.

– Når de oppdager hvor distriktsfiendtlig dette vedtaket og denne avgiften er, håper jeg at de snur.