Hopp til innhold

Vil ruste opp «gruvesjaktene» på E6

E6 gjennom Sørfold har for dårlig trafikksikkerhet. I forslaget til NTP ønsker Statens vegvesen å ruste opp veien for åtte milliarder.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6. Reportasjen er fra 2013.

Strekningen mellom Megården–Mørsvikbotn har hele 16 tunneler som ikke lenger tilfredsstiller EUs sikkerhetskrav.

– Tunnelene er altfor smale og lave. Det går på sikkerheten løs. Det skjer daglig i disse tunnelene at speil blir ødelagt eller rives av, sa langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll om tunnelene i 2013.

I forslaget til Nasjonal transportplan tar transportetatene initiativ til å ruste opp det de omtaler som den «eneste forbindelsen mellom nord og sør». De er klare på at tunnelene og veiene imellom ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet og fremkommelighet.

– Dagens vei har lav standard og er en flaskehals for næringstransporter. E6 gjennom Sørfold er i høyeste risikoklasse basert på risiko for hendelser og mulighet for omkjøring, kan man lese i dokumentene som ble lagt fram i dag.

Hvis Vegvesenet får det som de vil, skal åtte milliarder på bordet, slik at den planlagte utbyggingen kan skje. Går alt etter planen, blir E6 kortet ned med om lag 11 kilometer og reisetiden redusert med 25 minutter.

– Før eller senere må dette gjøres. Men det vil kreve store kostnader til omkjøringsveiene som kommer på toppen av hva det koster å utbedre tunnelene, tror Solvoll, som mener tunnelene i dag mest minner om en gruvesjakt.

Litt skuffet

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund, sier at det som har kommet fram i dag generelt byr på lite nytt for Nordlands del.

Fylkesråd for samferdsel, nestleder – Willfred Nordlund (Sp)

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund, skulle gjerne sett at Nordland ble nevnt mer.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Spesielt når man ser på vei, så er det ingen nye prosjekter. Det som nevnes er enten allerede vedtatt eller under oppstart. I tillegg har man tatt ut prosjekter som var tenkt gjennomført.

– Er du skuffet?

– Betinget skuffet. Det er en stor satsing på vedlikehold og å ta inn etterslepet på riksveier. Det er viktig og nødvendig, særlig med tanke på behovet som kysten har for å få varer ut på markedet.

– Men det er noen flaksehalser på E6 som er ute av planen, og dermed mangler den helhetlige satsinga på samferdsel i nord. Næringstransport vektlegges ikke slik det burde, de store prosjektene havner sørpå, sier Nordlund.

– Mye lå inne fra før av

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak, ser ikke mørkt på det.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Regionvegsjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak, kan forstå at man lokalt er skuffet.

– Men vi må samtidig huske at vi har en del som ligger i bunn allerede, prosjekter som er store også i nasjonal sammenheng. I Nordland har vi bindinger for cirka fem milliarder på igangsatte prosjekt per 1. januar. Størst er E6 Helgeland, men også her i Bodø har vi store bindinger, sier Naimak.

Han mener videre at hvis alt går igjennom politisk, så skal man klare å ta igjen forfallet på riksveinettet.