Må vente på rassikring: – Vi kan ikke vente til 2024

Flakstad-ordføreren er lei av at lokalbefolkningen hele tiden må leve med frykt for at det skal skje en alvorlig rasulykke. I dag ble det klart at det vil ta minst sju år før pengene kommer. – Det er for lenge å vente, liv kan gå tapt, sier han.

Hans Fredrik Sørdal i Flakstad

– Nå har regjeringen kommet med sitt forslag, men det skal behandles i Stortinget. Vi må gjøre alt vi kan for å jobbe fram en endring, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– ​ Jeg er selvfølgelig glad for at rassikringsprosjektet mellom Napp og Å er lagt inn i NTP-en. Men skuffelsen er at den er lagt inn i siste periode. Når man sitter som ordfører og skal tale folket sin sak i en kommune som er tuftet på fiskeri, er vi helt avhengig av den ene veien som bilder Lofoten sammen. De siste årene har det kommet ned hundretalls tonn med stein fra fjellet. Senest i fjor gikk det to ras på over 600 kubikk med stein, sier Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap).

Regjeringen satser 24 milliarder kroner på å skredsikre fylkesveiene i Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2018–2029. Men det er rassikring på Vestlandet som først blir prioritert.

– I tillegg er vi en region som opplever enorm vekst i reiseliv, spesielt på vei. Det er en ansvarsfraskrivelse å flytte alt ut i siste periode. Vi har ikke tid til å vente, sier han.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet mener det blir feil å kalle satsingen en nedprioritering av denne veien.

– En historisk satsing

Regjeringen og samarbeidspartiene legger inn 1,250 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan til å starte utbedringen av E10 mellom Fiskebøl og Nappstraumtunnelen. I tillegg er det lagt inn 750 millioner kroner til rassikring, som skal brukes til å bygge Bainveien over Kilanpollen og legge E10 over Spengerleira vest for Ramberg.

– Når det gjelder selve E10 mellom Å og Fiskebøl, gjøres det store prioriteringer. Men prosjektene er plassert i den andre seksårsperioden av NTP, sier Karlsen.

– Rassikring kan redde menneskeliv? Er ikke rassikring bedre bruk av pengene enn å bygge ny flyplass i Bodø?

– Nå kan man alltids sette prosjekter opp mot hverandre, men for Nord-Norge er det totalt sett denne transportplanene en historisk satsing.

Karlsen mener ordføreren i Flakstad ikke har noe å klage på.

– Man klarer aldri å gjøre alle fornøyde. Det vil alltid være noe som er misfornøyde med at deres prosjekt ikke starter opp i morgen.

Gir ikke opp

Flakstad i NTP

Statens vegvesen anbefaler å prioritere skredsikring av Flakstadpollen. Ved å legge vegen på fylling og bru, tas trafikken bort fra en av Lofotens mest skredutsatte strekninger.

Foto: Statens vegvesen

Ordføreren i Flakstad har ikke tenkt å vente til 2024.

– Nå har regjeringen kommet med sitt forslag, men det skal behandles i Stortinget. Vi må gjøre alt vi kan for å jobbe fram en endring, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal.