Hopp til innhold

Vil stanse ekspressykkelveier for å rassikre Lofoten

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med regjeringens prioriteringer i transportplanen som ble vedtatt i midten av juni. Statssekretær Tom-Cato Karlsen mener Nordland er en samferdselsvinner i NTP.

illustrasjonsbilde: Sykkelvei i Bergen og Ras i Lofoten

Illustrasjonsbilde: Bildet til høyre viser et ras som gikk i Vest-Lofoten ved Kvanndalen i 2014.

Foto: Synnøve Horvei / John Inge Johansen

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) går hardt ut mot regjeringen etter at det ble bestemt hvordan Norge skal bruke penger på samferdsel de neste 12 årene.

– Jeg synes det er virkelig beklagelig, at vi har ei regjering som ikke satser mer på rassikring. Vi vet at behovet i landet er enormt, sier Kjell Idar Juvik fra Nordland Ap.

I 2015 sa Nasjonal rassikringsgruppe, som består av fylkestingsrepresentanter fra Ap, Sp og KrF, at det vil koste totalt 47,4 milliarder kroner å skredsikre vegnettet.

800 millioner mer til rassikring

Statssekretær Tom-Cato Karlsen (Frp) parerer Juviks utspill og sier de tvert imot har satset mer på rassikring enn hva den forrige regjeringen gjorde.

– Vi bruker mer penger på rassikring, vi har brukt 6,2 milliarder i siste fireårsperiode mot 5,4 milliarder som de rødgrønne brukte i perioden før det, sier Karlsen.

Han mener Nordland er en stor samferdselsvinner i Nasjonal Transportplan.

– Når det gjelder rassikring er det en formidabel økning på det med dagens posisjon. Vi øker satsingen på rassikring betydelig, vi gjør så godt vi kan for å ta igjen etterslepet som har bygd seg opp gjennom tiår med nedbygging av veinettet, mener han.

Vil stanse ekspressveier for syklister

Regjeringen vil bruke 24 milliarder i den neste 12-årsperioden til rassikring i Nasjonal Transportplan (NTP). Men det er ikke nok, ifølge Juvik.

Ap har lagt inn 6,5 milliarder mer til skredsikring i deres alternative transportplan.

Men over seks milliarder kroner mer til skredsikring må gå på bekostning av noe. Disse pengene har Ap tenkt å hente inn på regjeringens ekspressykkelvei-satsing.

I transportplanen som ble vedtatt på mandag, er det planlagt å bruke fem milliarder kroner på "super-sykkelveier" i landets ni største byer.

– Vi har fjernet fire av de milliardene som er tenkt å brukes på sykkelveier. Vi har funnet plass både til rassikringsprosjektene som lå i regjeringen sitt forslag, pluss at vi har løftet inn våre egne. Ett av de forslagene er å fremskynde rassikringsprosjekt i Lofoten, sier Kjell Idar Juvik.

Vil prioritere Lofoten

Regjeringen har for så vidt løftet frem Lofotens behov for skredsikring i transportplanen som gjelder fra 2018 til 2029. Men Ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal fortviler likevel over vedtaket, ettersom rassikring i Lofoten ligger i siste periode av planen.

I april omtalte NRK saken der ordføreren var tydelig på at de ikke kan vente så lenge som til 2024. Men nå kan det se ut til at det vil ta enda lengre tid før rassikringa er på plass. Torsdag skulle han egentlig i planleggingsmøte med Statens vegvesen, men dette ble nå avlyst.

– En direkte konsekvens av det vedtaket som ble gjort i Stortinget, er at planleggingsmidlene til rassikring i Flakstad og Vest-Lofoten er bortfalt, og Statens vegvesen stopper da planleggingsprosjektet, sier ordføreren.

Han sier videre at planleggingen kan opptil to år.

– Det verste er det at du lever med en konstant trussel om at det kan komme en stein på 25 tonn ned fra fjellsida når jeg kjører ungene mine til skolen. Det er en reell bekymring for mange.